Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Göteborg, Malmö, Stockholm
Längd: 1,5 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: CSN-bidrag
Gå vidare till: Utbildningens hemsida
Kommande starter
Göteborg Sista ansökan
Höst 2019 
2019-04-24
Malmö
Höst 2019 
2019-04-24
Stockholm
Höst 2019 
2019-04-24

Lönespecialist

Lönespecialist - yh-utbildning på Stockholm School of Business

 

Lönespecialist – ett bristyrke i förändring. Från att tidigare ha varit en rent administrativ yrkesroll, är lönespecialisten idag en rådgivare och konsult som spelar en nyckelroll på företagen.

Få yrken står inför så stort generationsskifte som lönehandläggare. Ungefär 400 lönespecialister går i pension varje år! Samtidigt utvecklas yrkesrollen snabbt.

På utbildningen Lönespecialist kommer du att lära dig sköta ett företags lönehantering och alla praktiska moment under ett års löneredovisning: Du kommer bl a lära dig att:

 • förstå och tillämpa det löneadministrativa regelverket
 • förstå hur löneområdet med moderna metoder behandlas i organisationers ekonomisystem, med tyngdpunkt på det personalekonomiska området.
 • arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inkl avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner
 • arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter mm
 • avgöra vad som räknas som förmån/vad som räknas som lön
 • hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
 • tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden
 • förstå bokföringens grunder, själv hantera lönerelaterade uppgifter för bokföring samt kommunicera om och felsöka i bokföringen
 • använda administrativa programvaror som verktyg inom lön, ekonomi och HR
 • använda det engelska språket som ett verktyg i internationella affärskontakter med fokus på löne- och personalfrågor.

SRF Auktorisation

Utbildningen, som möjliggör auktorisation, bygger på SALK, svensk standard för auktoriserade lönekonsulter har framtagits under 2015 kvalitetssäkrar löneprocessen. Auktorisationen höjer statusen och visar kompetensen hos denna yrkeskår.  Utbildningen förbereder för auktorisation som lönekonsult via SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

Jobba på ekonomiavdelning eller byrå

Efter utbildningen kommer du t ex kunna arbeta på en ekonomiavdelning på ett större företag eller som konsult på en löne- eller redovisningsbyrå.

Över 90% i arbete

Myndigheten för yrkeshögskolans årliga uppföljning av de studerandes sysselsättning visar att yrkeshögskolan fortsätter leverera goda resultat. Andelen i arbete är den högsta hittills – 91% av de studerande hade arbete året efter examen.

Så ansöker du

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

1. Grundläggande behörighet: 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Särskild behörighet

 • Engelska A/5, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Svenska A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Reell kompetens och fri kvot

- Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

- Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Examen & Intyg

Efter samtliga moment i utbildningen är avklarade får man:
Yrkeshögskoleexamen i Lönespecialist

LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att cirka en tredjedel av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att kursen sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Vi tillhandahåller teknik, men rekommenderar antagna att köpa en egen dator för att kunna arbeta flexibelt och hemma och med egna projekt. 

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business (SSB) är en yrkeshögskola med specialkompetens inom ekonomi och försäljning. Vi samverkar med branschens företag och tillhandahåller utbildningar som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningarna på Stockholms School of Business har stark förankring i arbetslivet. En stor och viktig...


Läs mer om Stockholm School of Business och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lönespecialist

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stockholm School of Business

Tegeluddsvägen 31
11541 Stockholm

Tel: Tel. 08-442 95 00
stockholmschoolbusiness.se


Beställ information

För att få mer information om Lönespecialist via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.