Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Elkraftsingenjör

Västerås Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Västerås
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: augusti 2020 - Västerås

Elkraftsingenjör

En utbildning för dig som är intresserad av projektering och konstruktion inom elnät och kraftöverföring.


Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
19 veckor LIA (Lärande i arbete)

Brinner du för miljö och hållbara lösningar? Är du lösningsfokuserad och projektorienterad? Vill du arbeta med Sveriges framtida energiförsörjning?
Då kan utbildningen till elkraftsingenjör vara något för dig.

Utbildningen passar dig som vill arbeta i teknikens framkant med optimering och effektivisering och därmed bidra till en hållbar utveckling. Som elkraftsingenjör kommer du verka i en dynamisk miljö som uppstår när den beprövade tekniken möter det nya, såsom sol-, vind-, och vattenkraft.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter. Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Behörighet i övrigt

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
 
- Matematik 2 / Matematik B

Annan behörighet

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

Urval

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas.

Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde.

Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme.

För sökande som åberopar reell kompetens och 20-% regeln, sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal.

När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.

Lärande i arbete

LIA

En viktig del av utbildningen är lärande i arbete. Det innebär att du kommer att handledas på en arbetsplats med kvalificerade arbetsuppgifter i ett lärande syfte. Under LIA-perioden översätts dina teoretiska kunskaper till praktiska erfarenheter och du förbereds inför din blivande yrkesroll samtidigt som du knyter viktiga kontakter med branschen. I utbildningen ingår 19 veckor Lärande i arbete

LIA 1 - 7 veckor

LIA 2 - 12 veckor

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som lönekonsult, lönespecialist, löneförrättare eller löneekonom inom den privata eller offentliga sektorn. Utbildningen uppfyller de teoretiska kraven inför en auktorisation av FAR och SRF. Efterfrågan av lönekonsulter är stor hos arbetslivet. Stora pensionsavgångar kommer att öka efterfrågan framöver.

Kursinnehåll

Kurser

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Elinstallationer i byggnader

• Elkonstruktion med CAD

• Elkraftssystem

• Elmaskiner

• Elmätningar och beräkningar

• Examensarbete

• Hållbar energi

• Informations- och styrsystem• Introduktion el- och energibranschen

• Kontrollanläggningar

• Kvalitet och underhållsteknik

• Lärande i arbete 1

• Lärande i arbete 2

• Projektplanering

Kostnader

Utbildningen till Elkraftsingenjör är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshöskola

YH-utbildningar är ett alternativ till universitet och högskola i nära samverkan med näringslivet. Att studera på en Yrkeshögskola ger stora fördelar för både studerande och företag. YH-utbildningar ger förutsättningar för den studerande till att komma ut i näringslivet för att...


Läs mer om Västerås Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elkraftsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Västerås Yrkeshögskola

Hydrovägen 3
721 36 Västerås


Kursinnehåll

Kurser

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Elinstallationer i byggnader

• Elkonstruktion med CAD

• Elkraftssystem

• Elmaskiner

• Elmätningar och beräkningar

• Examensarbete

• Hållbar energi

• Informations- och styrsystem• Introduktion el- och energibranschen

• Kontrollanläggningar

• Kvalitet och underhållsteknik

• Lärande i arbete 1

• Lärande i arbete 2

• Projektplanering

Beställ information

För att få mer information om Elkraftsingenjör via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.