Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Handledare - Socialpsykiatri

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun
Sammanfattning
Yh-utbildning
Eslöv
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Handledare - Socialpsykiatri

Handledare - Socialpsykiatri

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar i deras aktuella miljö. Detta kräver såväl en fördjupad teoretisk kunskap som en praktisk förtrogenhet med evidensbaserade metoder. Det är viktigt att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde individen. Du ska även kunna stödja den enskilde individen i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

Efter examen

Kompetensområdets bredd och verksamheternas olika inriktningar medför att yrkestitel efter avslutad utbildning varierar. Studerande som tagit examen arbetar idag som boendestödjare, handledare för psykiskt funktionsnedsatta, behandlingsassistent, personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta eller skötare.

Arbetsmarknad

Arbetsplatser som kan bli aktuella efter utbildningen är kommunal och sjukhusansluten psykiatrisk verksamhet, rättspsykiatri, SIS-institutioner, privata vårdgivare med psykiatrisk och psykosocialt inriktade verksamheter samt behandlingshem för vuxna och unga vuxna.

För mer information om Handledare - Socialpsykiatri, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande).

Urval                                                                                                      

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra ett skriftligt webbaserat prov. Syftet med det webbaserade provet är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor.

Handledare - Socialpsykiatri

Utbildningens innehåll

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering, 15 YH-poäng
 • Drogmissbruk och behandling, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Kommunikation och samtalsmetodik, 15 YH-poäng
 • Case Management, 15 YH-poäng
 • LIA Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
 • Neuropsykiatri, 25 YH-poäng
 • Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 YH-poäng
 • Socialrätt, 50 YH-poäng
 • Somatisk sjukvård, 30 YH-poäng
 • Yrkesetik och människosyn, 15 YH-poäng

   Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen mot socialpsykiatri,

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslöv utvecklar ständigt nya och skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar genom ett nära och mångsidigt samarbete med näringslivet. Företag och organisationer är delaktiga när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Att...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Eslövs kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Handledare - Socialpsykiatri

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Östergatan 15
241 39 Eslöv

Tel: 0413-625 14, vx 0413-620 00
eslov.se

Beställ information

För att få mer information om Handledare - Socialpsykiatri via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.