Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Hållbarhetsredovisning

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
30 YH-poäng (12 veckor)
Deltid, distans
CSN-berättigad
Startdatum: 2022-10-03 - Distans
Sista ansökan: 2022-08-28

Hållbarhetsredovisning

Har du erfarenhet av redovisningsarbete och vill få fördjupad kompetens inom hållbarhetsredovisning? Då är detta kursen för dig. Under 8 veckors distansstudier på halvfart får du kunskap om de lagkrav och riktlinjer som ligger till grund för hållbarhetsredovisning. Du lär dig också att driva ett internt projekt inom hållbarhetsfrågor, t ex GRI, riktlinjer för hållbarhetsredovisning, projektledning och projektmetodik.

Att hållbarhetsredovisa är sedan ett antal år tillbaka ett lagkrav för stora och medelstora företag i Sverige. Den omfattar en transparent redovisning av ett företags eller en organisations miljöfrågor, sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption, vilket är högaktuella frågor i den allmänna debatten.

Kursen ger dig kunskaper i att identifiera och diskutera hållbarhetsfrågor. Du lär dig att upprätta en transparent hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer, och att identifiera hur ett företag stöttar de globala målen i en hållbarhetsredovisning. Att planera, genomföra och följa upp ett projekt får du kunskap om, samtidigt som du lär dig identifiera olika ledarskapsstilar och definiera din egen ledarskapsstil.

Du får kompetens i att redovisa och redogöra för företagets globala mål i hållbarhetsredovisning. Att implementera en intressedialog och väsentlighetsanalys i hållbarhetsredovisningen ingår i kursen och du lär dig även att analysera och förstå behovet av förändringsarbete i en organisation.

Behovet

Hållbarhetsredovisning har blivit ett betydande konkurrensmedel bland företag och organisationer som stärker transparensen och förtroendet för varumärket. Den är ett verktyg för att kontinuerligt följa upp och utveckla det interna hållbarhetsarbetet, men idag saknar många företag intern kompetens inom detta område. Utbildningen har betydelse för ett företags hållbarhetsarbete, denna typ av kompetens krävs för att företaget ska kunna ta ytterligare steg kunna stärka sin tillväxt och konkurrenskraft.

Kursen bidrar till det livslånga lärandet och ger möjlighet till karriärväxling, upskill eller reskill samt stärker kursdeltagarens förutsättningar på arbetsmarknaden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Hållbarhetsredovisning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Hållbarhetsfrågor
 • GRI – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning
 • De globala målen för hållbar utveckling
 • Innehåll i en intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Principer för redovisning
 • Kommunikationsteorier
 • Ledarskapsteorier
 • Lagstiftning inom hållbarhetsområdet
 • Projektledningens olika faser och projektmetodik
 • Omvärldsbevakning

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: 
  • Yrkeserfarenhet: minst 1 års erfarenhet av att arbeta med uppföljning, redovisning, rapportering eller verksamhetsutveckling.
 •  Urval
  • Urvalet baseras på yrkeserfarenhet som ger 1 poäng per månad, max 36 poäng (3 år).

Samarbeten med arbetslivet

Vi har ett starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna kurs som ger de kunskaper som företagen efterfrågar.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hållbarhetsredovisning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Vi har ett starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna kurs som ger de kunskaper som företagen efterfrågar.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Hållbarhetsredovisning från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.