Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

Uddevalla Vuxenutbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Uddevalla
1 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: Start 24 augusti 2020 - Uddevalla

Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

Plugga till stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

stödpedagogVälkommen att söka en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta kvalificerat med personer som har funktionsnedsättningar.

Du kommer att få verktyg för analys och kartläggning för att kunna ge individuellt vardagsstöd.

Du kommer också att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring brukarna samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande.

För mer information om Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav
● Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar.
●Gymnasiekursen "Specialpedagogik 1" eller "Lärande och utveckling" eller motsvarande kunskaper
● Lägst betyget E i Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 1 och 2 och engelska 5 eller motsvarande kunskaper och datorvana
● Ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid inom verksamhetsområdet LSS/funktionsnedsättning som stödassistent på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidsboende, som elevassistent/resurs för barn med funktionsnedsättning i förskola/skola/särskola eller som personlig assistent för brukare med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning).

Ansökan

Webbansökan är öppen 1 februari - 15 april.

 

Lärande i arbete - LIA

En del av utbildningen är LIA, Lärande I Arbete.

Fördelarna med LIA är många.

Du skapar kontakter i branschen innan du är klar med utbildningen, något som underlättar när det senare är dags att söka arbete. Möjligheten att få pröva dina förvärvade kunskaper i arbetslivet är en av LIAs stora vinster.

Som studerande är du aktiv i planeringen av din LIA utifrån dina ambitioner och kursplaner.

 

Utbildningens innehåll

Kursinnehåll
Arbetsgruppen - kommunikation, reflektion och handledning 
Arbetssätt och metoder 
Examensarbete
Funktionsnedsättning och dess konsekvenser 
Hälsa och funktionsnedsättning 
Lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring 
LIA - Lärande i arbete 
Pedagogiska perspektiv 
Yrkesroll och professionellt förhållningssätt

Examen & Intyg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen

Efter fullgjord utbildning skall du kunna arbeta som stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet i såväl kommunal som privat regi.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Uddevalla Vuxenutbildning

Uddevalla Vuxenutbildning

Vill du vara en del av Vuxenutbildningen Uddevalla och utbilda dig till en rad spännande yrken? Utbildningsutbudet är brett och här finns mycket kompetent personal. Personalen vidareutbildar sig kontinuerligt och arbetar situationsanpassat för att möta de studerandes behov. För att...


Läs mer om Uddevalla Vuxenutbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Uddevalla Vuxenutbildning

Kaserngården 1A
451 81 Uddevalla

Beställ information

För att få mer information om Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.