Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Sammanfattning
Yh-utbildning
Västerås
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad

Trafiklärare

Är du intresserad av trafik och människor? Vill du utbilda andra till att bli goda förare?


Utbildningen är 1,5-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
15 veckor LIA (Lärande i arbete)

Som trafiklärare leder du lektioner i teori samt individuella praktiska körlektioner i olika trafikmiljöer. Arbetet passar dig som gillar trafik, är lugn och gillar att lära ut. Du möter människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket gör att du behöver vara en god pedagog och ha förmåga att bemöta olika typer av individer.

Målet med utbildningen är att ge dig en mycket god teoretisk och praktisk grund till att arbeta som trafiklärare. Som trafiklärare är du ett föredöme i trafiken och utbildar körkortstagare till att också bli det. Du kommer att möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket gör att du även behöver vara en god pedagog och ha förmåga att bemöta olika typer av individer.

Du läser bland annat trafikförfattning, trafikpsykologi och yrkespedagogik och övar från början på utbildningsmoment tillsammans med dina kurskamrater. Utbildningen innehåller två perioder lärande i arbete på en trafikskola. Efter avslutad utbildning är du redo att arbeta som trafiklärare. De flesta av våra studerande går direkt ut i arbete efter avslutad utbildning.

För mer information om Trafiklärare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Lärande i arbete

LIA

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik, detta innebär att en del av din utbildning är förlagd på en arbetsplats. Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetsgivarna och teori varvas med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Du knyter kontakter på arbetsmarknaden som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Hur stor del av utbildningen som består av LIA skiljer sig mellan utbildningarna. Läs mer under respektive utbildning för information om antalet LIA-veckor.

Din LIA-plats söker du som studerande själv utifrån kursplan och dina egna önskemål om framtida karriär. Genom hela processen har du stöd och coachning från skolan. Du får även utbildning i metoder och verktyg som gör att du kan söka din LIA-plats på ett professionellt sätt.

LIA 1 - 5 veckor

LIA 2 - 10 veckor

Efter examen

Efter examen kan du söka arbete som

  • Trafiklärare

Så ansöker du

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.


Särskild behörighet

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- svenska 2 / svenska B / SVA 2

Du ska ha haft körkort med förarbehörighet av minst klass B för manuellt körkort i minst 18 månader innan utbildningsstart.
Du behöver styrka din allsidiga kör- och trafikvana, det gör du med en körbedömning från en trafikskola. Kontakta någon av nedan trafikskolor och boka tid för en körbedömning (kostnader står du för själv).


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov bestående av två delar:

  • skriftligt prov i svenska
  • skriftligt prov i engelska

De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng. Vid lika resultat väger poängen från det förstnämnda tyngst.

Kostnader

Utbildningen till Elkraftsingenjör är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.

Fortsatta studier

Efter examen kan du vidareutbilda dig till

  • Utbildningsledare
  • Riskutbildare
  • Lärare för tyngre behörigheter eller mc/moped

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshöskola

YH-utbildningar är ett alternativ till universitet och högskola i nära samverkan med näringslivet. Att studera på en Yrkeshögskola ger stora fördelar för både studerande och företag. YH-utbildningar ger förutsättningar för den studerande till att komma ut i näringslivet för att...


Läs mer om Västerås Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trafiklärare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Västerås Yrkeshögskola

Hydrovägen 3
721 36 Västerås


Kursinnehåll

Kurser

Termin 1:

Författningskunskap

Fordonssäkerhet och miljö

Yrkespedagogik 1

Termin 2:

Yrkespedagogik 2

Arbetsmiljö och ansvar

Trafiksäkerhetsarbete

LIA 1

Termin 3:

Trafikpsykologi

LIA 2

Examensarbete

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Trafiklärare från Västerås Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: