Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistundersköterska akutsjukvård

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
72 veckor. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid, 8 veckor.
Deltid
Studiemedelsberättigad

Specialistundersköterska akutsjukvård

Specialistutbildad undersköterska

Specialistutbildad undersköterska - akutsjukvård

Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom akutsjukvård med tyngdpunkt på akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående.

Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Efter utbildningen 

Sjukvårdens olika akutvårdsavdelningar och primärvården har stort behov av undersköterskor med specialistkompetens.

Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg från kurserna, Vård och omsorg 1 200 p och Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, Medicin 2 100p, Akutsjukvård 200p. Sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller motsvarande kunskaper.

Yrkeserfarenhet 

1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska eller motsvarande.

Urval

Urval bland de sökande baseras på betyg och arbetslivserfarenhet.

Du söker till utbildningen via webbansökan på skolans hemsida. Där kan du också läsa mer om behörighet, urval och antagning. 

Kursinnehåll

 • Lagstiftning, organisation, dokumentation och kvalitetsledning 20p
 • Akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad 70p
 • Medicinteknik 15p
 • Vårdpedagogik, Handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten 30p
 • LIA 1 8 veckor 40 p
 • Examensarbete

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Yrgo

Yrgo

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
www.yrgo.se

Kursinnehåll

 • Lagstiftning, organisation, dokumentation och kvalitetsledning 20p
 • Akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad 70p
 • Medicinteknik 15p
 • Vårdpedagogik, Handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten 30p
 • LIA 1 8 veckor 40 p
 • Examensarbete
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.