Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Eftergymnasial utbildning för undersköterska - med spetskompetens inom akutsjukvård! 

Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med Västra Götalandsregionen.

Den specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet i den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Det finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning. Du kommer bli efterfrågad inom svensk akutsjukvård! Utbildningen, som pågår under två år på halvfart och per distans, ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete. Skövde Yrkeshögskola har erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. 

Centralt belägen skola

Skövde Yrkeshögskola är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med stor daglig in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler. 

”Utifrån Skaraborgs Sjukhus kompetensförsörjningsplaner framgår det tydligt ett behov av specialistutbildade undersköterskor. Behovet finns framförallt utifrån den kompetensväxling/uppgiftsväxling som ska genomföras mellan framförallt sjuksköterskor/undersköterskor. Kompetensväxling/uppgiftsväxling i kombination med den allt mer specialiserade vården kräver ökad kompetens hos undersköterskan.”
Inger Levin, HR strateg kompetensförsörjning Skaraborgs Sjukhus

Arbetslivets kompetenskrav

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Tillämpa fördjupade kunskaper i anatomi, fysiologi, patofysiologi och sjukdomslära för att ge personcentrerad vård på fördjupad nivå
 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i akutsjukvård vid omvårdnad vid det akuta omhändertagandet.
 • Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter, etik och värdegrund
 • Hantera medicinsk teknik utifrån gällande föreskrifter och säkerhetsrutiner
 • Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumentation
 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter gällande patientsäkerhetsrisker för att stimulera kvalitetssäkring och vidareutveckla patientsäkerhet
 • Tillämpa fördjupad kommunikationskompetens
 • Ge kollegial handledning i komplexa omvårdnadssituationer

Så ansöker du

Förkunskaper du behöver:

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
 • Lägst betyget E/G i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
 • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande, inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
 • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

LiA - Lärande i Arbete

I utbildningen finns en LIA-kurs (lärande i arbete), där du under fyra veckor på halvfart genomför en LIA-placering förlagd till akutsjukvården. Du tilldelas dina LIA-placeringar av utbildningsanordnaren. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg och vårdadministration. Vi satsar vi på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna bedrivs på distans och det finns goda möjligheter...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Tel: 0500-49 80 00
www.skovde.se