Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/stödpedagog

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
2 år
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad
0 SEK inkl. moms
Startdatum: 2020-08-24 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-08-20
marker Öppen för sen anmälan / har restplatser

Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/stödpedagog

Utbilda dig till undersköterska med inriktning på psykiatri.
Psykiatrispecialiserad Undersköterska/Skötare

Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Efter utbildningen 

Det finns ett stort behov av spetskompetens inom det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.

Så ansöker du

Ansökan 

Till din ansökan skall du bifoga kopior på gymnasiebetyg samt intyg över relevant yrkeserfarenhet och ett kortfattat personligt brev.

Grundläggande behörighet & särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg från kurserna, Vård och omsorg 1 200 p och Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, samt valbara fördjupningskurser inom vård- och omsorgsprogrammet om 300 p. sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c) eller motsvarande kunskaper.

Yrkeserfarenhet 

1 års relevant yrkeserfarenhet heltid som undersköterska, skötare, stödassistent eller motsvarande.

Test 

 Samtliga behöriga kallas till språktest. Kallelse till test skickas ut en vecka före testet till den mailadress som angivits i ansökan. Det särskilda provet tar ca 3 timmar. Resultatet av testet bifogas till urvalet.

Urval 

Betyg, Yrkeserfarenhet. Särskilt prov

Kursinnehåll

 • Lagstiftning, dokumentation och organisation 20p
 • Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa 45p
 • Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättning 45p
 • Pedagogik 40p
 • Examensarbete 20p
 • LIA1 20p
 • LIA2 10p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Yrgo

Yrgo

Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg

Vill du läsa en utbildning som leder till jobb? Hos oss får du den kompetens som arbetslivet efterfrågar plus ett stort kontaktnät i branschen. Vi har ett stort urval av yrkeshögskoleutbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
Fax 031 - 367 31 20
www.yrgo.se

Kursinnehåll

 • Lagstiftning, dokumentation och organisation 20p
 • Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa 45p
 • Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättning 45p
 • Pedagogik 40p
 • Examensarbete 20p
 • LIA1 20p
 • LIA2 10p
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: