Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Byggtekniker

Teknikhögskolan
Sammanfattning
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Varberg
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja
Startdatum: 28 augusti 2017 - Varberg

Byggtekniker

Bli byggtekniker!

Utbilda dig till byggtekniker

Många byggföretag har idag problem med att rekrytera den kompetens de behöver. I hela landet finns behov av såväl nybyggnation som renoveringar. Som byggtekniker behöver du kunskap och färdigheter på många områden och kan driva byggprojekt från start till mål. Byggbranschen har länge varit i ropet och det finns i hela Sverige ett stort behov av både nybyggnation av bostäder och renoveringar. Även satsningar på infrastruktur och kommande pensionsavgångar bidrar till den stora efterfrågan på byggtekniker med denna yrkeskompetens. På Campus Varberg kan du skaffa kompetens som svarar mot denna efterfrågan.

Vad gör en byggtekniker?

Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning kan du axla många olika roller med anknytning till byggteknik. Du kan arbeta som byggtekniker, byggnadstekniker, byggnadskonstruktör, byggnadsmiljötekniker eller trähusprojektör. Du vet hur en byggprocess ska hanteras och kan från grunden driva igenom samtliga faser i ett byggprojekt. Du har kunskap om produktionsmetoder och förmågan att lösa tekniska och ekonomiska problem med anknytning till dessa. Att göra byggnadsfysiska beräkningar och analyser inom exempelvis fukt och energi är ytterligare en kompetens som utbildningen ger. Du känner till olika byggmaterials egenskaper och har ett hållbarhets- och miljöperspektiv. Du kan ta fram byggkonstruktioner i CAD-miljö och har kunskap om lagar och regelverk samt kan planera och genomföra projekt. Genom LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

För mer information om Byggtekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

 • Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan enligt 3kap 1§ i förordningen om yrkeshögskolan.
 • Särskilt behörighetskrav är grundläggande behörighet alternativt högskoleförberedande examen eller yrkesexamen samt Ma 1a/1b/1c (A), Sv 1 (A) eller motsvarande samt minst två års yrkeserfarenhet från någon teknisk bransch.

Kursinnehåll

 •  Tillämpad Matematik
 •  Byggteknik och byggfysik
 •  Entreprenadjuridik, regelverk och lagkrav
 • Installation och mätningsteknik
 • Bygg-CAD
 • Byggnadsstatik
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Miljökunskap, miljöskydd och hållbart byggande
 • Utsättning och inmätning
 • Projekt- och produktionsteknik
 • Lärande i Arbete
 • Examensarbete

Kostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Byggtekniker.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan - här får 9 av 10 av studenterna jobb direkt efter examen!

Hos Teknikhögskolan läser du utbildningar inom IT, teknik och konstruktion. Skolan har gedigen erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar med mycket goda resultat. Om du vill ha en utbildning som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, så är det här du ska studera!

Teknikhögskolan öppnade i Göteborg 2003 och finns idag på tio orter runt om i landet. Affärsidén är att erbjuda de utbildningar som näringslivet efterfrågar. Teknikhögskolans varierade utbud beror därför till stor del på vilken kompetens som marknaden efterfrågar på respektive ort.

Branschnära undervisning

Teknikhögskolans vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet. För att lyckas med detta, samverkar skolan ständigt med företag och organisationer för att få bästa möjliga kontakt på arbetsmarknaden. Teknikhögskolan samarbetar idag med över 300 utbildare runt om i Sverige med spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Skolan ställer höga krav på utbildarna och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmåga att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Praktiska case och praktik, LIA, under dina studier

Undervisningen består till stor del av praktiska case. Detta för att kunskapen ska kunna användas direkt i den framtida yrkesrollen, oavsett om du läser en längre yrkeshögskoleutbildning, en diplomutbildning eller en kortare företagsutbildning. I nästan alla YH-utbildningar ingår LIA - Lärande i arbete. LIA är den praktiska delen av utbildningen och syftar till att göra dig så förberedd som möjligt för arbetslivet genom att du har arbetsförlagt lärande ute på ett företag där du får praktisera dina kunskaper i yrkesrollen ute på fält.

Som student på Teknikhögskolan får du en utbildning som gör dig startklar för arbetslivet och attraktiv på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen till Teknikhögskolan!

Visa alla utbildningar med Teknikhögskolan

Kontaktuppgifter till Teknikhögskolan

TeknikhögskolanAnders Personsgatan 14
416 64 Göteborg

Tel: 0774-100 500

teknikhogskolan.se

Kontakta Teknikhögskolan

Teknikhögskolan Facebook