Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Behandlingsassistent

Sollefteå Kommun - Reveljen
Sammanfattning
Yh-utbildning
Sollefteå
2 år
Heltid, distans
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Sollefteå
Sista ansökan: 2021-05-15

Behandlingsassistent

Studera till behandlingsassistentVarför studera till behandlingsassistent?

Psykosocialt behandlingsarbete bedrivs i Sverige av privata, ideella, kommunala, landstingets samt statliga huvudmän och i såväl öppna som slutna verksamheter. Behov av placeringar är stort och växande. I de flesta regioner i Sverige finns både mindre och större behandlingsinstitutioner.

Behandlingsverksamheter är i stort behov av kompetenshöjning för att säkerställa kvalitén i behandlingsuppdragen. Branschen har de senaste åren även genomgått förändringar, till exempel när det gäller metodutveckling, kvalitetssäkring av verksamheter och upphandling av behandlingsplatser.

Med en utbildning till behandlingsassistent får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Utbildningen är eftergymnasial och kräver en formell kompetens. Arbetslivserfarenheter från området och/eller eftergymnasiala studier inom området vara en fördel.

LIA - Din väg till anställning

En fjärdedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där du använder dina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta kallas för lärande i arbete (LIA).

LIA-perioden innebär också att du bygger upp ett nätverk och skapar värdefulla kontakter redan under utbildningstiden. Detta betyder att du efter utbildningen är ett namn på arbetsmarknaden och är lätt att anställa.

Studera på distans

Behandlingsassistent är en distansanpassad utbildning. Det innebär att du studerar självständigt på heltid i kombination med obligatoriska träffar. Utbildningen omfattar 4 terminer med 13 fysiska sammankomster om 3-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och är obligatoriska. Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende. Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform (Edwise).

Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling och office-paket för att kunna fullfölja utbildningen. Saknar du dator och internetuppkoppling finns det att tillgå på ditt närmsta lärcenter eller studiecentrum. 

För mer information om Behandlingsassistent, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

För att kunna söka till Behandlingsassistent krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2021. Kursstart hösten 2021.

Se vår webbsida för ansökningsblankett och för att läsa mer om behörigheten!

Examen & Intyg

Examenskrav

Efter fullgjord utbildning kan den studerande erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen.

Studerande som inte fullgjort utbildningen erhåller ett utbildningsbevis.

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen Behandlingsassistent.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel. Information om studiestöd kan du få hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Kostnader för läromedel och material samt boende och resor bekostas av den studerande.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du framförallt att kunna arbeta som behandlingsassistent inom HVB-hem, stödboenden eller daglig verksamhet för ungdomar och vuxna som har sociala och/eller psykiska problem.

Sollefteå Kommun - Reveljen

Sollefteå Kommun - ReveljenReveljen

Reveljen med sitt lärcenter, vackert beläget på Nipanområdets södra kaserngård, är den naturliga samlingsplatsen för vuxenstudier på högre nivå i Sollefteå. Tillsammans med övrig vuxenutbildning täcker vi in alla de behov en lokal vuxenstuderande kan tänkas ha. Varje år erbjuder...


Läs mer om Sollefteå Kommun - Reveljen och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Behandlingsassistent

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sollefteå Kommun - Reveljen

Nipan 2
881 52 Sollefteå

Tel: 0620-68 22 53
Fax 0620-68 22 61
www.solleftea.se

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Behandlingsassistent från Sollefteå Kommun - Reveljen, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: