Demens - och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Skellefteå
Distans med träffar
2 år (200 YH-poäng)
Deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Sista ansökan: 2023-05-15

Demens - och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom demensvård och äldrepsykiatri? Se hit!

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, 50% studietakt, distans med samlingsveckor i Skellefteå.

Om utbildningen

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, handikappomsorg och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningstid

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen genomförs på distans (med totalt nio samlingsveckor) ca 1-3 veckors obligatoriska samlingar per termin vilket gör det möjligt att kombinera arbete och studier. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar, övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare. Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.


Arbetsmarknad

Framtidens vård- och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom/psykisk sjukdom hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.

För mer information om Demens - och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:
• Gymnasieexamen eller motsvarande.
• Godkända betyg omfattande minst 1250 poäng av yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet eller äldre utbildningar inom vård och omsorg samt motsvarande inom vuxenutbildning.
• Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg.

Programgemensamma kurser ur vård och omsorgsprogrammet
• Hälsopedagogik, 100p
• Medicin 1, 150p
• Etik och människans livsvillkor, 100p
• Psykiatri, 100p
• Psykologi 1, 50p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Vår 1, 200p
• Vår 2, 150p
Totalt 950p
• Utöver detta krävs 300 poäng valfria vårdinriktade gymnasiala kurser.

Länk till ansökan hittar du på vår hemsida.

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna ärTidigare utbildningsamt längden påYrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning

Följande gymnasiala kurser kan ge poäng i en urvalssituation:
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
Äldres hälsa och livskvalité, 200p
Psykiatri 2, 200p
Palliativ vård, 100p
Vårdpedagogik och handledning, 100p

100 gymnasiepoäng = 10 poäng
Tidigare utbildning kan ge max 70 poäng

Yrkeserfarenhet

1 poäng/månad i upp till fem år
Yrkeserfarenhet kan ge max 60 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning

Boende

Skellefteå kommun har bostadsgaranti för våra studerande.

Utbildningens delkurser

Kurser som ingår i utbildningen

  • Demenssjukdomar, psykisk ohälsa hos äldre, 50p
  • Etik, bemötande och förhållningssätt, 30p
  • Examensarbete, 10p
  • Kommunikation, 15p
  • Lärande i arbete 1, 20p
  • Lärande i arbete 2, 20p
  • Palliativ vård, 15p
  • Personcentrerad omvårdnad, 40p

Summa: 200p


1v heltidsstudier motsvarar 5p

Lärande i arbete (LIA) sker som lärande i arbete inom områdena vård och omsorg.

LIA perioderna ger dig chansen att komma in på en arbetsplats och tillämpa de kunskaper du fått under din utbildning.

Ett intyg och referenser från din LIA period är en bra merit när du efter avslutad utbildning ska ut och söka arbete. En grundläggande arbetslivserfarenhet är alltså inbyggd i utbildningen Demens- och äldrespykiatrispecialiserad undersköterska (YH).

Examen & Intyg

För att erhålla examensbevis för yrkeshögskoleexamen krävs att samtliga kurser är godkända.

För den studerande som ej har godkänt på samtliga kurser utfärdas ett utbildningsbevis som innehåller de mål som den studerande uppnått.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan Skellefteå kommun är en erfaren YH-anordnare som erbjuder utbildningar inom en rad områden. Majoriteten av utbildningarna ges på distans med samlingsträffar i Skellefteå. Bostadsgaranti Kostnadsfritt CSN-berättigat Distans eller platsförlagt Utbildningar som leder till jobb Utbildningarna är förankrade i yrkeslivet...


Läs mer om Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Demens - och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Laboratorgränd 5
931 77 Skellefteå

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Demens - och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska från Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.