Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Inspektions- och provningsingenjör

NDT Training Center AB
Sammanfattning
Yh-utbildning
Västerås
2 år
Heltid
CSN-berättigad

Videoreportage

NDT Training Center

Inspektions- och provningsingenjör

Inspektions- och provningsingenjör!

Kunnande, noggrannhet och rätt samarbete är livsviktigt vid inspektion och provning av tekniska konstruktioner på kärnkraftverk, oljeraffinaderier, oljeriggar, lyftkranar, skogsindustri, flygindustri med mera. Att förebygga eller upptäcka fel och skador i tid, höjer säkerheten och kvaliteten. Som Inspektions- och provningsingenjör finns goda förutsättningar att bli riktigt professionell inom branschen.

Under två intensiva utbildningsår studerar du olika tekniker för provning och kontroll, samt tekniska ämnen som exempelvis materialteknik och konstruktion. Du får god inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav.
Utbildningen innehåller ett stort antal kunskapsprov och förbereder dig exempelvis inför certifieringar inom oförstörande provning.

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs på utbildningens hemsida

Särskilda förkunskaper

Industritekniska processer 2, 100p och Produktionskunskap 2, 100p samt Fysik 1, 150p eller motsvarande krävs för att vara behörig. Det kommer att finnas möjlighet för elever att antas även om man inte uppfyller de formella kraven på särskilda förkunskaper men som kan antas kunna klara utbildningen och yrket.

Skolan erbjuder en webbaserad matteutbildning som repetition/komplettering.

Vi har nu möjlighet att erbjuda en behörighetsgivande förutbildning för dig som inte uppfyller kravet på matte. Den kan även med fördel användas som en uppfräschning av dina matte-kunskaper.

Utbildningen är av typen blended learning vilket innebär att det är en blandning mellan lärarledd utbildning och e-learning. Lärare och elever träffas initialt för ett diagnostiskt prov och repetition av grundläggande matte. Eleven går sedan vidare via e-learning i sin egen takt med möjlighet till frågor till lärare via Skype. Utbildningen avslutas med ett prov som man måste ha godkänt i för att bli behörig.

Utbildningen är avgiftsfri.

Kursinnehåll

 • 1 Grundläggande teknik 
 • 2 Industrikunskap
 • 3 Provning & kontroll 
 • 4 Dokumentation & språk
 • 5 Kvalitet & Säkerhet 
 • 6 Projektledning 
 • 7 LIA-Praktik
 • 8 Examensarbete 

Lärande i Arbete (LIA)

Ledningsgruppen är ansvarig för praktikperioden (LIA= Lärande I Arbete)

 • Erbjuds i hela landet 
 • Elevönskemål om geografisk placering försöker vi tillgodose 
 • Handledare knyts på LIA-företaget 
 • Individuell LIA-plan görs av handledaren för varje praktikant 
 • Utvärdering både från elever och handledare efter varje LIA 
 • Lyckad LIA ökar chansen till snabb anställning efter fullgjord utbildning

Undervisning, prov och betyg

 • Kursmaterialet i pdf-form hämtas ned från Totara 
 • Tider: Förmiddag 8:30-11:30, Eftermiddag 12:30-16:30 
 • De flesta veckorna hålls lärarledd undervisning måndag – onsdag 
 • Torsdagar - fredagar för självstudier, uppgifter och grupparbeten. 
 • Prov måndagar fm 
 • Prov med flervalsfrågor för snabb och tydlig rättning men ibland kompletterade eller ersatt med inlämningsuppgifter 
 • Kursutvärdering efter varje vecka 
 • Betygsnivåer IG/G/VG

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

Fortsatta studier

Efter utbildningen ska deltagarna vara förberedda för direkt anställning inom branschen för teknisk kontroll. Detta kan innebära arbete inom oförstörande provning eller besiktning  Besiktning utförs på olika objekt t ex hissar, portar, lyftanordningar, trycksatta kärl m m.  Oförstörande provning utförs i första hand på svetsade konstruktioner men används även i hög utsträckning för gjutna, smidda och polymera (plast) konstruktiner.

NDT Training Center AB

NDT Training Center AB

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag. Alla examineringsresultat...


Läs mer om NDT Training Center AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Inspektions- och provningsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

NDT Training Center AB

Regattagatan 23
723 48 Västerås

Tel: 021-16 44 40
Mobil +46 70 232 02 44
www.ndttraining.se

Kursinnehåll

 • 1 Grundläggande teknik 
 • 2 Industrikunskap
 • 3 Provning & kontroll 
 • 4 Dokumentation & språk
 • 5 Kvalitet & Säkerhet 
 • 6 Projektledning 
 • 7 LIA-Praktik
 • 8 Examensarbete 

Lärande i Arbete (LIA)

Ledningsgruppen är ansvarig för praktikperioden (LIA= Lärande I Arbete)

 • Erbjuds i hela landet 
 • Elevönskemål om geografisk placering försöker vi tillgodose 
 • Handledare knyts på LIA-företaget 
 • Individuell LIA-plan görs av handledaren för varje praktikant 
 • Utvärdering både från elever och handledare efter varje LIA 
 • Lyckad LIA ökar chansen till snabb anställning efter fullgjord utbildning

Undervisning, prov och betyg

 • Kursmaterialet i pdf-form hämtas ned från Totara 
 • Tider: Förmiddag 8:30-11:30, Eftermiddag 12:30-16:30 
 • De flesta veckorna hålls lärarledd undervisning måndag – onsdag 
 • Torsdagar - fredagar för självstudier, uppgifter och grupparbeten. 
 • Prov måndagar fm 
 • Prov med flervalsfrågor för snabb och tydlig rättning men ibland kompletterade eller ersatt med inlämningsuppgifter 
 • Kursutvärdering efter varje vecka 
 • Betygsnivåer IG/G/VG
Beställ information

För att få mer information om Inspektions- och provningsingenjör via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.