Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Lärarassistent

Xenter Botkyrka
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
200 yh-poäng
Heltid
CSN-berättigad
lärarassistent

Lärarassistent

Som lärarassistent arbetar du tillsammans med lärare i ett arbetslag. Du möter många olika människor, förstår deras behov och vet på vilket sätt du bäst hjälper till, avlastar och underlättar. Det kan också handla om att förebygga, medla i och lösa konflikter. På så sätt får du bidra till ett trivsamt arbetsklimat som är gynnsamt för alla i skolverksamheten.

Vad arbetar en lärarassistent med?

Lärarassistentens administrativa arbetsuppgifter är bland annat att ansvara för dokumentation samt rapport- och resultatåtergivning och registrera frånvaro. Gentemot elever kan det handla om att stödja en elev under en skoldag, eller vara stöttande i mindre grupper under lektioner samt kontakta vårdnadshavare och hjälpa läraren i förberedelsen av lektioner och i efterarbetet. Dessutom kan lärarassistenten arbeta med skolans pedagogiska program, appar och molntjänster, sköta rapportering, dokumentation och följa upp likabehandlingsarbete och kränkningsärenden som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Behovet av lärarassistenter

Grundorsaken till behovet av lärarassistenter är förstås den stora lärarbristen men också ett behov inom skolan att skapa förutsättningar för att organisera verksamheten på andra sätt än idag.

Lärarbristen, som troligen kommer att vara bestående, framtvingar effektivisering och omfördelning av arbetsuppgifter så att lärarna får arbeta med undervisning.

Efter utbildningen 

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • verka och arbeta inom olika delar av skolans organisation och vara en trygg och tillitsfull förebild för eleverna

 • arbeta och handleda barn och ungdomar i sitt lärande med utgångspunkt i lärares planeringar både i klasser med lärarledd undervisning, mindre grupper eller enskilda elever

 • informera och kommunicera med elever och vårdnadshavare i elevsociala frågor

 • leda och samordna enskilda elever, klasser och större elevgrupper vid förflyttningar, i omklädningsrum, skolmatsalen och gemensamma prov

 • planera, genomföra och följa upp studiebesök, friluftsdagar och andra skolgemensamma aktiviteter och verksamhet i angränsande områden som fritidshemmet

 • arbeta mot kränkande behandling genom att delta självständigt i arbetet, rapportera, dokumentera och följa upp ett ärende

 • arbeta med barn och ungdomar som är nyanlända och har ett särskilt behov av stöd för att skapa förutsättningar för deras lärande och inkludering

 • förebygga, medla i och lösa konflikter där elever eller vårdnadshavare är involverade.

För mer information om Lärarassistent, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via skolans webbsida under "Ansök här" på utbildningen.

Behörighet 

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolan

och dessutom krav på nedanstående kurser/kunskaper, med betyg som lägst E/G/3;       

 • Kommunikation, 100 p
     
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
     
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p

eller

 • motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Citat från företrädare i branschen

"Lärarjobbet kan inte innehålla allt hela tiden, lärarassistenten kan ta över det som inte är centralt i det pedagogiska uppdraget”

Johan Ahlkvist, Verksamhetschef i Tyresö kommun.

Examen & Intyg

Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

Xenter Botkyrka

Xenter Yrkeshögskola

På Xenter Yrkeshögskola utbildar du dig och får rätt kunskap för ditt drömjobb. Xenter är unikt med sina många studior för TV-produktion, filmeffekter och labbmiljöer för 3D-print, hiss och marin service. Deras YH-utbildningar är avgiftsfria och studiemedelsberättigade. YH-utbildning är ett...


Läs mer om Xenter Botkyrka och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lärarassistent

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Xenter Botkyrka

Utbildningsv. 3
147 85 Tumba

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Lärarassistent från Xenter Botkyrka, fyll i följande uppgifter: