Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Kvalitets- och processutvecklare

Södertälje Kommun
Sammanfattning
Yh-utbildning
Södertälje
60 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Kvalitets- och processutvecklare

Utbilda dig till Kvalitets och processutvecklare

Detta är utbildningen för dig som vill ha en ledande roll i att analysera, utveckla, förenkla och förbättra verksamhetsprocesser. Kvalitets- och processutveckling har en tydlig ökad efterfrågan såväl hos tillverkande företag som i tjänsteföretag, liksom inom kommunal samt annan offentlig verksamhet.

En kvalitets- och processutvecklare ansvarar för och arbetar med att aktivt utveckla och förbättra kvalitetsarbetet och värdeflöden i en organisation. I arbetet ingår även att följa upp detta arbete och stärka organisationen med avseende på kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.

I denna roll motiverar och engagerar du personalen i arbetet, men fungerar också som stöd till ledningen i dess strategi- och förbättringsarbete. De flesta verksamheter arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sina varor/tjänster och sina processer. Allt fler företag och organisationer väljer också att arbeta utifrån olika verksamhetsstrategier och verktyg, allt oftare enligt Lean-ideologin.

Utbildningen på Campus Telge ger kunskap och praktisk erfarenhet inom flera olika områden. Du lär dig identifiera en organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar. Du arbetar som förändringsledare när nya initiativ ska införas i den dagliga verksamheten, stöttar organisationen med analyser av verksamhetens kunder, omvärld och marknader, samt genomför detaljerade processanalyser.

En del av utbildningen består av Lärande i Arbete, LIA, som är en helt arbetsplatsförlagd kurs där du får använda dina förvärvade kunskaper praktiskt i en befintlig organisation och samtidigt knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Läs mer på campustelge.se

För mer information om Kvalitets- och processutvecklare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Kursöversikt

 • Examensarbete
 • Framgångsrikt leda en förändringsprocess
 • Kommunikation, pedagogik och möten
 • Kvalitetssystem och hållbarhet
 • LIA- Lärande i arbete
 • Miljö och arbetsmiljö
 • Processutveckling med ständig förbättring
 • Processutveckling med ständig förbättring, fördjupning
 • Projektledning
 • Verksamhetens processer, flöden, organisation och system

Så ansöker du

Ansökningsperiod 14 januari - 21 augusti 2020. Utbildningsperiod september 2020 - december 2021.

Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan senast den 21 augusti 2020.

Obs! Har du studier som avslutas efter den 21 augusti 2020 måste du meddela oss det för att kunna delta i urvalet/antagningen till utbildningen.

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakta oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som antagningen till universitet och högskolor använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs att du:

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Mer information om behörighet finns på Myndigheten för yrkeshögskola.

Särskilda förkunskaper för behörighet till utbildningen

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Engelska 6, 100p • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Krav på yrkeserfarenhet För att läsa denna utbildning krävs viss yrkeserfarenhet. Detta ska vara dokumenterad yrkeslivserfarenhet från teknik/tillverkning eller tjänstesektor eller offentlig sektor motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Södertälje Kommun

Södertälje Kommun

Välkommen till Campus Telge! Vi har Yrkeshögskoleutbildningar till flera attraktiva yrkesroller, i direktkontakt med arbetslivet. Medverkande företag ser till att utbildningarna ger dig just de kompetenser de letar efter. Yrkeshögskoleutbildningar start 2020: Kvalitets- och processutvecklare Logistiker  Säkerhetsingenjör Dessa utbildningar är...


Läs mer om Södertälje Kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kvalitets- och processutvecklare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Södertälje Kommun

Kvarnbergagatan 12
151 89 Södertälje


Kursinnehåll

Kursöversikt

 • Examensarbete
 • Framgångsrikt leda en förändringsprocess
 • Kommunikation, pedagogik och möten
 • Kvalitetssystem och hållbarhet
 • LIA- Lärande i arbete
 • Miljö och arbetsmiljö
 • Processutveckling med ständig förbättring
 • Processutveckling med ständig förbättring, fördjupning
 • Projektledning
 • Verksamhetens processer, flöden, organisation och system
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Kvalitets- och processutvecklare från Södertälje Kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: