Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Demensspecialiserad undersköterska

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
200 YH-poäng
Deltid
Studiemedelsberättigad

Demensspecialiserad undersköterska

Vill du vara med och utveckla demensomsorgen? 

Skövde Yrkeshögskolas utbildning Demensspecialiserad undersköterska är en uppskattad vidareutbildning för omvårdnadspersonal vilken ger fördjupad yrkeskompetens inom området demensvård och -omsorg. Utbildningen bedrivs på halvfart distans och ger dig möjligheten att studera samtidigt som du arbetar.

"Du träffar många andra studiekamrater via nätet och vid närträffar där ni har möjligheter att utbyta erfarenheter. Det här är en uppskattad vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Studierna bedrivs på halvfart distans vilket ger möjligheter att kombinera arbete med studier för att skaffa en yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ger dig nya möjligheter i arbetslivet."

Annetthe Dahlberg, utbildningsledare Demensspecialiserad undersköterska

Din kompetens är efterfrågad av arbetslivet

Din yrkeshögskoleexamen inom området gör dig till en efterfrågad resurs ute i arbetslivet! Arbetslivet är mycket aktiva i utbildningen genom ledningsgruppen där arbetslivsrepresentanterna är i majoritet. Arbetslivets engagemang gör att utbildningen ger dig just den kompetens som verksamheterna behöver.

"Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska har verkligen gett vår personal chansen att fortbilda sig inom demensområdet. Eftersom vi från arbetslivet har varit med och tagit fram innehållet i utbildningen är den relevant och arbetslivsanknuten. Jag kan starkt rekommendera utbildningen till alla som jobbar med demensvård och omsorg."

Kristina Nilsson Lindström, enhetschef Skara kommun

Nuvarande och tidigare studerande ger utbildningen toppbetyg

Vi har bedrivit utbildningen Demensspecialiserad undersköterska sedan 2013. De studerande har i en helhetsutvärdering av utbildningen gett den toppbetyg! Samtliga av Skövde Yrkeshögskolas utbildningar utvärderas utifrån en enkät som analyseras utifrån Statistiska centralbyråns nöjd-kund-index (NKI). Utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har fått toppbetyg, på samtliga frågor hamnar resultatet på över NKI 75 d.v.s. mycket nöjd. 

"Efter att ha gått utbildningen demensspecialiserad undersköterska så tänker man kring arbetet på ett helt nytt sätt. Man ser vikten av kontinuitet, personcentrerad vård, salutogent förhållningssätt samt hur bemötande och stress påverkar. Utbildningen har gjort så att jag förstår mer vad en demenssjukdom innebär samt hur jag kan stötta den demenssjuke, anhöriga och kollegor. Jag tycker att du ska söka."

Maria Bergström, Demensspecialiserad undersköterska, studerande på utbildningen 2013-2015

Kunskaper

I utbildningen får du kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor för värdigt liv och välbefinnande samt hemmets betydelse för personer med demenssjukdomar är andra kunskapsområden som tas upp i utbildningen.

Färdigheter

Du kommer utveckla färdigheter i att utföra och utvärdera personcentrerad vård och omsorg. Andra färdigheter som du kommer att få är att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det är viktigt att du kan ta in, förmedla och använda dig av ny information för kvalitet och utveckling.

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett flexibelt och situationsanpassat arbetssätt. Du ska kunna fungera som en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga. Du får en viktig roll i att utföra och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom området på din arbetsplats.

Så ansöker du

Vilka förkunskaper behöver du?
Du behöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper:

 • Lägst betygen E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p, Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p, eller motsvarande.
 • Minst två års yrkeserfarenhet från arbete inom vård och omsorg omfattande minst halvtid, eller motsvarande.

För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).

LiA - Lärande i Arbete

Utbildningen innehåller en LIA-kurs omfattande 20 poäng.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Demenssjukdomar, 20 p
 • Kvalitet och utveckling inom demensområdet, 20 p
 • LIA - personcentrerat förhållningssätt inom demensområdet, 20 p
 • Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet, 20 p
 • Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom, 40 p
 • Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund, 60 p
 • Examensarbete inom demensområdet, 20 p

Summa 200 YH-poäng

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde, samt till och från LIA-platser. Litteraturkostnader tillkommer.

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg och vårdadministration. Vi satsar vi på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna bedrivs på distans och det finns goda möjligheter...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Tel: 0500-49 80 00
www.skovde.se

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Demenssjukdomar, 20 p
 • Kvalitet och utveckling inom demensområdet, 20 p
 • LIA - personcentrerat förhållningssätt inom demensområdet, 20 p
 • Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet, 20 p
 • Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom, 40 p
 • Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund, 60 p
 • Examensarbete inom demensområdet, 20 p

Summa 200 YH-poäng