Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Offentlig upphandlare

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
80 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Offentlig upphandlare

Offentlig upphandlare

Offentlig upphandlare 

Om du vill arbeta med inköp inom offentlig sektor då är utbildningen Offentlig upphandlare något för dig. Alla inköp av varor och tjänster som staten, kommunerna och landstingen gör ska upphandlas enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna syftar i första hand till att ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Som offentlig upphandlare är det din uppgift att genomföra upphandlingar inom ramen för gällande lagstiftning med ”den goda affären” i fokus.

Det är viktigt att man som offentlig upphandlare kan se nya affärsmöjligheter både inom organisationen och på leverantörsmarknaden. Arbetet sker ofta i projektform där upphandlaren kan fungera som projektledare.

Efter utbildningen 

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som upphandlare, upphandlingsassistent samt upphandlingssamordnare där du arbetar med upphandlingsprocesser, utformar strategier, förhandlar om pris och leverantörsvillkor etc.

Arbetsmarknaden för en offentlig upphandlare är god. Arbetsmarknaden består av Sveriges 290 kommuner och cirka 500 myndigheter, där de flesta har någon slags upphandlingsfunktion. Upphandlingen i Sverige uppgår till mycket stora belopp, cirka 550–600 miljarder kronor årligen. Många arbetsgivare ser möjligheter till minskade kostnader med hjälp av upphandlare. Under ett år annonseras upphandlingar av ca 1 300 olika myndigheter.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Särskilda förkunskaper

Svenska B, Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A med minst Godkända betyg eller motsvarande.

För kurser från GY 11 gäller följande:
Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2 b eller c och Samhällskunskap 1 b med minst betyget E eller motsvarande.

Ett års arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet, ekonomi och/eller handel.

Urval 

Urval görs med utgångspunkt från betyg, arbetslivserfarenhet och ett skriftligt och muntligt test. Bifoga betyg samt intyg som styrker längden på din yrkeserfarenhet. Du kan tillgodoräkna dig maximalt tre års arbetslivserfarenhet.

Skriftliga och muntliga tester genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Du söker via skolans hemsida och där kan du även läsa mer om behörighet, urval och antagning. 

Kursinnehåll

 • Affärs- och marknadsanalys i offentlig marknad  10 p
 • Affärsengelska 15 p
 • Examensarbete 25 p
 • Inköpsekonomi 40 p
 • Juridiska ramverk för upphandling 40 p
 • Kommunikation 20 p
 • Kvalitet, miljö och hållbar utveckling 20 p
 • Lärande i arbete – LIA 1 50 p
 • Lärande i arbete – LIA 2 80 p
 • Organisation i offentlig förvaltning 20 p
 • Projektledning 20 p
 • Upphandling 1 30 p
 • Upphandling 2 30 p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN. Kostnader för kurslitteratur, kopiering och utskrifter tillkommer.

Yrgo

Yrgo

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
www.yrgo.se

Kursinnehåll

 • Affärs- och marknadsanalys i offentlig marknad  10 p
 • Affärsengelska 15 p
 • Examensarbete 25 p
 • Inköpsekonomi 40 p
 • Juridiska ramverk för upphandling 40 p
 • Kommunikation 20 p
 • Kvalitet, miljö och hållbar utveckling 20 p
 • Lärande i arbete – LIA 1 50 p
 • Lärande i arbete – LIA 2 80 p
 • Organisation i offentlig förvaltning 20 p
 • Projektledning 20 p
 • Upphandling 1 30 p
 • Upphandling 2 30 p
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.