Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Arkitekturvisualisering

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
80 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Arkitekturvisualisering

Läs Arkitektvisualisering hos Yrgo!

Välkommen på öppet hus 4 december

Vill du veta mer om utbildningen? Välkommen på öppet hus den 4 december. Här kan du träffa lärare och studerande från alla våra utbildningar inom besöksnäring och hotell, byggteknik och samhällsbyggnad, media och kommunikation samt teknik och IT.

Tid: Onsdag 4 december klockan 16-19 (kom när du vill)
Plats: Lärdomsgatan 3 på Lindholmen, Göteborg

Arkitekturvisualisering 

Vad är arkitekturvisualisering? Vi människor använder ständigt visuellt underlag för att hämta in information och fatta beslut. Med hjälp av visualisering kan vi skapa en uppfattning av hur arkitektoniska delar förhåller sig till varandra. Visualisering är en stor del av beslutsprocessen och används till exempel vid skiss, planering, design och marknadsföring.

Du kan vara med att skapa materialet som påverkar vår omgivning!

Under utbildningen lär du dig att arbeta i marknadsledande visualiseringsprogram och efterbearbeta i bildbehandlingsprogram. Du kommer även att få lära dig hantera CAD-system, hantera BIM-data och 3d-modeller för interaktiv visualisering. Du ges en fantastisk möjlighet att utveckla din förmåga i kreativ bildkommunikation, skapa fotorealistiska bilder, animationer samt mer interaktiva miljöer.

I utbildningens skolförlagda delar blandas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och projektarbeten. Under LIA-perioden, som är en tredjedel av utbildningen, får du möjlighet att arbeta på ett företag inom branschen och delta i ordinarie arbetsuppgifter samt skapa värdefulla kontaktnät inför framtiden.

Efter utbildningen 

Just nu byggs det som aldrig förr! Arbetsmarknaden inom byggbranschen är mycket god vilket även visar sig i behovet av visualiseringar inom samhällsplanering, infrastruktur, nyproduktion, ombyggnad av bostäder och företagslokaler. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som bland annat 3d-grafiker, 3d-modellör eller 3d-visualiserare.

Så ansöker du

Ansökan 

Du ansöker till utbildningen på skolans hemsida. De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också.

Behörighetsbedömning 

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det.

Särskild behörighet:
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Arkitekturvisualisering gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 och 6 (Engelska A och B), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B), Bild (Bild) eller Digitalt skapande (Digitalt skapande 1) .

Saknar du betyg i Matte 2 och/eller Bild/Digitalt skapande? Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet till utbildningen Arkitekturvisualisering.

Urval 

I de fall de har fler sökande än platser till utbildningen gör de ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats. Observera att intervjun kan öka dina chanser markant!

Kursinnehåll

 • 3D-modellering, 30 Yhp
 • Arkitektonisk visualisering, 40 Yhp
 • Arkitektur- och byggkunskap, 20 Yhp
 • CAD – Bygg, 20 Yhp
 • Examensarbete, 10 Yhp
 • Interaktiv grafik, 10 Yhp
 • LIA 1, 65 Yhp
 • LIA 2, 65 Yhp
 • Postproduktion, 40 Yhp
 • Projektarbete, 80 Yhp
 • Visuell dramaturgi, 20 Yhp

Examen & Intyg

Utbildningen leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN-stöd. 

Yrgo

Yrgo

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
www.yrgo.se

Recensioner

Josefine Carli
(5)
Bra utbildning med relevanta kurser och stor kontakt med arbetslivet.
David Tengblad
(5)
En stabil och organiserad utbildning med engagerade och kunniga lärare. Innehållet har en stor bredd som känns både relevant och helt rätt i tiden.
Peter R
(5)
Bra utbildning med hög nivå på innehållet. Innehållet är relevant och känns uppdaterat. De olika kursernas mål är tydliga och enkla att förstå. Hela utnildningen känns organiserad och i ordning vilken är en förutsättning för en seriös utbildning. Bra lärare med god, bred kunskap inom de olika områdena, samt att de följer med i den tekniska utvec...
Visa mer

Kursinnehåll

 • 3D-modellering, 30 Yhp
 • Arkitektonisk visualisering, 40 Yhp
 • Arkitektur- och byggkunskap, 20 Yhp
 • CAD – Bygg, 20 Yhp
 • Examensarbete, 10 Yhp
 • Interaktiv grafik, 10 Yhp
 • LIA 1, 65 Yhp
 • LIA 2, 65 Yhp
 • Postproduktion, 40 Yhp
 • Projektarbete, 80 Yhp
 • Visuell dramaturgi, 20 Yhp
Recensioner
Recensioner
(4,9)
Baseras på 7 recensioner.