Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

Sundsvalls kommun, Yh Mitt
Sammanfattning
Yh-utbildning
Sundsvall
80 veckor
Heltid, platsbunden
CSN-berättigad

Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik. Under totalt en termin är utbildningen förlagd till arbetsplatser samt under ytterligare en kurs motsvarande en halv termin tränas den medicinska dokumentation och sjukvårdens olika IT-system i laborativ IT-miljö. Under praktikperioderna (LIA) har varje studerande handledare från verksamheten. LIA-platser kommer att finnas på olika orter i Västernorrlands län.

Efter utbildningen har du skaffat dig kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd med goda IT-kunskaper inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete.

En del av utbildningen kommer att bedrivas på engelska.

På arbetet

Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en stimulerande och spännande yrkesroll där du kommer att arbeta nära respektive vårdteam och vara delaktig i en stor del av planerings och utredningsarbete. Du kommer, förutom arbetet med medicinsk dokumentation, att kunna arbeta med ekonomihantering, medverka- och leda projekt, eller ha befattning som samordnare eller chef. Du kan arbeta inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag som exempelvis vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller hälso- och sjukvårdsadministratör.

För mer information om Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskild behörighet:

  • Lägst betyg i C/VG i Engelska 6/B eller motsvarande.
  • Lägst betyg E/G i Matematik 1a-c/A eller motsvarande.
  • Lägst betyg i C/VG i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande.

Arbetsmarknad

Det finns stora behov av just den här yrkesrollen för att frilägga tid för de mer patientnära vårdpersonalen. Goda framtidsutsikter. 

Kurser

Anatomi, hälsa och sjukdom samt ergonomi 50 yh-p
Arbetspsykologi och arbetsmiljö 20 yh-p
Ekonomi och statistik 15 yh-p
Examensarbete 20 yh-p
Hälso- och sjukvårdsjuridik 30 yh-p
Kommunikativ svenska 15 yh-p
Kultur, etik och genus 20 yh-p
LIA 1 Hälso-och sjukvårdsorganisation 5 yh-p
LIA 2 Yrkesanpassad dokumentation 45 yh-p
LIA 3 Vårdadministration och verksamhetsutveckling 50 yh-p
Medicinsk dokumentation, yrkesanpassad datakunskap-säkerhet 50 yh-p
Medicinsk engelska 15 yh-p
Medicinsk terminologi 40 yh-p
Organisation och arbetsliv 15 yh-p
Sjukdomsklassificering 10 yh-p
Summa: 400 yh-p

Sundsvalls kommun, Yh Mitt

Sundsvalls kommun, Yh Mitt

Yrkeshögskolan i Sundsvalls kommuns egna regi. Hos oss får du de teoretiska och praktiska kompetenserna för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden. Vi backar upp och motiverar dig under hela utbildningen att fortsätta söka ny kunskap och aktivt medverka till utveckling,...


Läs mer om Sundsvalls kommun, Yh Mitt och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sundsvalls kommun, Yh Mitt

Sidsjövägen 5
Sundsvall

Beställ information

För att få mer information om Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.