Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Digitaliseringsledare inom välfärdssektorn

Yrkeshögskolan i Arvika
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
1 år
Deltid
CSN-berättigad
Svenska

Videoreportage

Om utbildningen

Kunskaper efter utbildningen:
Utbildningen ska ge de studerande specialiserade kunskaper om hur välfärdsteknologi, teknikutveckling och digitalisering kan användas som hjälpmedel och möjliggörare inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning har de studerande även specialiserade kunskaper om tillgängliga verktyg och hjälpmedel samt olika lösningar som finns inom välfärdsteknik. Utöver detta får de studerande även kunskaper om: de nationella trenderna inom området, aktuell lagstiftning kring SOL, HLS och GDPR som är kopplad till välfärdsteknikens område, kunskap om nationella strukturer för digitalisering och infrastruktur, villkor för kontakten mellan myndigheten, Datainspektionens krav och kravet om samtycke, säkerhetsaspekter och begränsningar kopplade till välfärdsteknik samt kunskaper om projektplanering.

Färdigheter efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning har den studerande färdighet i att planera, utföra samt identifiera resurser för att självständigt kunna använda välfärdsteknik hos brukare samt implementera tekniken hos kollegor. Den studerande får även färdighet i att exempelvis arbeta med informationshämtning och framtidsspaning inom området, problematisera och föra etiska resonemang kring etiska dilemman, värdegrund och teorier som är kopplade till välfärdsteknologi och teknikutveckling inom vård, omsorg och funktionshinder. Även färdighet i att kunna reflektera kring frågor gällande den personliga integriteten, säkerhets hantering och patientsäkerhet och att arbeta med riskbedömningar gällande välfärdsteknik samt färdighet i att matcha befintlig teknik mot brukarens/patientens behov. Efter avslutad utbildning har den studerande också färdighet i att planera och medverka i implementering av projekt på arbetsplatsen.

Kompetenser efter avslutad utbildning:
Som utbildad Digitaliseringsledare i välfärdssektorn ska den studerande ha kompetenser att självständigt kunna ta beslut och rekommendera vilka hjälpmedel som kan vara motiverat i olika vårdsituationer samt koppla detta till vad lagstiftningen medger. Utbildningen bidrar även till kompetenser att självständigt kunna planera, arbeta praktiskt med olika verktyg och hjälpmedel inom välfärdsteknik samt att självständigt kunna arbeta, reflektera och problematisera kring frågor som rör den personliga integriteten samt sekretess- och patientsäkerhet. Därutöver kompetens att leda, kommunicera och förankra en digital förändring i en verksamhet och kunna arbeta med utveckling av sitt eget och verksamhetens arbete med digital välfärd.

För mer information om Digitaliseringsledare inom välfärdssektorn , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursplan

Kurser:
Utbildningen är uppbyggd på 4 kurser som avser –
Välfärdsteknik som möjliggörare (10 Yh-poäng)
Praktiskt arbete med välfärdsteknik (45 Yh-poäng)
Lagstiftning, etik, riskbedömning och säkerhet (20 Yh-poäng)
Projektledning och utveckling (20 Yh-poäng)

Så ansöker du

Förkunskapskrav:
Yrkeserfarenhet med praktiskt vårdarbete inom vård- och omsorgssektorn.
Utbildningen Digitaliseringsledare i välfärdssektorn kräver en förtrogenhet med yrkesområdet vård och omsorg och utövandet för att sedan kunna tillägna sig specialistkompetens. Utbildningen tar sin utgångspunkt i de studerandes tidigare yrkeserfarenheter och utbildning för att därifrån bygga upp specialistkompetensen. Under utbildningen genomförs ett antal projekt som kräver att den studerandes grundkunskaper och färdigheter är väl förankrade.

Yrkeshögskolan i Arvika

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning som är framtagen i samverkan med en bransch där arbetsgivarna är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Branschrepresentanter är i majoritet i den ledningsgrupp som styr utbildningens kursinnehåll, ett innehåll...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Arvika och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Digitaliseringsledare inom välfärdssektorn

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Arvika

Box 913
671 29 Arvika

Tel: 0570 - 749 200
aanc.se

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Digitaliseringsledare inom välfärdssektorn från Yrkeshögskolan i Arvika, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.