Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Västerås
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: augusti 2021 - Västerås
Sista ansökan: 2021-05-06

Trafiklärare

Utbilda morgondagens bilförare!

Utbildningen är 1,5-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
15 veckor Lärande i arbete, LIA

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter till att få arbete direkt efter utbildningen. Du får påverka och utveckla individer så att de blir trygga förare som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats.

I yrket som trafiklärare arbetar du med att organisera och planera lektioner. Du utbildar både i bil och lektionssal, talar inför grupper och handleder elever så att de klarar av utbildningen och tester på vägen mot sitt körkort. Om du är social, lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. I yrket möter du många människor och möts av nya personligheter varje dag. 

För mer information om Trafiklärare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- svenska 2 / svenska B / SVA 2

Du ska ha haft körkort med förarbehörighet av minst klass B för manuellt körkort i minst 18 månader innan utbildningsstart.
Du behöver styrka din allsidiga kör- och trafikvana, det gör du med en körbedömning från en trafikskola. Kontakta någon av nedan trafikskolor och boka tid för en körbedömning (kostnader står du för själv).


Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov bestående av två delar:

  • skriftligt prov i svenska
  • skriftligt prov i engelska

De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng. Vid lika resultat väger poängen från det förstnämnda tyngst.

Lärande i arbete

Lärande i arbete, LIA

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik, detta innebär att en del av din utbildning är förlagd på en arbetsplats. Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetsgivarna och teori varvas med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Du knyter kontakter på arbetsmarknaden som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Hur stor del av utbildningen som består av LIA skiljer sig mellan utbildningarna. Läs mer under respektive utbildning för information om antalet LIA-veckor.

Din LIA-plats söker du som studerande själv utifrån kursplan och dina egna önskemål om framtida karriär. Genom hela processen har du stöd och coachning från skolan. Du får även utbildning i metoder och verktyg som gör att du kan söka din LIA-plats på ett professionellt sätt.

LIA 1 - 5 veckor

LIA 2 - 10 veckor

Efter examen

Efter examen kan du söka arbete som

  • Trafiklärare

Kostnader

Utbildningen till Trafiklärare är kostnadsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.

Fortsatta studier

Efter examen kan du vidareutbilda dig till

  • Utbildningsledare
  • Riskutbildare
  • Lärare för tyngre behörigheter eller mc/moped

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshöskola

YH-utbildningar är ett alternativ till universitet och högskola i nära samverkan med näringslivet. Att studera på en Yrkeshögskola ger stora fördelar för både studerande och företag. YH-utbildningar ger förutsättningar för den studerande till att komma ut i näringslivet för att...


Läs mer om Västerås Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trafiklärare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Västerås Yrkeshögskola

Hydrovägen 3
721 36 Västerås


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Trafiklärare från Västerås Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: