Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Hovslagare kvalificerad tilläggsutbildning

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)
Sammanfattning
Yh-utbildning
Skara
1 år (200 Yh-poäng) distans
75 %
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-08-10 - Skara
Sista ansökan: 2020-05-15

Hovslagare kvalificerad tilläggsutbildning

Jobbar du redan som hovslagare?

Den kvalificerade tilläggsutbildningen för yrkesverksamma hovslagare är en vidareutbildning som ska leda till att du kan bredda och fördjupa din egen kompetens inom yrket. Utbildningen leder också till att du ska kunna ansöka till jordbruksverket om en godkänd behörighet för hovslagare och därvid ha kunskaper och kompetens för att arbeta inom yrkesgruppen djurhälsopersonal.

Utbildningens innehåll baseras på vetenskap och väl beprövad erfarenhet och samverkan sker med veterinärer med spetskompetens inom hovrelaterade områden, biomekanik, anatomi, fysiologi, hovsjukvård med mera.

Ansök via vår hemsida som du hittar under fliken "Hitta till utbildaren" längre ned på denna sida.

Så ansöker du

Du ansöker via vår hemsida som du hittar under fliken "Hitta till utbildaren" längre ned på denna sida.

Behörighet:

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Särskilda förkunskaper

  • Genomgången grundutbildning godkänd av Jordbruksverket alternativt motsvarande påvisbar kompetens (t.ex  minst 5 års yrkesarbete på heltid som hovslagare, anställd eller som egen företagare
  • Två års yrkeserfarenhet på heltid efter avslutad grundutbildning alternativt motsvarande påvisbar kompetens. Ska styrkas genom t ex F-skattsedel, anställningsintyg

Ansökan ska innehålla följande:
- Intyg som styrker examen från en av Jordbruksverket godkänd grundutbildning
Inom hovslageri alternativt motsvarande påvisbar kompetens
- Intyg som styrker längden på yrkesverksamhet (t ex kopia av F-skattsedel)
- Ett personligt brev där du berättar om dig själv och din yrkesverksamhet

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg är baserat på att du som yrkesverksam hovslagare ska kombinera det egna företagandet med kompetensutveckling. Undervisningen sker både på plats i skolan och ute i externa stallar samt i din egen verksamhet. Den externa undervisningen ger en utveckling av det egna nätverket. Du får möjlighet att arbeta och studera den högpresterande hästen i dess rätta miljö. Du får arbeta med professionella hästmänniskor och ta del av deras erfarenhet och kunskap där vikten av god hovvård står i centrum.

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Bli en spjutspets inom lantbruk, djurvård, hovslageri, hästnäring, virkesförädling eller trädgård. Studera i Skara och på våra utbildningsplatser för ett yrke för framtiden! Den så kallade gröna näringen (samlingsnamn för alla branscher, företag och organisationer som brukar naturen på ett...


Läs mer om Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Kompetenscentrum Uddetorp
532 96 Skara

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: