Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Lokförare

Trafikverksskolan
Sammanfattning
Yh-utbildning
Ängelholm
44 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Ängelholm
mars 2021
2020-09-30

Ängelholm
mars 2022
2021-09-30

Ängelholm
mars 2023
2022-09-30

Lokförare

Ansökningsperiod VT2021 : 01 juni 2020 -- 30 september 2020

Utbildningen till lokförare omfattar ett års heltidsstudier. Under 220 dagar läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartners i branschen. Under utbildningens gång kommer du också skriva ett examensarbete.

Efter examen har du kompetensen att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare och är anställningsbar hos ett av branschens järnvägsföretag där du får en kompletterande utbildning på just det fordon du kommer köra i tjänsten. Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser du behöver för din framtida anställning som lokförare.

Följande kurser ingår i lokförarutbildningen:

 • Järnvägsteknik
 • Regler och säkerhet i järnvägsmiljö
 • Miljö
 • Regler och säkerhet för tågfärd och växling
 • Föraren
 • LIA (Lärande i arbete)
 • Förarbevis
 • Infrastruktur enligt det kompletterande intyget
 • Rullande materiel
 • Farligt gods
 • Infrastruktur
 • Examensarbete
 • Slutprov

På vår övningsanläggning i Ängelholm har du som studerande tillgång till en unik studiemiljö med bangård, spår, järnvägsfordon och Järnvägens museum. Kunniga och erfarna lärare som arbetat inom de olika infrastrukturområdena kommer att vägleda dig på banan mot ditt drömyrke.

Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, exempelvis under färdighetsträningen i våra tågsimulatorer.

Under tre LIA-perioder praktiserar du hos olika järnvägsföretag där du följer en lokförares vanliga arbetsschema. Eftersom järnvägsföretagen är spridda över hela landet gäller samma för LIA-platserna. Detta innebär att vi inte kan garantera att din LIA-plats kommer ligga i nära anslutning till din hem- eller studieort. Blir du tilldelad en LIA-plats på annan ort behöver du själv stå för eventuella merkostnader såsom resa och boende.

För mer information om Lokförare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet
För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

 • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola,
 • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
 • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.


Övriga behörighetskrav
För att bli antagen till lokförarutbildningen ska du som söker också:

 • fyllt 20 år (vid särskilda skäl godkänns även du som fyllt 18)
 • ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan med godkänt resultat
 • ha lägst betyg E i svenska 1, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5
 • vara fysiskt och psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon

Gymnasiebetyg i ett modernt språk med lägst betyg E, bedöms av Transportstyrelsen som likvärdig kravet på engelska 5 med lägst betyg E.

Hälsokrav och hälsoundersökning

För att uppfylla lagens förbehåll på fysisk och psykisk lämplighet krävs att du som ansöker uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61). Din psykologiska lämplighet kommer att testas av psykologer med tillstånd av Transportstyrelsen som en del av antagningsprocessen. Testen görs i två steg:
     1. Internetbaserat test som görs på egen dator
     2. Datorbaserad test som görs på Trafikverksskolan.

Fysisk lämplighet testas av läkare med tillstånd av Transportstyrelsen. Du bokar och bekostar läkarundersökningen själv. Enbart du som blivit godkänd på både steg 1 och 2 vid den yrkespsykologiska undersökningen är preliminärt antagen. För att bli definitivt antagen ska du som ett sista steg i antagningsprocessen genomgå en läkarundersökning.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen (220 Yh-poäng)

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Självkostnader kan uppstå för resor och boende om LIA-platsen är belägen utanför studieorten. Ansök om studentkort för att kunna få tillgång till studentrabatter och resa billigare! 

Trafikverksskolan

Trafikverksskolan

Trafikverksskolan välkomnar alla som letar efter utbildning med verklig framtidspotential!

Järnvägen är en framtidsbransch. Här finns investeringarna och jobben. På Trafikverksskolan i Ängelholm utbildas varje år tusentals tekniker och ingenjörer. Här genomförs också uppdragsutbildning för svenskt näringsliv och utländska järnvägsförvaltningar. Trafikverksskolan hette tidigare Järnvägsskolan. ...


Läs mer om Trafikverksskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lokförare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Trafikverksskolan

Box 1262
262 24 Ängelholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Lokförare från Trafikverksskolan, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: