Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Malmö, Stockholm
Längd: 2 år, 80 veckor (400 YH-poäng)
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: CSN-bidrag

Lönespecialist

Lönespecialist – ett bristyrke i förändring. Från att tidigare ha varit en rent administrativ yrkesroll, är lönespecialisten idag en rådgivare och konsult som spelar en nyckelroll på företagen.


Få yrken står inför så stort generationsskifte som lönehandläggare. Ungefär 400 lönespecialister går i pension varje år! Samtidigt utvecklas yrkesrollen snabbt.

På utbildningen Lönespecialist kommer du att lära dig sköta ett företags lönehantering och alla praktiska moment under ett års löneredovisning: Du kommer bl a lära dig att:

 • förstå och tillämpa det löneadministrativa regelverket
 • förstå hur löneområdet med moderna metoder behandlas i organisationers ekonomisystem, med tyngdpunkt på det personalekonomiska området.
 • arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inkl avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner
 • arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter mm
 • avgöra vad som räknas som förmån/vad som räknas som lön
 • hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
 • tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden
 • förstå bokföringens grunder, själv hantera lönerelaterade uppgifter för bokföring samt kommunicera om och felsöka i bokföringen
 • använda administrativa programvaror som verktyg inom lön, ekonomi och HR
 • använda det engelska språket som ett verktyg i internationella affärskontakter med fokus på löne- och personalfrågor.

SRF Auktorisation

Utbildningen, som möjliggör auktorisation, bygger på SALK, svensk standard för auktoriserade lönekonsulter har framtagits under 2015 kvalitetssäkrar löneprocessen. Auktorisationen höjer statusen och visar kompetensen hos denna yrkeskår.  Utbildningen förbereder för auktorisation som lönekonsult via SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).


Jobba på ekonomiavdelning eller byrå
Efter utbildningen kommer du t ex kunna arbeta på en ekonomiavdelning på ett större företag eller som konsult på en löne- eller redovisningsbyrå.

Över 90% i arbete
Myndigheten för yrkeshögskolans årliga uppföljning av de studerandes sysselsättning visar att yrkeshögskolan fortsätter leverera goda resultat. Andelen i arbete är den högsta hittills – 91% av de studerande hade arbete året efter examen.

Ansökan och behörighet

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

1. Grundläggande behörighet: 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Särskild behörighet

 • Engelska A/5, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.


3. Vi kräver även ett arbetsprov
Läs om arbetsprovet på stockholmschoolbusiness.se/ansokan/arbetsprov/

Reell kompetens och fri kvot

- Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

- Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Examen, diplom m.m.

Efter avklarade studier kommer du att få en yrkeshögskoleexamen.

En yrkeshögskoleexamen innebär minst 1 års heltidsstudier (200 YH-poäng) och en kvalificerad yrkeshögskoleexamen innebär minst 2 års heltidsstudier (400 YH-poäng).

LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att cirka en tredjedel av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att kursen sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Vi tillhandahåller teknik, men rekommenderar antagna att köpa en egen dator för att kunna arbeta flexibelt och hemma och med egna projekt. 

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business, SSB, är en specialiserad utbildningsanordnare som erbjuder professionella och eftergymnasiala utbildningar inom ekonomi och försäljning. Vi samverkar med branschens företag och tillhandahåller utbildningar som efterfrågas av arbetslivet. Vi finns i både Stockholm och Malmö Vi erbjuder följande...


Läs mer om Stockholm School of Business och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Lönespecialist.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontaktuppgifter till Stockholm School of Business

Stockholm School of Business

Tegeluddsvägen 31
11541 Stockholm

Tel: Tel. 08-442 95 00
stockholmschoolbusiness.se