Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Västerås
1,5 år, 300 YH-poäng
Heltid
Studiemedelsberättigad
ekonomi

Om utbildningen

Studera till Lönekonsult

Vill du arbeta med ekonomi, administration och personalfrågor? Som lönekonsult arbetar du löpande med lönehantering, skatter, förmånsberäkning samt intern och extern redovisning och rapportering.

Yrkesrollen kräver en bred kompetens och kunskaper i bland annat konsultativ rådgivning, statistik, digitala systemlösningar, analys, HR, arbetsrätt och kollektivavtal. Yrkesrollen kräver att du måste kunna arbeta självständigt, arbeta processtyrt med fasta rutiner samt vara mycket noggrann.

För mer information om Lönekonsult, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Lärande i arbete

LIA

En viktig del av utbildningen är lärande i arbete. Det innebär att du kommer att handledas på en arbetsplats med kvalificerade arbetsuppgifter i ett lärande syfte. Under LIA-perioden översätts dina teoretiska kunskaper till praktiska erfarenheter och du förbereds inför din blivande yrkesroll samtidigt som du knyter viktiga kontakter med branschen. I utbildningen ingår 12 veckors Lärande i arbete.

LIA 1 - 12 veckor

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som lönekonsult, lönespecialist, löneförrättare eller löneekonom inom den privata eller offentliga sektorn. Utbildningen uppfyller de teoretiska kraven inför en auktorisation av FAR och SRF. Efterfrågan av lönekonsulter är stor hos arbetslivet. Stora pensionsavgångar kommer att öka efterfrågan framöver.

Kursinnehåll

Kurser

• Arbetsrätt

• Examensarbete

• Förmåner och resereglementen

• Lärande i arbete

• Lönehantering och den konsultativa yrkesrollen

• Lönesystem

• Pensioner och försäkringar

• Personalekonomi och personalredovisning

• Praktisk lönehantering

• Processer inom personalarbete

• Redovisning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter. Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Behörighet i övrigt

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :

- Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

Annan behörighet

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs en urvalsprocess. I den ingår skriftligt prov i svenska och matematik.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen till Lönekonsult är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola

YH-utbildningar är ett alternativ till universitet och högskola i nära samverkan med näringslivet. Att studera på en Yrkeshögskola ger stora fördelar för både studerande och företag. YH-utbildningar ger förutsättningar för den studerande till att komma ut i näringslivet för att...


Läs mer om Västerås Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lönekonsult

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Västerås Yrkeshögskola

Karlsgatan 9 A
722 14 Västerås

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Lönekonsult från Västerås Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.