Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Malmö, Stockholm
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad

Lönespecialist

Lönespecialist

Ansök före 15 maj 2019!

Lönespecialist – ett bristyrke i förändring. Från att tidigare ha varit en rent administrativ yrkesroll, är lönespecialisten idag en rådgivare och konsult som spelar en nyckelroll på företagen.

Lönehandläggare - en yrkesroll som behövs

Få yrken står inför så stort generationsskifte som lönehandläggare. Ungefär 400 lönespecialister går i pension varje år! Samtidigt utvecklas yrkesrollen snabbt.

Utbildningens innehåll

På utbildningen Lönespecialist kommer du att lära dig sköta ett företags lönehantering och alla praktiska moment under ett års löneredovisning: Du kommer till exempel att lära dig att:

  • förstå och tillämpa det löneadministrativa regelverket
  • förstå hur löneområdet med moderna metoder behandlas i organisationers ekonomisystem, med tyngdpunkt på det personalekonomiska området.
  • arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inkl avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner.
  • hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
  • tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden

Jobba på ekonomiavdelning eller byrå

Efter utbildningen kommer du till exempel kunna arbeta på en ekonomiavdelning på ett större företag eller som konsult på en löne- eller redovisningsbyrå.

Över 90% får arbete direkt efter examen

Myndigheten för yrkeshögskolans årliga uppföljning av de studerandes sysselsättning visar att yrkeshögskolan fortsätter leverera goda resultat. Andelen i arbete är den högsta hittills – 91% av de studerande hade arbete året efter examen.

SRF Auktorisation

Utbildningen, som möjliggör auktorisation, bygger på SALK, svensk standard för auktoriserade lönekonsulter har framtagits under 2015 kvalitetssäkrar löneprocessen. Auktorisationen höjer statusen och visar kompetensen hos denna yrkeskår.  Utbildningen förbereder för auktorisation som lönekonsult via SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

Så ansöker du

Ansök före 15 maj 2019!

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs följande kunskaper för särskild behörighet:

  • Matematik 2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Reell kompetens

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan skolan granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Fri kvot

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att cirka en tredjedel av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business

Ekonomi och försäljning i Business Class

Är du effektiv, målinriktad och gillar resultat? Då kommer du att älska Stockholm School of Business. Här får du en efterfrågad utbildning och gör praktik på framgångsrika branschföretag. Välj om du vill studera i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vi är vad...


Läs mer om Stockholm School of Business och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lönespecialist

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stockholm School of Business

Tegeluddsvägen 31
11541 Stockholm

Tel: Tel. 08-442 95 00
stockholmschoolbusiness.se


Beställ information

För att få mer information om Lönespecialist via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.