Sammanfattning
YH-utbildning
Borås
Klassrum
2 år
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-09-04 - Borås
Sista ansökan: 2023-05-10

Stödpedagog

Vill du bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Vill du dessutom bidra med att utveckla metoder i arbetslaget? Då är stödpedagogutbildning något för dig.

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom eller har arbetat inom funktionsnedsättningsverksamhet i såväl offentlig som privat verksamhet. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet, vilket innebär att kompetensen är efterfrågad i funktionsnedsättningsverksamheter.

Är Stödpedagog utbildningen för dig?

Kom till vår informationsträff

Nu erbjuder vi två tillfällen då du kan får information och ställa frågor om stödpedagogutbildningen.

Båda gångerna ses vi på Bryggaregatan 12 B i Borås, sal 25. Du behöver inte anmäla dig, bara kom.
Du kan också delta digitalt. Anmäl dig till Marie Blackenfelt så får du en länk till Teams ( krävs inga nerladdningar).
Marie når du på 0733-11 34 31.
Du kommer också att träffa Anna Utterberg och Lena Pettersson.

Tillfälle 1
Måndagen den 13 mars
Tid: 14.30-15.45

Tillfälle 2
Tisdag den 14 mars
Tid: kl 15.00-16.00

För mer information om Stödpedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på deras hemsida. Där kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Om du studerar för att komplettera dina betyg för att bli behörig, kan du ansöka och du anger i din ansökan att du kompletterar med ditt betyg och vid vilket datum.

Om du har pågående studier men inte har gymnasieexamen eller motsvarande kan du ändå ansöka och kompletterar med ditt betyg senast den 15 juni.

Särskilda förkunskaper

För att du ska antas krävs godkända betyg i kurserna:

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Specialpedagogik 2 eller Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Även äldre kurser kan ge behörighet. Äldre kurser är GPU, PPU, Barn och vuxna i behov av särskilt stöd, Människor i behov av stöd, Utvecklingsstörning och funktionshinder, Rehabilitering och habilitering eller Social omsorg
Har du äldre kurser som motsvarar kurserna specialpedagogik 1 & 2? Ta kontakt med oss för att se om de kan godkännas alternativt om du kan göra en prövning. Prövning gör du på vuxenutbildningen.

Dessutom krävs minst ett (1) års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Även två års arbetserfarenhet minst 50% tjänstgöring inom yrkesområdet är godtaget. Bifogas genom tjänstgöringsintyg.
Tre års heltids arbetserfarenhet inom neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar, motsvarar kurserna Specialpedagogik 1 & 2.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Tre års arbetserfarenhet inom begärda arbetsområden motsvarar kursen Specialpedagogik 1.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Först sker en rangordning utifrån slutbetyget från gymnasiet och poäng för arbetserfarenhet, där de med högst poäng antas och övriga behöriga sätts på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Utöver gymnasiebetygets meritvärde tilldelas den sökande 3 meritpoäng för varje ytterligare år den har yrkesarbetat upp till högst 5 år. Du som sökande kan få högst 15 extra meritpoäng.

Utbildningens innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen (200 YH-poäng):

 • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 poäng
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 poäng
 • Funktionsnedsättningar, 25 poäng
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 poäng
 • Människan i utveckling, 15 poäng
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 poäng
 • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 poäng
 • Lärande i arbete (LIA) - Funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter, 20 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng

Summa yrkeshögskolepoäng 200

Mål med utbildningen

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet.

Efter fullgjord utbildning kan du söka tjänst som stödpedagog. Denna eftergymnasiala utbildning ger dig ett examensbevis som är erkänd av arbetsgivare i hela Sverige.

Råd på vägen.
Bejaka din nyfikenhet och passion för ett arbetet med andra människor.

Nätverk skapar jobbchanser

10% av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet i en verksamhet. Det gör att du redan under din utbildning får ett kontaktnät inom branschen.

Examen & Intyg

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Du som inte har fullgjort din utbildning kan efter begäran ändå få ett utbildningsbevis som intyg på att du gått utbildningen.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Yrkeshögskolan i Borås

Längre utbildningar och korta kurser

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nog inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Borås

Borås Yrkeshögskola
Bryggaregatan 12
Borås

Tel: 0768-885816
Mobil 0768-885816
www.boras.se

Recensioner

Snittbetyg: 3

Baseras på 1 recensioner.

Krabba

Utbildningen i för sig är väldigt bra och lärarna är väldigt duktiga och villiga att stötta eleverna på det bästa sättet. Ändå även om det handlar om en deltidsutbildningen, studierna är väldigt krävande och jag skulle inte rekommendera att man jobba i samband med studierna, för att det är väldigt, väldigt mycket att läsa veckan efter veckan,...

Visa mer
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Stödpedagog från Yrkeshögskolan i Borås, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(3,0)
Baseras på 1 recensioner.