Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Drifttekniker biogas och vattenrening, Campus Varberg

Teknikhögskolan
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Varberg
Längd: 2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: CSN-bidrag

Drifttekniker biogas och vattenrening, Campus Varberg

Bli drifttekniker inom biogas och vattenrening, på Campus Varberg

Vill du ha ett tekniskt yrke? Är du intresserad av miljöfrågor och vill bidra till en hållbar samhällsutveckling? Då är detta utbildningen för dig.

Det byggs allt fler biogasanläggningar i Sverige, vilket ökar behovet av kompetenta drifttekniker inom området. Redan nu är behovet stort så med denna utbildning har du goda möjligheter till jobb direkt efter examen! Utbildningen bedrivs i samarbete med Campus Varberg.

Om utbildningen

Miljötänk är väldigt viktigt i dagens moderna samhälle. Att veta hur man tänker och agerar utifrån ett hållbart perspektiv är angeläget numera. Biogasframställning och vattenrening är två områden med stark koppling till gröna frågor. Biogas kallas för ”det mest miljövänliga bränslet” och därmed är det knappast förvånande att det har väckt ett så stort intresse och skapat ett så stort behov att kompetenta människor som kan arbeta med detta. Dessutom har vattenfrågan globalt sett en väldigt stark politisk betydelse, då det inte är självklart att alla i världen har tillgång till ett glas rent vatten. Dessa områden är därför otroligt viktiga och branschen är i behov av många människor med spetskunskap inom området.

Vad gör en drifttekniker inom biogas och vattenrening?

Som drifttekniker inom området biogas och vattenrening arbetar du med att driva och underhålla dessa anläggningar. Du arbetar med miljön i fokus och ser till så att anläggningen fungerar som den ska. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat felsökning, felrapportering, underhåll och reparationer.

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Efter utbildningen är du en kompetent drifttekniker som kan ansvara för att driva och underhålla biogas- och vattenreningsanläggningar. Du kan även arbeta som processtekniker på exempelvis ett värme- eller reningsverk. Drifttekniker finns vid alla typer av anläggningar som producerar eller distribuerar elektricitet och värme, men även de som hanterar upptagning, rening och distribution av vatten samt förbränning av avfall. Därmed är det goda möjligheter till jobb!

För mer information om Drifttekniker biogas och vattenrening, Campus Varberg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Behörighet

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2 / Praktisk ellära (eller motsvarande kunskap)

Du vet väl att du alltid kan söka en utbildning även om du inte har fulla behörigheter?

Teknikhögskolan gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

Det är även en rättighet att läsa upp kurser på komvux för att bli behörig att söka till yrkeshögskolan. Campus Varberg har ett samarbete med kommunerna i Halland (undantaget Kungsbacka) för dig som inte uppfyller särskild behörighet och behöver läsa in någon av kurserna: Matematik 2, Praktisk ellära eller Logistik 1. Sökande från andra kommuner har rätt att få samma möjlighet genom sin hemkommun. Läs mer om rätten att läsa upp behörighet på Teknikhögskolans hemsida.

Ansökan

Utbildningen bedrivs tillsammans med Campus Varberg, därav sker ansökan genom deras ansökningswebb. Utbildningen finns även publicerad på Campus Varbergs hemsida.

Kursinnehåll

 • Biogasmarknad
 • Biogasteknik för drifttekniker
 • Elteknik för drifttekniker
 • Examensarbete
 • Gruppdynamik och ledarskap
 • IT och datorkunskap för drifttekniker
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Maskinteknik för drifttekniker
 • Mikrobiologi för vattenrening och biogasproduktion
 • Processkemi
 • Processteknik
 • Reglerteknik för drifttekniker
 • Substratkunskap
 • Tillämpad matematik
 • Vattenteknik för drifttekniker

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drifttekniker biogas och vattenrening, Campus Varberg

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan - här får 9 av 10 av de studerande jobb direkt efter examen!

Hos Teknikhögskolan läser du yrkeshögskoleutbildningar inom IT, bygg, teknik, logistik och ledarskap. Skolan har gedigen erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar med mycket goda resultat. Om du vill ha en utbildning som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, så är det här du ska studera!

Teknikhögskolan öppnade i Göteborg 2003 och finns idag på tio orter runt om i landet. Affärsidén är att erbjuda de utbildningar som näringslivet efterfrågar. Teknikhögskolans varierade utbud beror därför till stor del på vilken kompetens som marknaden efterfrågar på respektive ort.

Branschnära undervisning

Teknikhögskolans vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet. För att lyckas med detta, samverkar skolan ständigt med företag och organisationer för att få bästa möjliga kontakt på arbetsmarknaden. Teknikhögskolan samarbetar idag med över 300 utbildare runt om i Sverige med spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Skolan ställer höga krav på utbildarna och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmåga att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Praktiska case och praktik, LIA, under dina studier

Undervisningen består till stor del av praktiska case. Detta för att kunskapen ska kunna användas direkt i den framtida yrkesrollen, oavsett om du läser en längre yrkeshögskoleutbildning, en diplomutbildning eller en kortare företagsutbildning. I nästan alla Yh-utbildningar ingår LIA (lärande i arbete). LIA är den praktiska delen av utbildningen och syftar till att göra dig så förberedd som möjligt för arbetslivet genom att du har arbetsförlagt lärande ute på ett företag där du får praktisera din kunskap i yrkesrollen ute på fält.

Som studerande på Teknikhögskolan får du en utbildning som gör dig startklar för arbetslivet och attraktiv på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen till Teknikhögskolan!

Visa alla utbildningar med Teknikhögskolan

Efter utbildningen

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Efter utbildningen är du en kompetent drifttekniker som kan ansvara för att driva och underhålla biogas- och vattenreningsanläggningar. Du kan även arbeta som processtekniker på exempelvis ett värme- eller reningsverk. Drifttekniker finns vid alla typer av anläggningar som producerar eller distribuerar elektricitet och värme, men även de som hanterar upptagning, rening och distribution av vatten samt förbränning av avfall. Därmed är det goda möjligheter till jobb!

Vilken kunskap har jag efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kan du driva och underhålla samt utföra reparationer på en biogasanläggning, och du känner till produktens olika användningsområden. Likaså har du kunskap om grundläggande avlopps- och reningsteknik samt kompetens att välja lämplig processutrustning för vattenrening. Att utföra beräkningar och skriva rapporter är ytterligare exempel på vad du lär dig under denna utbildning. LIA-perioderna, de praktiska delarna som är förlagda på en arbetsplats, utgör ett viktigt inslag eftersom det är då som du omsätter din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Sammantaget blir du väl förberedd för flera olika yrkesroller och får kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Ortbeskrivning

Kontaktuppgifter till Teknikhögskolan

Teknikhögskolan

Anders Personsgatan 14
416 64 Göteborg


Teknikhögskolan Facebook

Beställ information

För att få mer information om Drifttekniker biogas och vattenrening, Campus Varberg via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.