Automationsingenjör

Yrkeshögskolan Syd
Sammanfattning
YH-utbildning
Hässleholm
Klassrum
2 år (400 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Hässleholm
Sista ansökan: 2023-05-15

Kursinnehåll

Kurser och poäng

Project management, 30YHP
Projektmetodik, projektstyrning och projektledninledning, teknisk engelska, kommunikation och dokumentation

Elteknik i automationssystem, 30YHP
Matematik, ellära, mätteknik och felsökningsmetodik och analys av mätvärden. Elsäkerhet och arbetsmiljö i elrelaterade miljöer och anläggningar.

CAD-konstruktion med industriell el, 30YHP
Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan/P8, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, drifttagning och felsökning.

PLC-system och programmeringslogik, 20YHP
Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar

Maskinsäkerhet, 15YHP
Maskindirektivet, PL (Performance Level), SIL (Safety Integrity Level), CE-märkning, riskanalyser, säkerhetsprodukter, säkerhets-PLC. Analys och dokumentation i SISTEMA.

Drivsystem, 20YHP
Olika typer av drivsystem, styrning och positionering. Frekvensomriktare, analoga in- 0ch utgångar, servosystem, poistioneringsmetoder, synkroniserade drifter

Design och programmering av grafiska gränssnitt, 25 YHP
Design av användarvänliga gränssnitt. Programmeringsverktyg för grafiska gränssnitt, IX Developer, E-designer, TIA-Portal, FactoryTalk View Studio. Kommunikationsgränssnitt mot HMI och SCADA. Integration mellan HMI och PLC-system

Produktionsekonomi, 15 YHP
Ekonomins betydelse för effektiva produktionsmiljöer och projekt

Reglerteknik i automatiserade processer, 15YHP
Reglertekniska funktioner och komponenter för reglering av värme, kyla, tryck, nivå och flöde.

Automations och programdesign, 50YHP
Fördjupning i PLC-programmering och användning av programmeringsverktyg (t.ex. TIA-Portal, GX Works2, Studio 5000, Codesys) Systemlösningar, programstruktur, integration, kommunikationslösningar, Connected Enterprise, Industry 4.0/Industri 2030 

Robotteknik, 15YHP
Robotprogrammering, handhavande och säkerhet. Simulering i Motosim. I kursen används 6-axliga robotar från YASKAWA/Motoman.

Examensprojekt, 25YHP
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet förläggs och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen

LIA, Lärande i arbete (företagsförlagd praktik), 110YHP
6 veckor i åk 1 och 16 veckor i åk 2

Lärande i arbete (LIA)

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen. LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Om utbildningen

Plugga till automationsingenjör

Plugga till automationsingenjör

Yrkeshögskolan Syd har bedrivit utbildningar inom el- och automation sedan 1996 och har utbildat hundratals tekniker/ingenjörer som nu är verksamma i branschen eller bedriver egen verksamhet inom konsultbranschen. Utbildningen till Automationsingenjör bedrivs med för ändamålet uppdaterad teknisk utrustning, programvaror, datorpark och anpassade lokaler. Bärbara datorer för programmering, dokumentation m.m. finns att låna under de skolförlagda utbildningsavsnitten. Intresset hos företagen för de studerande är stort och 90% av de som tar examen har ett kvalificerat jobb efter avslutad utbildning.

Vad arbetar du med som automationsingenjör?

Som automationsingenjör har du en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättningar för såväl tillverknings- som processindustrin. Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings-, fordons-, livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri. Automation är idag ett nödvändigt konkurrensverktyg inom industrin där det medvetet satsas på att göra tillverkningsprocesserna högautomatiserade och anpassade till nya tankesätt som Industry 4.0 och Smart Factory.

För vem passar utbildningen?

Är du intresserad av teknik, utveckling och vill arbeta både praktiskt och teoretiskt inom ett område där tekniken snabbt går framåt så är detta en utbildning för dig. Innehållet i utbildningen är framtaget i nära samarbete med automationsföretag, vilket garanterar att du får precis den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. PLC-system från Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley, Beijer, Omron m.fl., robotar från Yaskawa, FMS-system är exempel på kvalificerade komponenter och utrustning som används i utbildningen.

Företag som Volvo Cars, Tetra Pak , ÅF, Sigma, Rejlers, Beijer Electronics, Evomatic, PDS Engineering, Automationsteknik, ABB, Stora Enso, Eltech Automation, Caverion, Saint Gobain Securit med flera.... välkomnar denna utbildning!

Hur ser framtidsutsikterna ut för automationsingenjörer?

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som automationsingenjör, serviceingenjör och arbeta med projekt inom drift, underhåll, utveckling och programmering av PLC-system, robotar och kringutrustningar. Automation är en framtidsbransch och det råder brist på kompetenta medarbetare då området blir bredare och tekniken ständigt utvecklas. Genom att utbildningen ger dig aktuella tekniska fackkunskaper lägger den grunden till just den kompetens som företagen efterfrågar.

För mer information om Automationsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att kunna studera till Automationsingenjör krävs att du uppfyller följande

  • Grundläggande behörighet
  • Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet:

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som..

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i första stycket 2. Förordning (2016:1000).

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper:

För att bli behörig till Elingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att man ska anses behörig att gå utbildningen.

Den som har ansökt till utbildningen kommer kallas till ett antagningsprov.
Provet består av tre delar:

  • Svenska - Det språkliga testet avser att visa färdigheter i det svenska språket genom att uttrycka sig i skrift samt läs- och ordförståelse.
  • Matematik - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar i matematik tex algebra och trigonometri ifrån gymnasiekurserna i Matematik.
  • Ellära - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar ifrån gymnasiekursen Praktisk ellära tex grundläggande ellära, elanläggningars utförande, elsäkerhet och praktiskt arbete i elanläggningen.

För att uppfylla de särskilda förkunskapskraven så behöver den studerande uppnå resultatet Godkänt på antagningsprovet.

Antagningsprovet skrivs på något av följande datum:

  • 19/4 – 17:00 till 20:30
  • 11/5 – 17:00 till 20:30
  • 3/6 – 09:00 till 12:30

OBS: Endast ett provtillfälle per studerande.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Yrkeshögskolan Syd

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar;  - Bygg- Entreprenad- Anläggning- Automation- El och Elkraft- Energi- Tåg...


Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Automationsingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Automationsingenjör från Yrkeshögskolan Syd, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.