Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Kurs - Juridik

One Academy
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg, Malmö, Stockholm
6 veckor - 35 YH-poäng
Heltid
Icke studiemedelsberättigad

Kurs - Juridik

Det här är en 6-veckors juridikutbildning hos One Academy, det vill säga en kurs på yrkeshögskola. Kursen förbereder dig för att kunna förstå och tillämpa den lag och rådande praxis som gäller för såväl privat som offentlig sektor vid inköp och upphandling av varor och tjänster inom olika branscher.

För vem passar kursen? 

Kursen passar dig som har jobbat några år, är driven och klarar av att ta ansvar samt har en känsla för affärer. Fokus på utbildningen är praktisk tillämpning på en akademisk grund.

Efter avslutad kurs ska du:

 • Ha kunskaper, färdigheter och kompetens i affärsjuridik (Köp- och Avtalslagen), dess rättstillämpning och begreppsapparat för att kunna genomföra inköp- och upphandlingsarbete

 • Ha kunskaper och färdigheter i tillämpningen av de lagar (LOU, LUF, LOV) som råder vid upphandling av varor och tjänster för offentlig sektor

 • Ha kunskaper, färdigheter och kompetens att hantera risker för att utforma affärsmässiga avtal utifrån verksamhetens behov

 • Ha kunskaper och färdigheter i att läsa, tolka och utforma avtal

 • Ha kunskaper och förståelse i att tillämpa den lagstiftning som råder för inköp och upphandling inom bygg och anläggningsbranschen

 • Ha färdigheter och förståelse för senaste praxis och domstolsbeslut

 • Ha kunskaper om Internationell lagstiftning och tillämpning av den

 • Ha kunskaper om transportjuridik

 • Ha kunskaper om mutlagstiftning

 • Ha kunskaper i dokumenthantering och PM

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarium och handledning.

Examinationsform

PM, seminarium och skriftlig individuell salstentamen. 

För mer information om Kurs - Juridik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

 • Företagets rättsliga status och ramar för dess verksamhet
 • Juridiska grundbegrepp
 • Anbud, accept och fullmakter
 • Ansvar och förpliktelser
 • Köprätt, Avtalsrätt och Räntelagen
 • Tvist och rättsprocess
 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF)
 • Sekretesslagen och kommunallagen
 • Entreprenadjuridik
 • Mutor och bestickning
 • LUFS, LOV, LUK
 • Internationell Handelsrätt
 • Relevant transportjuridik
 • Dokumenthantering

Så ansöker du

Du söker via kursens hemsida

Tryck här för att läsa mer om utbildningen.

Kostnader

Kursens kostnad är 27 600 kr.

One Academy

One Academy

One Academy

One Academy är ett värderingsstyrt bolag som arbetar inom inköp, upphandling och supply chain där vårt fokus är kompetensutveckling, rekrytering och konsultverksamhet. Den tvååriga utbildningen (85 veckor) som vi bland annat bedriver syftar till att kunna leverera en högkvalitativ praktisk...


Läs mer om One Academy och visa alla utbildningar.

One Academy Facebook


Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kurs - Juridik

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

One Academy

Arenavägen 61
Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Kurs - Juridik från One Academy, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: