Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
1 år
Deltid, distans
CSN-berättigad
Byggkranar

Entreprenadinköpare

Läs till Entreprenadinköpare på distans - en ny kort yh-utbildning!

Denna korta 1-åriga distansutbildning på deltid riktar sig till dig som idag arbetar som inköpare eller upphandlare och som vill vidareutbilda dig inom entreprenadinköp. Utbildningen bygger vidare på tidigare arbetslivserfarenhet och är utformad för att kunna läsas parallellt med arbete.

Vad innebär yrket?

Som Entreprenadinköpare säkerställer du att entreprenaden genomförs på ett både korrekt, professionellt och lönsamt sätt. Du har kunskap inom entreprenadjuridik såsom rättigheter, skyldigheter och risker i entreprenadavtal. Du arbetar efter entreprenadrätten som bland annat bygger på avtalsrätten samt byggbranschens standardavtal (AB04 och ABT06). Du skriver förfrågningsunderlag som är tydliga för anbudsgivare och inom ramen för LOU och LUF och kan utvärdering av ett anbud. Du kan även driva förändrings- och förbättringsarbeten inom hållbarhet i projektform samt initiera hållbarhet i en organisations affärsplan och affärsmodell.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Entreprenadinköpare. Efter fullgjord utbildning har du kompetens till att:

• Kunna analysera beslutsunderlag och ta beslut gällande entreprenad
• Kunna sätta samman och leda en projektgrupp
• Kunna besluta om lämplig entreprenadform

En kort och flexibel utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Vi fick den 15 april 2020 beskedet att vi får starta denna utbildning hösten 2020, därför skiljer sig även ansökningsperioden mot våra andra 2 åriga yh-utbildningar.

För mer information om Entreprenadinköpare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Förkunskapskraven är:

  • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.
  • Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Samt följande yrkeserfarenhet eller andra kunskaper:

  • Arbetat som inköpare/upphandlare i minst 2 år

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 1-årig med en studietakt på 50% och innehåller följande kurser:

  • Projektledning - hållbarhet
  • Offentlig upphandling
  • Styrning och ledningssystem
  • Entreprenadjuridik och AF AMA
  • Hållbarhetsanalyser

Ledningsgrupp

Utbildningen är framtagen tillsammans med ledningsgruppen för vår 2-åriga utbildning Offentlig upphandlare. För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

Företag som är med

Järfälla kommun
Skatteverket
Intervent
Asian Development Bank
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
EPIS
Västra Götalandsregionen

Entreprenadinköpare

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kurslitteratur bekostar du som studerande själv.

Stockholms Internationella Handelsskola

SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären! Vi är en mindre och personligare yrkeshögskola där studenterna har nära kontakt med lärare och skolledning. Detta skapar stora möjligheter för alla att påverka!...


Läs mer om Stockholms Internationella Handelsskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Entreprenadinköpare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stockholms Internationella Handelsskola

Katarinavägen 19
11645 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Entreprenadinköpare från Stockholms Internationella Handelsskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.