Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Eventkoordinator

Yrkeshögskolan Landskrona
Sammanfattning
Yh-utbildning
Landskrona
2 år (400 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2020-08-24 - Landskrona

Eventkoordinator

Eventkoordinator - YH-utbildning i Landskrona

Eventkoordinatorutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som projektledare eller produktionsledare inom upplevelseindustrin. Tillsammans med våra utbildare och gästföreläsare får du insyn i arbetslivet och nätverka i branschen.

Eventkoordinator är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i Landskrona beläget mitt i den växande Öresundsregionen. Under dina två år på utbildningen läser du 15 kurser som du kombinerar med operativt arbete i form av projektarbete, volontärsuppdrag och praktik.

Upplevelseindustrin befinner sig i en spännande utveckling och efterfrågan är stor. Med hjälp av våra utbildare som är kopplade direkt till branschen får du tillgång till de senaste verktygen som arbetslivet efterfrågar. Du kommer att arbeta kreativt med att planera, leda och genomföra projekt från början av utbildningen och leverera starka upplevelser i alla möten.

Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta i en ledande position med helhetsansvar. Arbetsområdet är brett och omfattar alla upplevelseformer som handlar om kommunikation, varumärkesutveckling destinationsutveckling, produktioner, sport, musik, konferens, mässa, festival, teater, kultur, nöje mm. Fokus ligger på projektledning och upplevelsebaserade evenemang och möten.

Anställningsformerna kan variera, exempelvis projekt- eller tillsvidareanställningar inom kommun, region eller anställd i företag, alternativt egenföretagare eller konsult. Efter genomgången utbildning skall de studerande bemästra kunskaper inom: eventproduktion, strategiskt tänkande, kommunikation och ledarskap, projektledning, evenemangssäkerhet, eventlogistik, förhandlingsteknik, presentationsteknik, evenemangsteknik, värdskap och service, varumärkesstrategi, försäljning, marknadsföring, branschrelaterad juridik, företagande och entreprenörskap.

Arbetsmöjligheter efter utbildningen Eventkoordinator

Efter utbildningen ska du kunna arbeta som: eventkoordinator, project manager, event manager, key account manager, creative producer, projektassistent, produktionsledare, eventarrangör, sponsoransvarig, projektadministratör, idé-, produkt- och affärsutvecklare, turnéledare, artistbokare, möteskonsult, affärsutvecklare

Du kan till exempel jobba inom följande områden/branscher: kommunikationsbyråer, eventbyråer, festivaler, idrotts- och sportevenemang, eget företag, mässor, konvent, kongresser, reklam, media, nöjesindustrin, destinationsutveckling och eventavdelningar på företag och kommuner.

För mer information om Eventkoordinator, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet 
Grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskola.

Ansökan
Nästa utbildningsstart är i augusti 2020. Ansökan når du via vår hemsida.
Sista ansökningsdatum är 30/4.

Ansökningslänk. 

 

Lärande i arbete (LIA)

Under LIA, lärande i arbete, ska studenten utföra definierade arbetsuppgifter på en arbetsplats utanför skolan. Det kan vara privata företag eller offentlig förvaltning. Oavsett vilket har den studerande en handledare som sätter betyg på den arbetsuppgift som studenten utför. Studenten lämnas en rapport till skolan om sitt LIA-arbete, och redovisar denna rapport muntligen inför kamraterna och inbjudna handledare. LIAn är oftast den mest uppskattade delen av utbildningen, då teoretiska resonemang och lärospån ska anpassas till en konkret och varierad verklighet. En viktig sak är också att studenterna får chans att visa på en arbetsplats vad de går för. Många av våra studenter genom åren har fått anställning på sina LIA-arbetsplatser.

Landskrona Yrkeshögskola får studenterna undervisning och träning i hur man går tillväga i kontakterna med arbetsgivare för att få en LIA-plats. Det är en nyttig erfarenhet för framtida arbetssökande.

Kursinnehåll

Destinations- och mötesutveckling 20 p
Kursen ska ge insyn i hur destinationer långsiktigt, hållbart och strategiskt bör arbeta för att utveckla och eventuellt förflytta upplevelsen av ett varumärke för att positionera sig inom ett visst segment. Kursen ska ge insyn i långsiktig varumärkesförstärkning, turismutveckling, näringslivsutveckling och kongress- och mötesnäringen inom DMC (Destination Management Company), PCO (Professional Congress Organizer) och CVB (Convention Bureau)

Entreprenörskap och karriärplanering 15 p
Kursen ska fokusera på det personliga entreprenörskapet och således ge deltagaren möjlighet att upptäcka och våga lita på sin egen drivkraft att bli sin egen coach. Den studerande ska tillägna sig kunskaper för att effektivt kunna planera sin professionella karriär utifrån tidigare erfarenheter, studier och individuella förutsättningar och därmed öka anställningsbarheten eller möjligheten att starta egen affärsverksamhet.

Event Management 35 p
Kursen ska ge en bred introduktion till events, avseende såväl produktion som reproduktion samt introducerar både strategiska och operativa eventlösningar och perspektiv. Kursen ska stimulera till eget skapande och ge erfarenheter av hela processen från idé till färdig produktion. Kursen fokuserar på brief och debrief samt ger kunskaper om volontärer, personal och kundpitch. Den belyser också prioritering och budget för in-house events. Kursen ger också kunskap om eventlogistik samt upphovsrättsskyddat material och särskilda tillstånd inom möten och upplevelseindustrin.

Eventproduktion 20 p
Kursen ska stimulera till eget skapande inom evenemangsstilar, körschema och program, och ge erfarenheter av hela eventprocessen från idé till färdig eventproduktion. Kursen ska ge kunskap om scenteknik och staging inom ljud, ljus och bild från ett beställarperspektiv. Även scendekor, eventdesign samt uppbyggnad av evenemang, konferenser, mässor och scenproduktioner samt val av event venues och andra platser för genomförande. Under kursens gång arbetar man kreativt och skapande med projekt och handlingsplan för att kunna producera ett eventkoncept.

Examensrapport 15 p
Med utgångspunkt i avslutade kurser skall den studerande självständigt fördjupa sig i ett område av egen vald karaktär, detta för att införskaffa specialiserad kunskap till sitt yrkesliv. Den studerande skall på ett undersökande sätt träna sig i att sammanställa kunskap utifrån en problemformulering och avgränsa sitt arbete till den utsatta tiden.

Försäljning och retorik 15 p
Kursen ska utveckla förmågan att agera kreativt och effektivt i olika sälj och köpsituationer och stimulera den personliga utvecklingen inom retorik och förhandlingsteknik. Kursen ska utveckla förmågan att skapa säljande miljöer, utforma säljstödsmaterial och genomföra säljstimulerande aktiviteter utifrån olika verksamhetsidéer och mål. Kursen ska stärka den studerandes förmåga att förstå kundens behov.

Hållbarhet och evenemangssäkerhet 15 p
Kursen ska ge kunskap om de lagar, förordningar och standarder som är tillämpliga på området samt om certifieringsarbete på miljöområdet. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna koppla ihop miljöfrågornas betydelse med sin blivande yrkesroll och därmed få en högre medvetenhet om dagens miljöfrågor. Den studerande ska även ha grundläggande kunskaper om det säkerhetsarbete som krävs för att skapa trygga arrangemang. Kursen skall ge kunskap om de lagar och regler som omfattar arrangemang, arrangörens ansvar ur ett moraliskt och juridiskt perspektiv samt kunskaper i de grundläggande bedömningar som utgör säkerhetsarbetets fundament.

In Design och Photoshop 15 p
I denna kurs lär den studerande sig att använda In Design och kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion som till exempel, annonser, inbjudningar, flyers, produktblad, foldrar med mera. Tyngdpunkten ligger på både webb och tryckhantering såsom att marknadsföringsmaterial. In Design är en av marknadens professionella layoutprogram för digital originalframställning.

Kommunikation och ledarskap 20 p
Kursen ska ge den studerande möjlighet till reflektion och ökad förståelse kring sitt personliga ledarskap och vad ledarrollen innebär. En ökad självinsikt och självkännedom ger en mer trygg och medveten ledare. Den studerande ska förstå och se möjligheterna samt vinsterna med en öppen, medveten och tydlig kommunikation. Den studerande ska ges en större förståelse kring gruppdynamik, grupprocess och utveckling.

LIA 1 40 p
Den studerande ska under sin LIA 1 få insyn i arbetslivet, förstå de olika roller som förekommer i branschen samt knyta värdefulla kontakter i näringslivet. De ska få en insikt om de olika processerna som förekommer i den dagliga driften.

LIA 2 40 p
Den studerande ska under LIA 2 få ett större ansvar på LIA-företaget. Hen ska under handledarens insyn utveckla förmågan att planera, leda och genomföra ett projekt och integrera sin teoretiska kunskap i verklig arbetsmiljö.

LIA 3 60 p
Studenten väljer ett lämpligt område utifrån sitt intresse, för specialisering i eventindustrin. Tillsammans med LIA-arbetsplatsen ska den studerande genomföra ett eget projektarbete som rör eventproduktion och redovisas i skriftlig form som en rapport/specialarbete

Produktionsekonomi och avtalsrätt 30 p
Kursen ska ge kunskaper i produktionsekonomi och skapa en förståelse för de grundläggande ekonomiska sambanden. Den studerande ska kunna upprätta kalkyler samt göra prisberäkningar och budget. Kursen ska ge kunskap om de olika juridiska företagsformerna och lagstiftning som finns. Den studerande ska kunna utföra budgetering och personaladministration. Den studerande ska lära sig tillämpa lagar och etiska regler som finns inom eventbranschen och arbeta med att förutse och finna lösningar på problem samt få inblick och förståelse för organisatoriska och arbetsrättsliga frågor. Kursen ska dessutom väga in ytterligare CSR-faktorer (Corporate Social Responsibility), såsom etik, moral, jämställdhet och mångkultur.

Project Management 30 p
Kursen ska ge kunskap om projektarbete och projektledning, samt insikt i växelspelet mellan individ och grupp och de sociala strukturer som påverkar människors intresse av upplevelser. Kritiskt tänkande är ett viktigt ledord. Den studerande ska erhålla kunskaper om och förståelse kring projektets olika faser. Den studerande tränas i att kunna samarbeta och leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade.

Sponsring och eventmarketing 30 p
Kursen ska ge kunskaper i marknadsföringsmetoder och göra jämförelser med Event Marketing, Target Marketing och andra marknadsföringsmetoder. Kursen ska ge kunskaper om kampanjer samt skapa förståelse för hur olika åtgärder kan samverka mot givna mål. Kursen ger insyn och förståelse för sociala medier, sponsring, PR, Event Marketing och varumärkesstrategier.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad.

Yrkeshögskolan Landskrona

Yrkeshögskolan Landskrona

Yrkeshögskolan Landskrona är en del av Landskrona stads vuxenutbildning. Yrkeshögskolan Landskrona skapar moderna utbildningar som riktar sig mot ett arbetsliv i framtiden. Eventkoordinator, Hud- och spaterapeut, Hälso- och vårdadministratör eller Stödpedagog - välj vilket som ska bli ditt framtidsjobb! Hos Yrkeshögskolan Landskrona möter...


Läs mer om Yrkeshögskolan Landskrona och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Eventkoordinator

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Landskrona

Postadress: Yrkeshögskolan Landskrona
261 80 Landskrona

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 11 recensioner.

Olivia
(4)
Det absolut bästa med eventkoordinator-utbildningen i Landskrona är det breda nätverk som erbjuds. Från den hippa eventbyrån i Köpenhamn till de trygga kommunaljobben i Halland.
Felicia
(5)
En fantastisk lärorik utbildning!! Man lär sig otroligt mycket. Intressanta kurser och inspirerande föroläsare :) har 3 långa praktiker där man lär sig jätte mycket och som man får välja helt själv men annars hjälper skolan till med mycket. Man kan bli så otroligt mycket av denna utbildningen! Bara du själv som kan begränsar dig
Fannie
(5)
En otroligt givande utbildning som öppnar många dörrar och möjligheter. Kurserna är varierande och ger en bred inblick i hur branschen fungerar. Under utbildningen varvas teori med praktik som gör att man utvecklas som person och blir medveten om sitt personliga varumärke. Du lär känna fantastiska personligheter och kommer garanterat skapa minne...
Visa mer

Kursinnehåll

Destinations- och mötesutveckling 20 p
Kursen ska ge insyn i hur destinationer långsiktigt, hållbart och strategiskt bör arbeta för att utveckla och eventuellt förflytta upplevelsen av ett varumärke för att positionera sig inom ett visst segment. Kursen ska ge insyn i långsiktig varumärkesförstärkning, turismutveckling, näringslivsutveckling och kongress- och mötesnäringen inom DMC (Destination Management Company), PCO (Professional Congress Organizer) och CVB (Convention Bureau)

Entreprenörskap och karriärplanering 15 p
Kursen ska fokusera på det personliga entreprenörskapet och således ge deltagaren möjlighet att upptäcka och våga lita på sin egen drivkraft att bli sin egen coach. Den studerande ska tillägna sig kunskaper för att effektivt kunna planera sin professionella karriär utifrån tidigare erfarenheter, studier och individuella förutsättningar och därmed öka anställningsbarheten eller möjligheten att starta egen affärsverksamhet.

Event Management 35 p
Kursen ska ge en bred introduktion till events, avseende såväl produktion som reproduktion samt introducerar både strategiska och operativa eventlösningar och perspektiv. Kursen ska stimulera till eget skapande och ge erfarenheter av hela processen från idé till färdig produktion. Kursen fokuserar på brief och debrief samt ger kunskaper om volontärer, personal och kundpitch. Den belyser också prioritering och budget för in-house events. Kursen ger också kunskap om eventlogistik samt upphovsrättsskyddat material och särskilda tillstånd inom möten och upplevelseindustrin.

Eventproduktion 20 p
Kursen ska stimulera till eget skapande inom evenemangsstilar, körschema och program, och ge erfarenheter av hela eventprocessen från idé till färdig eventproduktion. Kursen ska ge kunskap om scenteknik och staging inom ljud, ljus och bild från ett beställarperspektiv. Även scendekor, eventdesign samt uppbyggnad av evenemang, konferenser, mässor och scenproduktioner samt val av event venues och andra platser för genomförande. Under kursens gång arbetar man kreativt och skapande med projekt och handlingsplan för att kunna producera ett eventkoncept.

Examensrapport 15 p
Med utgångspunkt i avslutade kurser skall den studerande självständigt fördjupa sig i ett område av egen vald karaktär, detta för att införskaffa specialiserad kunskap till sitt yrkesliv. Den studerande skall på ett undersökande sätt träna sig i att sammanställa kunskap utifrån en problemformulering och avgränsa sitt arbete till den utsatta tiden.

Försäljning och retorik 15 p
Kursen ska utveckla förmågan att agera kreativt och effektivt i olika sälj och köpsituationer och stimulera den personliga utvecklingen inom retorik och förhandlingsteknik. Kursen ska utveckla förmågan att skapa säljande miljöer, utforma säljstödsmaterial och genomföra säljstimulerande aktiviteter utifrån olika verksamhetsidéer och mål. Kursen ska stärka den studerandes förmåga att förstå kundens behov.

Hållbarhet och evenemangssäkerhet 15 p
Kursen ska ge kunskap om de lagar, förordningar och standarder som är tillämpliga på området samt om certifieringsarbete på miljöområdet. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna koppla ihop miljöfrågornas betydelse med sin blivande yrkesroll och därmed få en högre medvetenhet om dagens miljöfrågor. Den studerande ska även ha grundläggande kunskaper om det säkerhetsarbete som krävs för att skapa trygga arrangemang. Kursen skall ge kunskap om de lagar och regler som omfattar arrangemang, arrangörens ansvar ur ett moraliskt och juridiskt perspektiv samt kunskaper i de grundläggande bedömningar som utgör säkerhetsarbetets fundament.

In Design och Photoshop 15 p
I denna kurs lär den studerande sig att använda In Design och kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion som till exempel, annonser, inbjudningar, flyers, produktblad, foldrar med mera. Tyngdpunkten ligger på både webb och tryckhantering såsom att marknadsföringsmaterial. In Design är en av marknadens professionella layoutprogram för digital originalframställning.

Kommunikation och ledarskap 20 p
Kursen ska ge den studerande möjlighet till reflektion och ökad förståelse kring sitt personliga ledarskap och vad ledarrollen innebär. En ökad självinsikt och självkännedom ger en mer trygg och medveten ledare. Den studerande ska förstå och se möjligheterna samt vinsterna med en öppen, medveten och tydlig kommunikation. Den studerande ska ges en större förståelse kring gruppdynamik, grupprocess och utveckling.

LIA 1 40 p
Den studerande ska under sin LIA 1 få insyn i arbetslivet, förstå de olika roller som förekommer i branschen samt knyta värdefulla kontakter i näringslivet. De ska få en insikt om de olika processerna som förekommer i den dagliga driften.

LIA 2 40 p
Den studerande ska under LIA 2 få ett större ansvar på LIA-företaget. Hen ska under handledarens insyn utveckla förmågan att planera, leda och genomföra ett projekt och integrera sin teoretiska kunskap i verklig arbetsmiljö.

LIA 3 60 p
Studenten väljer ett lämpligt område utifrån sitt intresse, för specialisering i eventindustrin. Tillsammans med LIA-arbetsplatsen ska den studerande genomföra ett eget projektarbete som rör eventproduktion och redovisas i skriftlig form som en rapport/specialarbete

Produktionsekonomi och avtalsrätt 30 p
Kursen ska ge kunskaper i produktionsekonomi och skapa en förståelse för de grundläggande ekonomiska sambanden. Den studerande ska kunna upprätta kalkyler samt göra prisberäkningar och budget. Kursen ska ge kunskap om de olika juridiska företagsformerna och lagstiftning som finns. Den studerande ska kunna utföra budgetering och personaladministration. Den studerande ska lära sig tillämpa lagar och etiska regler som finns inom eventbranschen och arbeta med att förutse och finna lösningar på problem samt få inblick och förståelse för organisatoriska och arbetsrättsliga frågor. Kursen ska dessutom väga in ytterligare CSR-faktorer (Corporate Social Responsibility), såsom etik, moral, jämställdhet och mångkultur.

Project Management 30 p
Kursen ska ge kunskap om projektarbete och projektledning, samt insikt i växelspelet mellan individ och grupp och de sociala strukturer som påverkar människors intresse av upplevelser. Kritiskt tänkande är ett viktigt ledord. Den studerande ska erhålla kunskaper om och förståelse kring projektets olika faser. Den studerande tränas i att kunna samarbeta och leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade.

Sponsring och eventmarketing 30 p
Kursen ska ge kunskaper i marknadsföringsmetoder och göra jämförelser med Event Marketing, Target Marketing och andra marknadsföringsmetoder. Kursen ska ge kunskaper om kampanjer samt skapa förståelse för hur olika åtgärder kan samverka mot givna mål. Kursen ger insyn och förståelse för sociala medier, sponsring, PR, Event Marketing och varumärkesstrategier.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Eventkoordinator från Yrkeshögskolan Landskrona, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,7)
Baseras på 11 recensioner.

Du kanske också är intresserad av: