Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Automationsingenjör

Yrkeshögskolan Syd
Sammanfattning
Yh-utbildning
Hässleholm
2 år (400 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad

Automationsingenjör

Plugga till automationsingenjör

Plugga till automationsingenjör

Yrkeshögskolan Syd har bedrivit utbildningar inom el- och automation sedan 1996 och har utbildat hundratals tekniker/ingenjörer som nu är verksamma i branschen eller bedriver egen verksamhet inom konsultbranschen. Utbildningen till Automationsingenjör bedrivs med för ändamålet uppdaterad teknisk utrustning, programvaror, datorpark och anpassade lokaler. Bärbara datorer för programmering, dokumentation m.m. finns att låna under de skolförlagda utbildningsavsnitten. Intresset hos företagen för de studerande är stort och 90% av de som tar examen har ett kvalificerat jobb efter avslutad utbildning.

Vad arbetar du med som automationsingenjör?

Som automationsingenjör har du en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättningar för såväl tillverknings- som processindustrin. Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings-, fordons-, livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri. Automation är idag ett nödvändigt konkurrensverktyg inom industrin där det medvetet satsas på att göra tillverkningsprocesserna högautomatiserade och anpassade till nya tankesätt som Industry 4.0 och Smart Factory.

För vem passar utbildningen?

Är du intresserad av teknik, utveckling och vill arbeta både praktiskt och teoretiskt inom ett område där tekniken snabbt går framåt så är detta en utbildning för dig. Innehållet i utbildningen är framtaget i nära samarbete med automationsföretag, vilket garanterar att du får precis den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. PLC-system från Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley, Beijer, Omron m.fl., robotar från Yaskawa, FMS-system är exempel på kvalificerade komponenter och utrustning som används i utbildningen.

Företag som Volvo Cars, Tetra Pak , ÅF, Sigma, Rejlers, Beijer Electronics, Evomatic, PDS Engineering, Automationsteknik, ABB, Stora Enso, Eltech Automation, Caverion, Saint Gobain Securit med flera.... välkomnar denna utbildning!

Hur ser framtidsutsikterna ut för automationsingenjörer?

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som automationsingenjör, serviceingenjör och arbeta med projekt inom drift, underhåll, utveckling och programmering av PLC-system, robotar och kringutrustningar. Automation är en framtidsbransch och det råder brist på kompetenta medarbetare då området blir bredare och tekniken ständigt utvecklas. Genom att utbildningen ger dig aktuella tekniska fackkunskaper lägger den grunden till just den kompetens som företagen efterfrågar.

Så ansöker du

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som;

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet och kunskapsnivå, se under behörighet!

Samt särskild behörighet och Lägst betyget E / G / 3 i följande kurser, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning eller yrkeserfarenhet som motsvarar;

El- och energiprogrammet (tidigare Elprogrammet)

 • Praktisk ellära, 100 poäng
 • Programmera styrsystem, 100 poäng
 • Matematik 2 a (tidigare matematik B)
 • Engelska 5

-----eller-----

Teknikprogrammet eller annan teknisk grundutbildning

 • Mekatronik 1, 100 poäng
 • Programmerbara styrsystem, 100 poäng
 • Fysik 1 a, 150 poäng
 • Matematik 2 a
 • Engelska 5

  Är du osäker på vilka förkunskaper du har i förhållande till ovanstående så är du varmt välkommen att höra av dig, eller kontakta en Studie och yrkesvägledare i din hemkommun.

Kursinnehåll

Project management
Projektmetodik, projektstyrning och projektledninledning, teknisk engelska, kommunikation och dokumentation, 30 poäng

Elteknik i automationssystem

Matematik, ellära, mätteknik och felsökningsmetodik och analys av mätvärden. Elsäkerhet och arbetsmiljö i elrelaterade miljöer och anläggningar, 30 poäng

CAD-konstruktion med industriell el

Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan/P8, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, drifttagning och felsökning, 30 poäng

PLC-system och programmeringslogik

Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar, 20 poäng

Maskinsäkerhet

Maskindirektivet, PL (Performance Level), SIL (Safety Integrity Level), CE-märkning, riskanalyser, säkerhetsprodukter, säkerhets-PLC. Analys och dokumentation i SISTEMA, 15 poäng

Drivsystem
Olika typer av drivsystem, styrning och positionering. Frekvensomriktare, analoga in- 0ch utgångar, servosystem, poistioneringsmetoder, synkroniserade drifter, 20 poäng

Design och programmering av grafiska gränssnitt

Design av användarvänliga gränssnitt. Programmeringsverktyg för grafiska gränssnitt, IX Developer, E-designer, TIA-Portal, FactoryTalk View Studio. Kommunikationsgränssnitt mot HMI och SCADA. Integration mellan HMI och PLC-system, 25 poäng

Produktionsekonomi
Ekonomins betydelse för effektiva produktionsmiljöer och projekt, 15 poäng

Reglerteknik i automatiserade processer
Reglertekniska funktioner och komponenter för reglering av värme, kyla, tryck, nivå och flöde, 15 poäng

Automations och programdesign

Fördjupning i PLC-programmering och användning av programmeringsverktyg (t.ex. TIA-Portal, GX Works2, Studio 5000, Codesys) Systemlösningar, programstruktur, integration, kommunikationslösningar, Connected Enterprise, Industry 4.0/Industri 2030, 50 poäng

Robotteknik
Robotprogrammering, handhavande och säkerhet. Simulering i Motosim. I kursen används 6-axliga robotar från YASKAWA/Motoman, 15 poäng

Examensprojekt
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet förläggs och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen, 25 poäng

LIA, Lärande i arbete

10 veckor i åk 1 och 12 veckor i åk 2, 110 poäng

Lärande i arbete (LIA)

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen. LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Yrkeshögskolan Syd

Gå till skolans hemsida

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar: Bygg Anläggning Automation El Teknik Produktion Våra utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets...


Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Automationsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Tel: 0451-268581
Mobil 0709-818581
www.yhs.se

Kursinnehåll

Project management
Projektmetodik, projektstyrning och projektledninledning, teknisk engelska, kommunikation och dokumentation, 30 poäng

Elteknik i automationssystem

Matematik, ellära, mätteknik och felsökningsmetodik och analys av mätvärden. Elsäkerhet och arbetsmiljö i elrelaterade miljöer och anläggningar, 30 poäng

CAD-konstruktion med industriell el

Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan/P8, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, drifttagning och felsökning, 30 poäng

PLC-system och programmeringslogik

Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar, 20 poäng

Maskinsäkerhet

Maskindirektivet, PL (Performance Level), SIL (Safety Integrity Level), CE-märkning, riskanalyser, säkerhetsprodukter, säkerhets-PLC. Analys och dokumentation i SISTEMA, 15 poäng

Drivsystem
Olika typer av drivsystem, styrning och positionering. Frekvensomriktare, analoga in- 0ch utgångar, servosystem, poistioneringsmetoder, synkroniserade drifter, 20 poäng

Design och programmering av grafiska gränssnitt

Design av användarvänliga gränssnitt. Programmeringsverktyg för grafiska gränssnitt, IX Developer, E-designer, TIA-Portal, FactoryTalk View Studio. Kommunikationsgränssnitt mot HMI och SCADA. Integration mellan HMI och PLC-system, 25 poäng

Produktionsekonomi
Ekonomins betydelse för effektiva produktionsmiljöer och projekt, 15 poäng

Reglerteknik i automatiserade processer
Reglertekniska funktioner och komponenter för reglering av värme, kyla, tryck, nivå och flöde, 15 poäng

Automations och programdesign

Fördjupning i PLC-programmering och användning av programmeringsverktyg (t.ex. TIA-Portal, GX Works2, Studio 5000, Codesys) Systemlösningar, programstruktur, integration, kommunikationslösningar, Connected Enterprise, Industry 4.0/Industri 2030, 50 poäng

Robotteknik
Robotprogrammering, handhavande och säkerhet. Simulering i Motosim. I kursen används 6-axliga robotar från YASKAWA/Motoman, 15 poäng

Examensprojekt
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet förläggs och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen, 25 poäng

LIA, Lärande i arbete

10 veckor i åk 1 och 12 veckor i åk 2, 110 poäng

Beställ information

För att få mer information om Automationsingenjör via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.