Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? 🎓📚 Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna 4 biobiljetter! 🍿🎞️

Sammanfattning
Yh-utbildning
Skellefteå
2 år (200 Yh-poäng)
Deltid, distans
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-08-24 - Skellefteå

Stödpedagog

Stödpedagoger är en efterfrågad resurs

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är vår stödpedagogutbildning något för dig.

Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs.

Utbildningen ger dig möjlighet till en fördjupad pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både brukare och anhöriga samt i handledning av kollegor. Du får verktyg att skapa bärande, respektfulla relationer och ett lärande klimat.

Utbildningen förbereder dig för att i din roll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.

Stödpedagogutbildningen omfattar:

 • Fyra terminer
 • 50% studietakt
 • 200 YH-poäng
 • Distans med samlingsdagar i Skellefteå, där du själv bekostar resa och boende


Stödpedagogen har en viktig pedagogisk roll i det dagliga arbetet, som ytterst ska främja den enskildes självbestämmande, delaktighet och integritet. Stödpedagogen ska även vara en resurs i tillämpningen av aktuell lagstiftning I vardagsnära situationer. Med sin fördjupade och specifika kompetens är stödpedagogen en resurs i det dagliga arbetet i arbetslaget och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet för att uppnå helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning.

För mer information om Stödpedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via vår hemsida.

Behörighetskrav:

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper
 2. Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom funktionshinderområdet.
 3. Lägst betyget E i följande gymnasiala kurser eller innehar motsvarande kunskaper:
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Kommunikation, 100p eller Etik och människans livsvillkor, 100p

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. Urvalsgrunderna är tidigare utbildning samt längden på yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Efter examen

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna kvalitetssäkra insatser inom vård och omsorg. Din kompetens blir bred och kan komma till nytta inom många olika verksamhetsområden.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger vidare på specifika kurser från gymnasieskolan och kräver även att du har yrkeserfarenhet från funktionshinderområdet.
I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.

Boende

Skellefteå kommun har bostadsgaranti för våra studerande.

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan i Skellefteå är en enhet inom Skellefteå kommuns vuxenutbildning. Utbildningarna på skolan är förankrade i yrkeslivet och genomförs i nära samverkan med företag och offentlig verksamhet, beroende på bransch. En stor del av utbildningarna består av arbetsplatsförlagd praktik, så...


Läs mer om Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Laboratorgränd 5
931 77 Skellefteå

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Stödpedagog från Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: