Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Commercial Diver – Anläggningsdykare

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
80 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Commercial Diver – Anläggningsdykare

Anläggningsdykare

Utbilda dig till ett annorlunda, spännande och utmanande yrke. Yrgos dykutbildning är den enda utbildningen i landet som ger dig kompetens att arbeta som anläggningsdykare. Utbildningen ansluter till den standard som utfärdas av IDSA (International Diving School Association) och EDTC (European Diving Technology Committé).

Du får lära dig att dyka med vanligt förekommande utrustning. Du får kunskap om teknologi, dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor och formsättning, armering och betonggjutning, borrning och sprängning, schaktningsarbeten, stålarbeten, rörläggning, inspektion, dokumentation och produktionsstyrning.

En tredjedel av utbildningen består av praktik, även kallat LIA (lärande i arbete), på dykeriföretag. LIA ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och skaffa dig goda kontakter inom branschen.

Så ansöker du

Ansökningsprocessen består av följande delar:

 • Ansökan
 • Behörighetsbedömning
 • Urval
 • Antagning

ANSÖKAN

När du ansöker ska du bifoga ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också. Du ansöker på yrgo.se.

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, du hittar mer information om grundläggande behörighet på yrgo.se.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För anläggningsdykare ska du ha minst betyget E i följande kurser, eller motsvarande kunskaper:

Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 (Engelska A), Matematik 1 (Matematik A).

Särskilda förkunskaper:

 • Läkarundersökning enligt AFS 2005:06/MKA
 • Fysiska krav, enligt AFS 2005:06

Den fysiska arbetsförmågan mätt med cykelergometer bör vara minst 200 W i sex minuter upp till 40 års ålder och vid högre ålder minst 150 W i sex minuter.

Eller:

 • Åstrands Cykelergometertest
 • 1MWT-test

URVAL

I de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från ditt gymnasiebetyg och din intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

Kursinnehåll

Följande kurser ingår i utbildningen (400 YH-poäng):

 • Arbetsmiljö, 10 p
 • Dykmedicin, 5 p
 • Dokumentation, 15 p
 • Dykeriteknik 1 GU Dyk, 15 p
 • Dykeriteknik 2 TU 0 TU 1, 40 p
 • Reparation och underhåll, 20 p
 • Fartygsteknik, 20 p
 • Planering och organisation, 10 p
 • Byggteknologi, 40 p
 • Byggteknologi – svetsning, 15 p
 • Projektarbete, 15 p
 • Undervattensteknik, 5 p
 • Undervattensarbete 1- TU 2, 15 p
 • Undervattensarbete 2- TU 2, 20 p
 • Undervattensarbete 3- TU 2, 20 p
 • LIA 0, 15 p
 • LIA 1, 40 p
 • LIA 2, 40 p
 • LIA 3, 40 p

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med Yrgo utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvalitet i utbildningen. Företagen i ledningsgruppen är också mycket involverade i LIA-perioderna. Följande företag ingår i ledningsgruppen:

 • Dawab Sverige AB, Dyk & Båt i Göteborg AB
 • Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier/DIB
 • Dykab i Luleå AB, FROG Marine Service i Göteborg
 • Göteborgs Dykeriteknik AB
 • Hübinette Dykentreprenad AB
 • MarCon Teknik AB
 • Peab Marin
 • Stockholms Vattenentreprenader AB
 • Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB
 • Svensk Sjöentreprenad i Stockholm AB

Arbetsmarknad

Behovet av kvalificerade dykare ökar inom bygg- och anläggningsområdet. Branschorganisationen Dykerientreprenörerna inom Sveriges Byggindustri är initiativtagare till utbildningen och företagen är mycket engagerade i utbildningen och i LIA.

Examen & Intyg

Du erhåller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Yrgo

Yrgo

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
www.yrgo.se

Kursinnehåll

Följande kurser ingår i utbildningen (400 YH-poäng):

 • Arbetsmiljö, 10 p
 • Dykmedicin, 5 p
 • Dokumentation, 15 p
 • Dykeriteknik 1 GU Dyk, 15 p
 • Dykeriteknik 2 TU 0 TU 1, 40 p
 • Reparation och underhåll, 20 p
 • Fartygsteknik, 20 p
 • Planering och organisation, 10 p
 • Byggteknologi, 40 p
 • Byggteknologi – svetsning, 15 p
 • Projektarbete, 15 p
 • Undervattensteknik, 5 p
 • Undervattensarbete 1- TU 2, 15 p
 • Undervattensarbete 2- TU 2, 20 p
 • Undervattensarbete 3- TU 2, 20 p
 • LIA 0, 15 p
 • LIA 1, 40 p
 • LIA 2, 40 p
 • LIA 3, 40 p
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.