Frontendutvecklare React

Yrkeshögskolan i Borås
Sammanfattning
YH-utbildning
Borås, Lidköping
Klassrum
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Borås
2023-09-11
2023-05-10

Lidköping
2023-09-11
2023-05-10

Frontendutvecklare React

Vill du lösa komplexa problem på webbsajter samtidigt som du skapar användarvänliga produkter som andra vill använda? Vill du arbeta med appar, system och tekniker som är heta på arbetsmarknaden? Är du logisk och strukturerad och tycker du om att arbeta i team? Vill du arbeta i en omgivning i snabb förändring där det hela tiden finns nya teknologier att lära sig?

Som frontendutvecklare med inriktning React arbetar du med att utveckla webbappar och webbtjänster. Du lär dig flera användargränssnitt, främst React men även andra som Angular och Vue.
Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som frontendutvecklare, webbutvecklare eller javascriptsutvecklare.

Är Frontendutvecklare React något för dig?

För mer information om Frontendutvecklare React, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på deras hemsida och där kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Du måste ha lägst betyg E/G i:

 • Programmering 1

ELLER

 • Webbutveckling 1

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och särskilt prov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och ett särskilt prov. De som har behörighet eller pågående studier blir kallade till provet per e-post i slutet av maj och det särskilda provet genomförs i slutet av maj/början av juni och tar 15 minuter att genomföra. Provet kräver tillgång till uppkopplad dator och sker på valfri plats. Kallelsen skickas ut efter ansökan har stängts.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval. Urvalet sker dels på medelbetyg (25%), dels på ett urvalsprov (75%). Provet genomförs efter ansökningsperiodens slut. De med högst meritvärde antas och övriga behöriga sätt på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Utbildningens innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen (400 YH-poäng):

 • Användarupplevelse och interaktionsdesign, 35 poäng
 • Backend-programmering med .NET Core/Node.js, 20 poäng
 • JavaScript ramverk, 60 poäng
 • Paketering, leverans och versionshantering, 20 poäng
 • Projektmetodik, 25 poäng
 • Webbprogrammering i JavaScript, 40 poäng
 • Webbprogrammering i JavaScript fördjupning, 30 poäng
 • Webbshop, 30 poäng
 • Examensarbete, 20 poäng
 • Lärande i arbete (LIA) 1, 20 poäng
 • Lärande i arbete (LIA) 2, 100 poäng

Summa yrkeshögskolepoäng 400

Mål med utbildningen

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom företag där den digitala närvaron blir allt viktigare. Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara beredd att lära nytt och tänka om. Utbildningen Frontendutvecklare React ger dig en plattform från vilken du kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare i din karriär.

Framtida arbetsuppgifter

Problemlösning, programmering för användarvänliga upplevelser är ofta kärnan i utvecklarens arbete. Du arbetar ofta i team och tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

En frontendutvecklare med inriktning React är en utvecklare som arbetar med att utveckla webbappar och webbtjänster. Detta innebär att du arbetar med program för användargränssnitt (i detta fall React men även andra ramverk som Angular och Vue. I). Du arbetar även med HMTL, CSS och JavaScript) och behvöer behärska något vanligt backend språk (t.ex. .NET Core/Node.js) samt någon lösning för datalagring i en relationsdatabas eller en dokumentdatabas (t.ex. MongoDB).

Vi erbjuder ...

Hos Yrkeshögskolan i Borås får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik på företag och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser. En tredjedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom branschen

Studera i Borås eller Lidköping

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Du kan också välja att studera i Lidköping. Du läser då utbildningen på distans (s.k. telebild) från Campus Västra Skaraborg. Huvudort för utbildningen är Borås. Studerande i Lidköping följer föreläsningar i klassrum och lektioner via telebild, som sänds från Borås.

Teori förenas med praktik

När du läser Frontendutvecklare React blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. En tredjedel av din utbildningstid är du ute på praktik. Under dina LIA-perioder använder du din kunskap från skolan för att fördjupa dina färdigheter inför din framtida yrkesroll.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som systemutvecklare. LIA:n, gästföreläsningarna och studiebesöken hjälper dig att bygga upp ett nätverk inom branschen medan du fortfarande är i utbildning.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Specialiserade kunskaper i hur man använder, strukturerar och dokumenterar sin kod i React, JavaScript/HTML/CSS, med stöd av JavaScript-bibliotek/ramverk och program som möjliggör att applikationen kan köras på en server, i en arkitektur som påverkar skalbarheten.

Kunskaper om och överblick över målgrupper, hur olika användargränssnitt i en webbshop påverkar användarupplevelsen och målgruppens konvertering, säkerhet, projektmetodik, paketering, leverans och versionshantering.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier såsom kostnad, prestanda, skalbarhet och vidareutvecklingsmöjlighet inom webbutveckling.

Praktiska färdigheter

Färdigheter i att planera, utföra samt identifiera resurser i att skapa, utveckla och underhålla en egen webbplats eller utveckla och underhålla en open source-webbplats med stöd av JavaScript/HTML/CSS, JavaScript-bibliotek/ramverk och program som möjliggör att applikationen kan köras på en server, samt att skapa en arkitektur som är modulär och skalbar.

Färdigheter i att lösa sammansatta problem som kan uppstå i samband med utveckling, drift och vidareutveckling av en webbshop.

Färdigheter i att kommunicera åtaganden och lösningar på engelska i ett utvecklingsteam och med kunder.

Din kompetens

Kompetenser att utveckla, använda och underhålla en webbshop i en arkitektur som leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Kompetenser att övervaka och självständigt och ansvarsfullt leverera och slutföra utvecklingsprojekt enligt plan inom utvecklingsteam och gentemot kund.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi lärare och konsulter som till vardags arbetar inom IT och webbutveckling. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Yrkeshögskolan i Borås på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet som idag behöver utvecklare. Yrkeshögskolan i Borås arbetar tätt tillsammans med det lokala näringslivet för att ge dig goda möjligheter till bra praktik och ett högklassigt nätverk i branschen. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Näringslivet har också förbundit sig till att ta emot LIA från skolan så att den viktiga arbetsplatsbundna delen av utbildningen kan genomföras. Många studerande hittar sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA-företag.

Studieort

Utbildningen sker i Borås Yrkeshögskolas lokaler i Borås.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Examen & Intyg

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Yrkeshögskolan i Borås

Längre utbildningar och korta kurser

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nog inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Frontendutvecklare React

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Borås

Borås Yrkeshögskola
Bryggaregatan 12
Borås

Tel: 0768-885816
Mobil 0768-885816
www.boras.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Frontendutvecklare React från Yrkeshögskolan i Borås, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.