Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Business Intelligence-analytiker

Nackademin
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2020-08-24 - Stockholm
Business Intelligence_Nackademin

Business Intelligence-analytiker

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för olika funktioner som utvinner, hanterar och analyserar stora mängder data. Som Business Intelligence-analytiker skapar du kvalificerade underlag för strategiska och taktiska affärsbeslut baserat på den insamlade datan. Det handlar om att leverera rätt information till rätt person, i rätt tid. Ju mer marknaden rör sig desto snabbare och mer exakta analyser behövs.

Hos ett företag fyller Business Intelligence-analytikern en viktig roll. Genom att du analyserar och undersöker data från exempelvis  försäljningssystemet, produktionssystemet, personalsystemet och ekonomisystemet kan du som Business Intelligence-analytiker  hjälpa företaget att göra smarta prognoser som gynnar verksamheten. Du bidrar helt enkelt till att företaget tar de mest effektiva och fördelaktiga besluten – vare sig det handlar om att öka lojaliteten hos medarbetarna, bemöta kundernas behov, eller att effektivisera organisationen.

I utbildningen Business Intelligence-analytiker får du lära dig olika informationssystem och om begrepp som marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield management, business activity monitoring och konkurrentanalys. Du kommer att arbeta mot ett företags samtliga avdelningar, tjänster och produkter och du agerar ofta rådgivare till operativ personal, produktägare och ibland ledningen. Det här är en utbildning som passar dig som har en analytisk ådra och ett intresse för ett företags eller en verksamhets olika processer.

För mer information om Business Intelligence-analytiker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Yrkesroller

När det gäller Business Intelligence-analytikerns kompetens ingår det i yrkesrollen att redovisa och återkoppla med hjälp av avancerade Business Intelligence-verktyg, vilket bidrar till intäktsmaximering och kostnadseffektivisering. För att behålla och stärka sin konkurrenskraft efterfrågas därför specifikt denna spetskompetens av många företag. Det gäller till exempel IT-verksamheter som datakonsult-, programvaru- och spelföretag samt IT-användande verksamheter som myndigheter och storföretag.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • Business Intelligence-analytiker
 • Dataanalytiker
 • Business Intelligence-konsult
 • Business Analyst 

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng eller motsvarande.

Motsvarande kan vara att du har läst på folkhögskola eller studerat i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Programmering A/1
 • Matematik B/2

Saknar du behörighet i programmering eller matematik? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 • Preparandkurs i programmering A/1
 • Preparandkurs i programmering A/1 – distans
 • Preparandkurs i Matematik B/2

Nackademin

Nackademin

Nackademin gör dig redo för jobb. Vi är störst på yrkehögskolesutbildning i Stockholm och erbjuder ett unikt nätverk med över 1000 företag. En fjärdedel av din studietid på Nackademin består av praktik hos ett företag - och 9 av 10 studenter...


Läs mer om Nackademin och visa alla utbildningar.

Beskrivning och boende

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Business Intelligence-analytiker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Nackademin

Nackademin

Tomtebodavägen 3a
171 65 Solna, Stockholm

Utbildningens innehåll

Som Business Intelligence-analytiker kommer du att arbeta med att analysera data i syfte att fatta strategiska affärsbeslut samt arbeta med att ta fram strategier för insamling, hantering, lagring och förädling av denna data utifrån en aktuell verksamhets kravspecifikationer. Du kommer även att kunna konstruera tekniska lösningar och/eller system med intelligent beteende för att kunna genomföra analys av data.

En stor del av materialet och kurslitteraturen är på engelska, arbetsspråket för en BI-analytiker är dessutom ofta på engelska.

I utbildningen ingår bland annat:

 • BI och dess affärsmöjligheter inklusive lagar (som PUL) och etiska ställningstaganden gällande datahantering
 • BI-relaterade programspråk; kunna skillnaden på exempelvis scriptspråk och objektorienterade programspråk samt kunna utveckla en funktion i en BI-lösning
 • Verksamhetsprocesser och begrepp inom beslutsstöd, bland annat kravspecifikationer och projektmodeller
 • Verksamhetsstödjande dashboard-design och visualiseringsverktyg som Power BI, Qlik eller Tableau
 • IOT (Internet of Things) och cloudlösningar samt hantering av API:er och fördjupning av Microsofts Azure-lösning
 • Databasdesign och modellering
 • SQL och Hadoop; skriva kod, skapa databaser, analys och affärsutveckling
 • BI-relaterade och objektorienterade programspråk samt plug-ins
 • Datafångst, migrering och förädling
 • Prediktiv och preskriptiv analys; att optimera data samt modellera och simulera framtida skeenden inom en verksamhet baserat på befintlig och historisk data
 • Statistisk programmering och maskininlärning
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Business Intelligence-analytiker från Nackademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: