Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistundersköterska inom gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
74 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad

Specialistundersköterska inom gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering

Specialistutbildad undersköterska

Specialistutbildad undersköterska inom gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering 

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom vård och omsorg om äldre med tyngdpunkt på gerontologi, geriatrik demens och rehabilitering. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen ger dig också möjligheter att fungera som projektledare, samordnare och handledare inom vård och omsorg.

Efter utbildningen

Framtidens vård och omsorg om äldre har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter och komhem-team.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg från kurserna, Vård och omsorg 1 200 p och Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, äldres hälsa och livskvalitet 200 samt Vård och omsorg vid demenssjukdom 10 p. Sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller motsvarande kunskaper. 

Krav på yrkeserfarenhet 

1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska eller motsvarande.

Urval 

Urval bland de sökande baseras på betyg och arbetslivserfarenhet.

Du söker via skolans hemsida. 

Kursinnehåll

 • Demens 25 p
 • Rehab/funktionsbevarande omsorg 25 p
 • Gerontologi/Geriatrik 30 p
 • Vårdpedagogik och handledning 30 p
 • Organisation och ledarskap 20 p
 • Examensarbete 20 p
 • Lärande i arbete 1, 20 p
 • Lärande i arbete 2, 10 p
 • Lagstiftning, värdegrund och dokumentation 20p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Yrgo

Yrgo

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
www.yrgo.se

Kursinnehåll

 • Demens 25 p
 • Rehab/funktionsbevarande omsorg 25 p
 • Gerontologi/Geriatrik 30 p
 • Vårdpedagogik och handledning 30 p
 • Organisation och ledarskap 20 p
 • Examensarbete 20 p
 • Lärande i arbete 1, 20 p
 • Lärande i arbete 2, 10 p
 • Lagstiftning, värdegrund och dokumentation 20p
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.