Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Eslöv
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Svenska

Redovisningsekonom

Utbildningens mål

Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska kunna medverka vid affärs-utveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet samt kunna arbeta i lag och med projekt. eftersom utbildningen är så praktiskt orienterad kommer du att kunna vara fullt produktiv på en arbetsplats direkt efter avslutad utbildning.

Efter examen

Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningsekonom på en revisionsfirmas redovisningsavdelning samt som redovisningsekonom på en redovisningsbyrå. Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag. inom offentlig förvaltning finns det också arbete för redovisningsekonomer. En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult. vi uppfyller de teoretiska kraven för grundnivån (Steg 1) inför en auktorisation i SRF och FAR.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det gäller både studerande som inte arbetat i branschen tidigare och för dem som redan arbetar/har arbetat i branschen där nya möjligheter öppnar sig för att, efter examen, gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter.

För mer information om Redovisningsekonom, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan är öppen från 1 februari - 15 april
Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
– Kopior av betyg
– Kopior av utbildningsbevis/kursintyg
– Alternativt arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens

Behörighet
Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)

Särskilda förkunskaper
Svenska 2/Svenska B och Matematik 2/Matematik B eller motsvarande.

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra webbaserade prov i svenska och matematik. Syftet med provet i svenska är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor. Provet i matematik syftar till att mäta den sökandes matematiska kunskaper. Sökande med högst poäng antas först.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år. det innebär 80 veckor varav 20 veckor är LIA, lärande i arbete. LIA-plats söker du som studerande själv. Du har då möjlighet att söka praktik inom det område i branschen som intresserar dig mest.

Utbildningens innehåll

 • Analys, 10 YH-poäng
 • Beskattning 1, 25 YH-poäng
 • Beskattning 2, 25 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 1. Kalkylering, 20 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 2. Budgetering och finansiering, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Grundläggande företagsekonomi, 15 YH-poäng
 • Handelsrätt 1, 20 YH-poäng
 • Handelsrätt 2, 15 YH-poäng
 • Handelsrätt 3, 15 YH-poäng
 • Kommunikation, kundnytta och marknadsföring, 15 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 50 YH-poäng
 • Löneredovisning, 15 YH-poäng
 • Redovisning 1. Grundläggande redovisning, 25 YH-poäng
 • Redovisning 2, Grundläggande bokslut, 20 YH-poäng
 • Redovisning 3. Fördjupas redovisning och bokslut, 20 YH-poäng
 • Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, 25 YH-poäng

Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning får du en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen som Redovisningsekonom.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslöv utvecklar ständigt nya och skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar genom ett nära och mångsidigt samarbete med näringslivet. Företag och organisationer är delaktiga när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Att...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Eslövs kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Redovisningsekonom

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Östergatan 15
241 39 Eslöv

Tel: 0413-625 14, vx 0413-620 00
eslov.se

Beställ information

För att få mer information om Redovisningsekonom via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.