Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Redovisningsekonom med löneadministration

NBI
Sammanfattning
Yh-utbildning
Luleå
1270 timmar
Heltid
Studiemedelsberättigad
0 SEK inkl. moms
Startdatum: 2020-08-24 - Luleå
Sista ansökan: 2020-05-03

Redovisningsekonom med löneadministration

Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror? Är du analytisk, noggrann, strukturerad och har förmåga att se helheten? 

Utbilda dig då till Redovisningsekonom och du får en kompetens som är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden. 

Det är ett brett yrke med varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi, och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering. Ekonomi är en central del i varje företag och organisation och som redovisningsekonom har du en viktig roll.

För mer information om Redovisningsekonom med löneadministration, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs via vår hemsida nbi.se. Där finns mer information samt en länk till vårt web-baserade ansökningsverktyg "Yh-antagning". Du kan skapa en ansökan och komplettera senare. Sista ansökningsdag är 5 maj. Saknar du något betyg eller intyg, t.ex. om du läser någon kurs för tillfället, kan du ansöka i tid men ange att du vill komplettera senare. Då har du fram till 14 juni på dig att skicka i kompletterande handlingar.

Behörighet 

För att vara Behörig till yrkeshögskolan krävs gymnasieexamen. Du ska: 

1. Ha en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 

2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 

3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning 

(Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för äldre betyg, t ex. att man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.) 

För utbildningen Redovisningsekonom med lneadministration krävs dessutom betyg i följande kurser, eller motsvarande kunskaper: 

• Lägst betyg E i Matematik 2 eller Godkänd Matematik B 

• Lägst betyg E i Svenska 2 eller Godkänd i Svenska B 

• Lägst betyget E i Engelska 6 eller Godkänd i Engelska B 

Om du inte har ovanstående via examen och betyg, kan du ändå vara behörig. Det gäller om du: 

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Vill du bli bedömd utifrån s.k. Reell kompetens, ska du ange det i din ansökan samt skicka med dokument, t.ex. arbetslivsintyg eller betyg från annan utbildning, som beskriver på vilket sätt du kan ha skaffat dig motsvarande kunskaper som gymnasieutbildning och vissa betyg enligt ovan. Utöver detta har vi en möjlighet att ta in en mindre del (20% regeln) som inte är behöriga enligt ovan, men som vi bedömer har förutsättningar att klara utbildningen. Det är alltså viktigt att skicka med dokument som gör att vi kan bedöma dig rätt.

Urval

Om vi har många sökande (fler sökande än antal platser: vilket vi i regel har) gör vi ett urval i gruppen behöriga sökande. Urvalet baseras på

- Tidigare utbildning (från gymnasiet) och

- Särskilt prov (Svenska, Engelska, Matematik, Excel)

Där 80 % av poängen går att skaffa via det särskilda provet.

Vi bjuder in samtliga som har ansökt till särskilt prov. Proven hålls i mitten av maj i våra lokaler.

Utbildningens form

Heltid, bunden utbildning.

Vi har normalt 2 - 3 dagars lektionsbunden tid i veckan, totalt 17 timmar i veckan. Under LIA är du dock på heltid på en arbetsplats och följder deras arbetstider, fem dagar i veckan.

Innehåll

KURSER 

(5 p = en vecka)

Beskattningsrätt 50 p

Ekonomistyrning 25 p

Examensarbete 25 p

Grundläggande företagsekonomi 25 p

Handelsrätt 50 p

IT-stöd och rapportering av ekonomisk information 15 p

LIA1 50 p

LIA2 60 p

Löneadministration 25 p

Redovisning 1 - inköp och försäljning 25 p

Redovisning 2 - extern redovisning 25 p

Redovisning 3 - redovisningssystem 25 p

Redovisning 4 - bokslut och analys 25 p

Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen har två längre LIA-perioder. Dessa infaller under termin 3 och 4.

LIA 1 är på 50 poäng, dvs. 10 veckor. LIA 2 är på 60 poäng, dvs. 12 veckor.

Kostnader

Utbildningen är gratis och berättigar till studiemedel via CSN

NBI

NBI

NBI är ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildning sedan 2001. NBI har varit och är en stor och aktiv aktör inom Yrkeshögskolan (YH) och dess föregångare KY.

NBI grundades med inriktning på utbildning inköp, logistik och ekonomi. Huvudorten har varit Växjö i många år, men är sedan några år tillbaka Göteborg. Genom åren har Malmö, Varberg, Stockholm, Sundsvall och Luleå varit stora utbildningsorter. NBI har tidigare också...


Läs mer om NBI och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Redovisningsekonom med löneadministration

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

NBI

Banehagsgatan 20
414 51 Göteborg

Tel: 0317046700
www.nbi.se


Beställ information

För att få mer information om Redovisningsekonom med löneadministration via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.