Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Sammanfattning
Yh-utbildning
Malmö, Stockholm
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Lönespecialist

Lönespecialist

Lönespecialist – ett bristyrke i förändring

Från att tidigare ha varit en rent administrativ yrkesroll, är lönespecialisten idag en rådgivare och konsult som spelar en nyckelroll på företagen.

◊ Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Lönehandläggare - en yrkesroll som behövs

Få yrken står inför så stort generationsskifte som lönehandläggare. Ungefär 400 lönespecialister går i pension varje år! Samtidigt utvecklas yrkesrollen snabbt.

Utbildningens innehåll

På utbildningen Lönespecialist kommer du att lära dig sköta ett företags lönehantering och alla praktiska moment under ett års löneredovisning: Du kommer till exempel att lära dig att:

  • förstå och tillämpa det löneadministrativa regelverket
  • förstå hur löneområdet med moderna metoder behandlas i organisationers ekonomisystem, med tyngdpunkt på det personalekonomiska området.
  • arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inkl avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner.
  • hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
  • tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden

Jobba på ekonomiavdelning eller byrå

Efter utbildningen kommer du till exempel kunna arbeta på en ekonomiavdelning på ett större företag eller som konsult på en löne- eller redovisningsbyrå.

Över 90% får arbete direkt efter examen

Myndigheten för yrkeshögskolans årliga uppföljning av de studerandes sysselsättning visar att yrkeshögskolan fortsätter leverera goda resultat. Andelen i arbete är den högsta hittills – 91% av de studerande hade arbete året efter examen.

SRF Auktorisation

Utbildningen, som möjliggör auktorisation, bygger på SALK, svensk standard för auktoriserade lönekonsulter har framtagits under 2015 kvalitetssäkrar löneprocessen. Auktorisationen höjer statusen och visar kompetensen hos denna yrkeskår.  Utbildningen förbereder för auktorisation som lönekonsult via SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

För mer information om Lönespecialist, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs följande kunskaper för särskild behörighet:

  • Matematik 2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
  • Svenska 2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Reell kompetens

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan skolan granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Fri kvot

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att cirka en tredjedel av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business

Ekonomi och försäljning i Business Class

Är du effektiv, målinriktad och gillar resultat? Då kommer du att älska Stockholm School of Business. Här får du en efterfrågad utbildning och gör praktik på framgångsrika branschföretag. Välj om du vill studera i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vi är vad...


Läs mer om Stockholm School of Business och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lönespecialist

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stockholm School of Business

Gustavslundsvägen 151 D
167 51 Bromma

Tel: Tel. 08-442 95 00
ssb.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Lönespecialist från Stockholm School of Business, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: