IT-säkerhet för utvecklare

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
30 YH-poäng (12 veckor)
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-09-25 - Distans
Sista ansökan: 2023-08-13

IT-säkerhet för utvecklare

Ger kunskaper om potentiella hot och risker inom IT. Kompetensbehovet inom IT-säkerhet är enormt stort. Med vår kurs får du rätt kunskap om vilka tekniker, regler och system som behövs för att skydda företaget mot angrepp i en digital miljö.

Kursen är ett led i det livslånga lärandet och ger dig som redan arbetar inom IT mer kompetens inom det växande IT-säkerhetsområdet. Kursen vänder sig till och är mycket relevant för dig som är operativ i den dagliga driften inom IT. Du kommer att få förnyad kunskap eller förstärka din nuvarande kompetens. IT-säkerhet idag berör många delar i en verksamhet och du får en fördjupad kunskap om sårbarhet, risker, hot, förbyggande åtgärder, spridningsvägar och konsekvenser.

Du får bygga vidare på befintliga kunskaper inom IT med fokus på säkerhetsområdet. Detta för att vidareutveckla dig och axla kompetensluckan kring den stora efterfrågan av personer som kan mer om IT-säkerhet. Arbetslivet behöver denna kompetens då det finns stora luckor i kompetensnivån som behöver stärkas. Nätkriminalitet ökar och kriminella tar hela tiden till nya metoder för att komma åt uppgifter och annan användbar information. Företag behöver ökad IT-säkerhetskompetens och medvetenhet för exempelvis intrång som kan få förödande konsekvenser, för såväl små som stora verksamheter.

Kursen ger dig färdigheter och förståelse för att bland annat identifiera och förstå hur regler och policys påverkar verksamheten. Du lär dig att identifiera sårbarheter och risker för verksamheten, förebygga hackning av en sajt eller hantera en hackad sajt.

Du får också en fördjupad kunskap om säkerhetstestning och kostnader i samband med intrång. Det är förödande för företag på flera sätt att utsättas för intrång, hackning, kapningar m.m. vilket idag är mycket vanligt förekommande och det kan bli väldigt kostsamt. Det finns även en ökad medvetenhet kring IT-säkerhet från privatpersoner varvid företagen har höga krav på sig att skydda sig mot attacker.

Innehåll

 • Sårbarhet och risker
 • Hot och hotaktörer
 • Social engineering
 • Intrång och konsekvenser

Behovet

IT-säkerhet är en av de tio kompetenser som har starkast tillväxt i efterfrågan enligt Techbolagens rapport, IT-kompetensbristen (2020). Cyberhoten är ett av de största hoten mot företagen och myndigheterna och det förändras hela tiden med nya motståndare och sårbarheter. Det finns ett stort uppdämt behov av att fler personer kan mer om förebyggande åtgärder och hur man skyddar sig mot intrång och bristen på utbildad personal är ett hot mot framtidens IT-säkerhetsfrågor. Kursen bidrar till att ge branschen den kompetens som är starkt efterfrågad, både idag och i framtiden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om IT-säkerhet för utvecklare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Sårbarhet och risker
 • Hot och hotaktörer
 • Social engineering
 • Intrång och konsekvenser

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper:

  minst ett års yrkeserfarenhet från data/it med arbete som utvecklare, tekniker, programmerare, med drift eller systemintegrationer.

 • Urval

  • Urvalet baseras på yrkeserfarenhet som ger 1 poäng per månad, max 36 poäng (3 år).

Samarbeten med arbetslivet

Vi har ett starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna kurs som ger de kunskaper som företagen efterfrågar.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: IT-säkerhet för utvecklare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Vi har ett starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna kurs som ger de kunskaper som företagen efterfrågar.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen IT-säkerhet för utvecklare från TUC Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.