Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
1 år, 200 Yh-poäng
Heltid, distans
CSN-berättigad
Startdatum: 2019-08-26 - Distans
Sista ansökan: 2019-05-15

Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

Vill du arbeta i hästsektorn som egen företagare eller som verksamhetsledare?

Utbildningen bedrivs på distans under ett år på heltid, med fjorton träffar á tre dagar per tillfälle. Under utbildningens LIA period (Lärande i Arbete) kan du skaffa dig fördjupad kunskap i något som är av tydlig nytta för dig, på egen hand eller genom arbete på särskilt utvald arbetsplats. Du kan också på uppdrag av ett företag/organisation utveckla nya eller befintliga verksamheter under LIA. Du får god kontakt med framtida samarbetspartners och arbetsgivare och har stor möjlighet att skapa ditt personliga nätverk. LIA genomförs på valfri ort med stöd av skolan.

Sökbar t.o.m 2019-05-15

Läs mer och ansök på utbildningens hemsida

Så ansöker du

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

  • Ett års yrkeserfarenhet från hästrelaterad verksamhet (t.ex i form av anställning, eget företag/gårdsdrift, aktiv träning/tävling med häst, mångårigt föreningsarbete i hästsektorn)

Bifoga till din ansökan

  • Intyg som styrker erfarenhet/meriter
  • Personligt brev

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad.

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Bli en spjutspets inom lantbruk, djurvård, hovslageri, hästnäring, virkesförädling eller trädgård. Studera i Skara och på våra utbildningsplatser för ett yrke för framtiden! Den så kallade gröna näringen (samlingsnamn för alla branscher, företag och organisationer som brukar naturen på ett...


Läs mer om Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)

Kompetenscentrum Uddetorp
532 96 Skara

Tel: 010- 455 08 30
www.vgregion.se

Kursinnehåll

Kursplan:
Affärsplan                                                                      25 YH poäng
Arbetsliv och ledarskap                                                 20 YH poäng
Entreprenörskap och marknadsföring                            25 YH poäng
Hästanläggningar och dess skötsel                                20 YH poäng
Hästen i ett internationellt perspektiv                            15 YH poäng
Kommunikation och värdskap                                       20 YH poäng
LIA Lärande i arbete                                                      20 YH poäng
Turism och rehabilitering                                               15 YH poäng
Verksamhetsutveckling och organisation                       40 YH poäng

Totalt:                                                                           200 YH poäng

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.