Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Redovisningskonsult/rådgivare

Yrkeshögskolan Kungsbacka
Sammanfattning
Yh-utbildning
Kungsbacka
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad

Videoreportage

Bli Redovisningskonsult/rådgivare

Redovisningskonsult/rådgivare

Utbildningen väder sig till dig som är intresserad av att arbeta som redovisningskonsult men också som rådgivare. Utbildningen innehåller också affärsjuridik, budgetarbete och verksamhetsstyrning.

Yrkesroll

Rollen som redovisningsekonom har förändrats de senaste åren med digitalisering och krav på medarbetare som kan hantera ny programvara. Hos oss läser du bland annat Digital Transformation för breddad förståelse av utvecklingen. Med en utbildning hos oss kommer du vara eftertraktad på denna nya marknad. 

Efterfrågan

Stora pensionsavgångar och ett gynnsamt affärsklimat har gjort att efterfrågan på redovisningsekonomer har ökat och även medfört nya roller inom området så som redovisningskonsulter och rådgivare. 

Nära verkligheten

Utbildningen varvar teori och praktik och en del av utbildningstiden är ute i arbetslivet. Här fördjupar och utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du skapar kontakter och lär känna branschen. 

För mer information om Redovisningskonsult/rådgivare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Matematik 2b
Företagsekonomi 1

Examen & Intyg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Karriär

Karriär

Fortsatta studier

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Maxa din framtid! Hösten 2020 startar följande utbildningar: Bygg- anläggningsprojektör CAD/BIM CAD-konstruktör produktutveckling Mekanik/Plast Hiss- och rulltrappstekniker Redovisningskonsult/rådgivare Yrkeshögskolan Kungsbacka sätter dig som studerande i centrum. Skolans lokaler är centralt belägna i Kungsbacka, med närhet till pendeltåg från Göteborg, mysiga caféer och...


Läs mer om Yrkeshögskolan Kungsbacka och visa alla utbildningar.

Yrkeshögskolan Kungsbackas Facebook


Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Redovisningskonsult/rådgivare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Södra Torggatan 9-11
434 30 Kungsbacka

Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 9 recensioner.

Glad student
(4)
En utbildning där man får mycket bra grundläggande och praktisk utbildning. En stooor fördel att man har mycket praktik ute på företagen. Det som är synd är att utbildningens största fokus är att alla ska klara sig igenom, tyvärr ibland på bekostnad av utbildningens kvalité o kunskapsnivå känns det som. Hade sett att man hellre försökt hjälpa på...
Eva, samordnare Kommentar:
Kul att höra att du tycker utbildningen är bra och tack för din feedback angående kvalité och kunskapsnivån. Självklart ska kraven inte minska utan det ska vara en adekvat nivå på utbildningen.
Visa mer
Anna
(4)
Tycker att utbildningen varit bra men hade gärna gjort mer övergripande bokslut, som knöt ihop alla delar vi lärde oss.
Eva, samordnare Kommentar:
Tack för din input Anna. Din åsikt är värdefull och tar med oss den i planering av kommande utbildningar.
Susanne
(4)
Det har varit en spännande utbildning med stora utmaningar. Lite svårare än vad jag hade förväntat mig men jag känner att jag har fått en bred kunskap som kommer att hjälpa mig i mina framtida arbetsplatser.
Eva, samordnare Kommentar:
Kul att höra att du känner att du fått en bred kunskap som du kommer ha användning av framöver. Det är viktigt för oss att innehåller i utbildningarna speglar behovet på arbetsmarknaden.

Kursinnehåll

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Affärsrådgivning, 20 yhp
Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur man skapar en aktiv dialog med företagets ägare och ledning om hur lönsamhet och likviditet kan förbättras. Målet är att ge de studerande goda kunskaper i analys och rådgivning som kan användas i det löpande arbetet med kundföretagen, samt att skapa en generell metodik för att möta kunderna på ett proaktivt sätt.

Beskattning 1, 25 yhp
Kursens syfte är att behandla skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning inom en näringsverksamhet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de tre förekommande inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt förmåga att tillämpa skatterättsliga regler i yrkesrollen som redovisningskonsult.

Beskattning 2, 25 yhp
Kursens syfte är att behandla det beskattningsrättsliga området med särskild betoning på företagsbeskattning. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om svensk och internationell beskattningsrätt samt förmåga att analysera och ge välgrundade redovisningskonsult.

Digital transformation, 10 yhp
Kursens syfte är att ge kunskaper i att utveckla en digital strategi och bedriva digital affärsutveckling genom att driva effektivt och ständigt pågående förändringsarbete. Kursens mål är att ge kunskaper om den digitala transformationens påverkan på företaget och verktyg för att komma igång med digitaliseringen av affärsverksamheten.

Ekonomistyrning 1, 25 yhp
Kursens mål är att utifrån verksamheters lönsamhetsperspektiv ge de studerande avancerade kunskaper inom produktkalkyleringens områden främst med inriktning på resultatplanering, kostnadsfördelningar i förädlingsprocesser samt för verksamhetsvolymer med väsentliga beslutsunderlag.

Ekonomistyrning 2, 35 yhp
Kursens mål är att utifrån verksamheters lönsamhetsperspektiv ge de studerande avancerade kunskaper om verksamheters ekonomiska planering på kort respektive lång sikt främst med inriktning på resultat- respektive likviditetsplanering. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper inom finansiell analys och planering och styrning av kapitalbehov samt finansiering på lång respektive kort sikt.

Examensarbete, 10 yhp
Kursens syfte är att den studerande utifrån en formulerad frågeställning skall granska, undersöka och analysera ett relevant ämnesområde. Den studerande skall i examensarbetet ha ett vetenskapligt förhållningssätt och tillämpa kunskaper om metoder och arbetssätt för att på ett trovärdigt sätt belysa det valda problemområdet.

Företagsekonomi, 30 yhp
Kursens mål är att ge den studerande kunskap om företagsekonomiska begrepp och metoder för att lösa företagsekonomiska problem. Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om företagens roll och villkor i samhället och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Handelsrätt 1, 20 yhp
Kursen skall ge avancerade eller specialiserade kunskaper inom de delar av handelsrätten som behandlas i kursen. Vidare ska kursen ge kunskaper om och överblick över det svenska rättssystemets uppbyggnad och funktion samt kunskaper i juridisk terminologi och metod.

Handelsrätt 2, 30 yhp
Kursen omfattar grundläggande samt i vissa rättsområden specialiserade regler inom centrala områden inom förmögenhetsrätten: associationsrätt, fordringsrätt, pant- och krediträtt samt obeståndsrätt. Kursen ger specialiserade kunskaper om hur företagsverksamhet kan upphöra genom likvidation eller konkurs samt kunskaper i juridisk terminologi och metod.

LIA 1 - redovisning, 50 yhp
Kursens syfte är att ge kunskap och förståelse för redovisningsbranschen, dess yrkesroller och arbetsmiljön på LIA-företaget. I kursen kommer den studerande att återkoppla, tillämpa och befästa kunskaper och färdigheter förvärvade inom skolförlagda kurser.

LIA 2 - rådgivning, 50 yhp
Kursen skall ge den studerande avancerade praktiska kunskaper i redovisning, bokslut, beskattning samt andra ekonomiska områden. Kursens mål är att återkoppla, tillämpa och utveckla kunskaper och färdigheter inhämtade tidigare i utbildningen.

Redovisning 1, 40 yhp
Kursens syfte och mål är att utveckla en fördjupad förståelse för externredovisningens grunder och mål. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse för löpande bokförings- och bokslutsarbete inom olika verksamheter och juridiska enheter.

Redovisning 2, 40 yhp
Kursens syfte och mål är att utveckla fördjupade kunskaper om externredovisningen i dess roll att dokumentera, systematisera, granska och kommunicera ekonomisk information samt hur denna information används av olika institutioner inom samhället.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Redovisningskonsult/rådgivare från Yrkeshögskolan Kungsbacka, fyll i följande uppgifter:

Jag vill bli kontaktad via
Telefon
Sms
Mail
Recensioner
Recensioner
(4,1)
Baseras på 9 recensioner.

Du kanske också är intresserad av: