Hållbar och klimatsmart mat i restaurang

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
20 YH-poäng (10 veckor)
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-10-02 - Distans
Sista ansökan: 2023-08-20

Hållbar och klimatsmart mat i restaurang

Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltider står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Kursen ger fördjupade kunskaper om hållbara och klimatsmarta livsmedel för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider. Du får en förståelse för matsvinnet och avfallshanteringens betydelse för miljöpåverkan. För att gradvis kunna minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén lär du dig om matens klimatpåverkan och vilka förutsättningar som finns. Du får också kunskap om livsmedelssvinn och matavfallshanteringens påverkan på miljön. Efter kursen har du kunskaper i hållbarhet och val av klimatsmarta livsmedel i arbetet med måltidsverksamhet.

Behovet

Efterfrågan på hållbar mat och klimatsmarta livsmedel växer. För att kunna möta den växande efterfrågan behöver personal inom restaurang mer kompetens. Det kan vara svårt att göra välgrundade val som främjar en utveckling som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Men med kunskap kan man göra de val som gynnar värdefulla naturområden, klimatet, vattenförsörjningen, människans och djurens hälsa och andra hållbarhetsfrågor. Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltid står för en stor det av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat distanslektioner och live-föreläsningar. Ett par gånger i veckan är det live-föreläsning med handledning och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Hållbar och klimatsmart mat i restaurang, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Vad är klimatsmart mat? Agenda 2030
 • Konsumentprioriteringar och hållbarhet i måltidsverksamhet
 • Klimatsmart mat utifrån Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen
 • Klimatsmarta livsmedel
 • Livsmedelsverkets riktlinjer och råd
 • Livsmedelskedjans miljöpåverkan
 • Klimat- och hållbarhetsmedvetna val av råvaror
 • Miljömärken på livsmedel samt certifiering av restaurang och storhushåll
 • Hållbar utveckling vid menyplanering
 • Säsongsanpassning, lokalproducerat
 • Hållbarhet i måltidsverksamhet som exempelvis hållbar köksutrustning och hållbara material
 • Hållbart emballage och hållbara transporter
 • Köksekonomi ur klimatsmart och hållbar synpunkt
 • Hållbar matavfallshantering – miljöbalken, avfallsförordning samt lokala avfallsföreskrifter
 • Livsmedelssvinn och hur det kan minska

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: minst 1 års yrkeserfarenhet på 100% eller 2 år på 50% från restaurangkök eller storkök/produktionskök.

Urval
Yrkeserfarenhet från restaurang eller storkök ger 1 poäng/månad, max 36 poäng (3 år).

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hållbar och klimatsmart mat i restaurang

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Kursen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Innehållet är format efter dess krav på kompetens, vilket ger dig den kunskap som efterfrågas.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Hållbar och klimatsmart mat i restaurang från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.