Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Fastighetsingenjör

Teknikhögskolan
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Västerås
Längd: 2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja

Fastighetsingenjör

Öppen för sen anmälan

Fastighetsbranschen står inför en massiv teknisk utveckling där avancerad styr- och reglerteknik, automation och digitalisering blir alltmer förekommande. Idag sysselsätts cirka 60 000 personer inom en bred variation av yrken i branschen. Sveriges energimål innebär ett stort fokus på energieffektivisering, vilket är en bidragande orsak till arbetsgivarnas efterfrågan på kompetenta fastighetsingenjörer. Det bidrar även till att rekryteringsbehovet kommer vara stort i framtiden.

Vad gör en fastighetsingenjör?

Som fastighetsingenjör har du ett helhetsansvar för fastigheten, vilket innebär en ledarroll med personalansvar. Fastighetsingenjören har huvudansvaret för att optimera fastighetens värme, ventilation och andra tekniska system och att hyresgästerna får en bra service. Vidare härleder man arbetet kring att utveckla drift- och underhållsverksamheten med budgetansvar. Dessutom ansvarar fastighetsingenjören för de kvalificerade upphandlingar som berör fastighetssystemen.

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis:

 • Drifttekniker
 • Fastighetsingenjör
 • Fastighetstekniker
För mer information om Fastighetsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Du vet väl att du alltid kan söka en utbildning även om du inte har fulla behörigheter?

Teknikhögskolan gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighetskrav (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Ellära 1 / Praktisk ellära, Underhåll – elteknik, Fysik 1.

Kursinnehåll

 • Branschengelska
 • Bygg- och fastighetsteknik
 • Driftsövervakning och styrsystem
 • Ellära och elkraftteknik
 • Energioptimering och energikalkyleringar
 • Examensarbete
 • Fastighetsekonomi
 • Fastighetsjuridik, kvalitetsansvar och besiktning
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Projektkunskap
 • Styr- och reglerteknik
 • Systemkunskap
 • Underhållsteknik
 • Vatten- och avloppssystem
 • Ventilations- och värmesystem

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fastighetsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan - här får 9 av 10 av de studerande jobb direkt efter examen!

Hos Teknikhögskolan läser du yrkeshögskoleutbildningar inom IT, bygg, teknik, logistik och ledarskap. Skolan har gedigen erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar med mycket goda resultat. Om du vill ha en utbildning som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, så är det här du ska studera!

Teknikhögskolan öppnade i Göteborg 2003 och finns idag på tio orter runt om i landet. Affärsidén är att erbjuda de utbildningar som näringslivet efterfrågar. Teknikhögskolans varierade utbud beror därför till stor del på vilken kompetens som marknaden efterfrågar på respektive ort.

Branschnära undervisning

Teknikhögskolans vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet. För att lyckas med detta, samverkar skolan ständigt med företag och organisationer för att få bästa möjliga kontakt på arbetsmarknaden. Teknikhögskolan samarbetar idag med över 300 utbildare runt om i Sverige med spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Skolan ställer höga krav på utbildarna och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmåga att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Praktiska case och praktik, LIA, under dina studier

Undervisningen består till stor del av praktiska case. Detta för att kunskapen ska kunna användas direkt i den framtida yrkesrollen, oavsett om du läser en längre yrkeshögskoleutbildning, en diplomutbildning eller en kortare företagsutbildning. I nästan alla Yh-utbildningar ingår LIA (lärande i arbete). LIA är den praktiska delen av utbildningen och syftar till att göra dig så förberedd som möjligt för arbetslivet genom att du har arbetsförlagt lärande ute på ett företag där du får praktisera din kunskap i yrkesrollen ute på fält.

Som studerande på Teknikhögskolan får du en utbildning som gör dig startklar för arbetslivet och attraktiv på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen till Teknikhögskolan!

Visa alla utbildningar med Teknikhögskolan

Beskrivning och boende

Kontaktuppgifter till Teknikhögskolan

Teknikhögskolan

Anders Personsgatan 14
416 64 Göteborg


Teknikhögskolan Facebook

Efter utbildningen

Du kommer att ha specialiserad kunskap inom teoretisk och praktisk bygg-, fastighets- och underhållsteknik, underhåll av styr- och reglersystem, energikalkylering, planering samt miljö- och energifrågor inom fastighetsområdet. Du kommer även ha färdigheter i att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom tekniska system i fastigheter, medverkan i prognosarbetet samt planera och driva olika fastighetsprojekt. Dessutom kommer du efter avslutad utbildning ha kompetens för att utföra diverse arbetsuppgifter inom fastighetsautomation samt kunna ansvara för drift, tillsyn, skötsel, planering och uppföljning av underhåll av styr- och reglersystem inom fastighet.

Beställ information

För att få mer information om Fastighetsingenjör via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.