Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Online Video Producer

Medieinstitutet
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg, Stockholm
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter
Göteborg Sista ansökan
Höst 2019 
2019-05-15
Stockholm
Höst 2019 
2019-05-15

Online Video Producer

#Education#

Ansökan öppnar 15 februari 2019

Framtiden är rörlig. Allt fler företag inser fördelarna med att använda rörlig bild i sin marknadsföring. Online Video Producer är utbildningen där du kommer att lära dig allt om rörlig bild, marknadsföring och hur du skapar affärer. 

Du kommer bland annat att lära dig producera rörlig bild, postproduktion och redigering samt distribution av online video. Även marknadskommunikation, sociala och digitala kanaler, videoannonsering, projekthantering och produktion, affärsutveckling inom rörlig bild - bara för att nämna något. 

Vad gör en Online Video Producer?

I en värld där mediesamhället går mot allt mer rörligt material har en yrkesroll växt fram där det krävs att man kan marknadsföra online video, både via köpt och förtjänad media. Online video är inte längre något som ligger vid sidan av annan marknadsföring. Tvärtom appliceras i allt högre grad företagens affärer och strategi genom online video och rörligt material och där har en Online Video Producer en viktig roll att spela.

Vad lär man sig?

 • Produktion, inspelning, kamera, ljud och ljus – produktion av rörligt material, fotografisk teknik kombinerat med konstnärlig vision, traditionellt filmande såväl som VR/3D.

 • Marknadsföring – marknadsföring och marknadskommunikation och hur detta appliceras i praktiken.

 • Online distribution – olika digitala kanaler, köpt och förtjänad media, sociala medier, trafikströmmar, beteenden online, distributionsstrategi etcetera.

 • Postproduktion för digitala plattformar – efterbearbetning av digital video, ljud och grafik. Dramaturgiska och tekniska processer inom efterbearbetning.

 • Konceptutveckling online video – storytelling online, skapa och öka dramaturgin, olika former av berättande, arbetsmetodik för yrkesrollen, kanaler verktyg och metodiker för branded content med mera.


Mer om yrkesrollen
Yrkesrollerna är flera och väldigt varierande. Och eftersom området är under stark tillväxt är det en yrkesroll under ständig utveckling.

Du kommer bland annat att kunna arbeta som Online Video Producer, webbTV-producent, Youtube-producent och Video Content Producer.

Om branschen
Youtube når idag fler tittare i Sverige än någon av de traditionella TV-kanalerna och webb-TV växer med 30% om året. Vi konsumerar idag mer ”TV” än någonsin – men genom nya distributionsformer.

Online video är den snabbast växande reklamkanalen med en fördubbling av intäkterna de senaste tre åren. Viktiga orsaker är ökningen av mobil videokonsumtion, smartTVs, samt spridningen av rörlig bild i sociala medier. IAB (Interactive Advertising Bureau) uppskattar att de sociala medierna till 80% kommer att bestå av video 2019.

Din yrkesrelaterade framtid är med andra ord ljus om du väljer att plugga till Online Video Producer. 

 

För mer information om Online Video Producer, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

1. Grundläggande behörighet: 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.


2. Särskild behörighet

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

3. Vi kräver även ett arbetsprov
Du ska besvara två uppgifter som utgör arbetsprovet för utbildningen Online Video Producer. Dokumentet skickas in som pdf tillsammans med ansökan.

Du hittar arbetsprovet här: medieinstitutet.se/online-video-producer/arbetsprov-behorighet/

Reell kompetens och fri kvot

- Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

- Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Examen, diplom m.m.

Efter samtliga moment i utbildningen är avklarade får man:

- Yrkeshögskoleexamen i Online Video Producer

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Vi tillhandahåller teknik, men rekommenderar antagna att köpa en egen dator för att kunna arbeta flexibelt och hemma och med egna projekt. 

LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att cirka en tredjedel av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att kursen sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet. 

Utbildningen Online Video Producer innehåller två LIA-perioder på 10 respektive 10 veckor.

Medieinstitutet

Medieinstitutet

Medieinstitutet är det självklara valet för dig som är intresserad av webb, IT, kommunikation och marknadsföring. I över fjorton år har tusentals studenter tagit examen hos oss och påbörjat en kometkarriär inom sitt intresseområde. Våra lärare och föreläsare är ofta...


Läs mer om Medieinstitutet och visa alla utbildningar.

Beskrivning och boende

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Online Video Producer

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Medieinstitutet

Medieinstitutet

Tulegatan 41
113 53 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om Online Video Producer via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.