Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Boendestödspedagog Socialpsykiatrin

Uddevalla Vuxenutbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Uddevalla
1 år
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Startdatum: Start augusti 2020 under förutsättning att start beviljas - Uddevalla
Sista ansökan: 2020-04-15

Boendestödspedagog Socialpsykiatrin

Här är utbildningen för dig som vill få en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri.

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och behovet av vidareutbildade undersköterskor ökar kraftigt. Utbildningen är på 1 år och leder till en yrkeshögskoleexamen. Den ger dig kompetens att arbeta med socialt arbete inom psykiatrin i många olika verksamheter. Du får kunskaper om olika typer av psykisk ohälsa och hur det kan påverka individen men också hur det påverkar gruppen och samhället. Du får lära dig hur du på ett professionellt sätt bemöter, kommunicera och samarbeta med både patienter och dess närstående.
Du får verktygen för att på ett systematiskt sätt kunna planera, genomföra och följa upp individens behov på ett sätt som ökar livskvalitén. Med expertkompetensens som utbildningen ger kommer du kunna föreslå nya metoder och arbetssätt som utvecklar verksamheten. Du kommer även få kompetens att stödja det arbetet genom att handleda och fortbilda kollegor.

Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och du har en viktig roll i medverkan i det tvärprofessionella teamet inom vård- och omsorgskedjan. Sjukdomsbilden är ofta komplex och många individer är i behov av flera parallella insatser.

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet för att säkerställa att den motsvarar behovet av kompetens inom yrkesrollen. Hela utbildningen hålls i ett nära samarbete med arbetslivet och under 7 veckor är studierna förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete (LIA). Under din LIA-period får du möjlighet att koppla ihop teori och praktik. Detta ger dig en bra grund och erfarenhet inför framtida arbete.

För mer information om Boendestödspedagog Socialpsykiatrin, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav
● Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar.
● Vård - och omsorgsprogrammet. Psykiatri 2
● Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Ansökan

Webbansökan är öppen, under förutsättning att start beviljas, 
1 februari - 15 april.

Lärande i arbete - LIA

En del av utbildningen är LIA, Lärande I Arbete.

Fördelarna med LIA är många.

Du skapar kontakter i branschen innan du är klar med utbildningen, något som underlättar när det senare är dags att söka arbete. Möjligheten att få pröva dina förvärvade kunskaper i arbetslivet är en av LIAs stora vinster.

Som studerande är du aktiv i planeringen av din LIA utifrån dina ambitioner och kursplaner.

Utbildningens innehåll

Kursinnehåll

  • Människor med komplexa problem 
  • Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 
  • Psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna 
  • Psykisk ohälsa, omvårdnad och behandling 
  • Socialpsykiatrisk rehabilitering, återhämtning och samverkan
  • Socialpsykiatriska och pedagogiska arbetssätt 
  • Yrkesroll, reflektion och handledning
  • Äldrepsykiatri
  • Examensarbete 
  • LIA - Lärande i arbete

Examen & Intyg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen

Efter fullgjord utbildning skall du kunna arbeta inom öppen vården, sluten vården, behandlingshem, särskilda boenden, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter mm. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Uddevalla Vuxenutbildning

Uddevalla Vuxenutbildning

Vill du vara en del av Vuxenutbildningen Uddevalla och utbilda dig till en rad spännande yrken? Utbildningsutbudet är brett och här finns mycket kompetent personal. Personalen vidareutbildar sig kontinuerligt och arbetar situationsanpassat för att möta de studerandes behov. För att...


Läs mer om Uddevalla Vuxenutbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Boendestödspedagog Socialpsykiatrin

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Uddevalla Vuxenutbildning

Kaserngården 1A
451 81 Uddevalla

Beställ information

För att få mer information om Boendestödspedagog Socialpsykiatrin via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.