Visa yhutbildningar.se som: Mobil

3D – Printingspecialist

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Eslöv
3 terminer
75 %
CSN-berättigad
Svenska
Distans
Startdatum: september 2021 - Distans

3D – Printingspecialist

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge deltagarna de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som 3D-printingspecialist med inriktning mot design, konstruktion och produktion.

De studerande får en bred utbildning som ger dem möjligheter att verka i en rad olika branscher som idag använder tekniken, exempelvis inom fordon, flyg , verkstad, plast-och gummi, livsmedel, verktygstillverkning, gjuteridesign, försvaret, medicin, dental arkitektur, hjälpmedel, kultur och utbildning.

Arbetsmarknad

Näringsdepartementet, liksom branschorganisationen och teknikföretagen bedömer att det riktiga genombrottet för 3 D-printing kommer inom 3-5 år och därför utbildar Yrkeshögskolan i Eslöv sedan 2016 3D-printingspecialister på eftergymnasial nivå.

Branschrepresentanterna beskriver svenskt näringsliv som står och faller på möjligheten att skapa en mer effektiv produktion och utveckling i takt med att konkurrensen från omvärlden blir mer påtaglig.

Idag och på 3,5 års sikt är behovet som allra störst inom följande branscher, fordon, flyg, verkstad, plast och gummi, livsmedel, verktygstillverkning, gjuteridesign, försvaret, medicin, dental, arkitektur, smycken och hjälpmedel, kultur och utbildning.

För mer information om 3D – Printingspecialist, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningen ges på distans

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs på distans med 75 procent studietakt under 3 terminer. Undervisningen baseras på distansstudier kombinerat med 3-4 träffar i Eslöv per termin. En del träffar är obligatoriska i sin helhet medan en del träffar innehåller obligatoriska moment som kräver närvaro i Eslöv.

Utbildningen bedrivs för övrigt genom aktiv medverkan via vår lärplattform, itslearning.
Under utbildningstiden lånar du en 3D-printer och en scanner av skolan.

Utbildningens innehåll

Kurser

3D-printing (AT) – ur ett helhetsperspektiv, 10 YH-poäng
3D-scanning, med inriktning 3D-printing, 10 YH-poäng
Beredning, materiallära & tillverkningsmetoder för 3D print, 30 YH-poäng
Digital design, 3D-modellering, samt mjukvaror för 3D-print, 30 YH-poäng
Examensarbete, 15 YH-poäng
Förbättringsarbete: Lean, Kaizen, Six Sigma och Toyota Kata, 10 YH-poäng
Konstruktion, med inriktning 3D-printing, 45 YH-poäng
LIA - ett yrkesanpassat projektarbete, 40 YH-poäng
Projektledning, grupp, kommunikation, 20 YH-poäng

Ändring i kursplan kan förekomma.

Så ansöker du

Ansökan är öppen från 1 februari - 15 april

Sista dag för komplettering: 2021-04-30
Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
– Kopior av betyg
– Kopior av utbildningsbevis/kursintyg
– Alternativt arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens

Behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svenska eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildning.

Urval

Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra ett webbaserat prov.

Resultatet på det webbaserade provet rangordnar de sökande.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen inom 3D-printingspecialist.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och CSN berättigad.

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslöv utvecklar ständigt nya och skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar genom ett nära och mångsidigt samarbete med näringslivet. Företag och organisationer är delaktiga när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Att...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Eslövs kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: 3D – Printingspecialist

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Östergatan 15
241 39 Eslöv

Tel: 0413-625 14, vx 0413-620 00
eslov.se

Beställ information

För att få mer information om utbildningen 3D – Printingspecialist från Yrkeshögskolan i Eslövs kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.