YH-utbildning
Inga recensioner än

Byggnadsingenjör - Produktionsledning

Yrkeshögskolan Syd, i Hässleholm
Längd
2 år (400 YH-poäng)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år (400 YH-poäng)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

28 augusti, 2023

  • Klassrum
  • Hässleholm

Om utbildningen

Plugga till byggnadsingenjör

Har du ett genuint intresse för byggproduktion? Tycker du om att skapa helhet av detaljer? Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete som arbetsledare inom byggbranschen? Ta steget i rätt riktning och utbilda dig till byggnadsingenjör på YHS i Hässleholm!

Vad arbetar du med som byggnadsingenjör?

Som byggnadsingenjör med inriktning produktionsledning har du ett kreativt, koordinerande och omväxlande arbete där du som nyckelperson har överblick över hela byggprocessen. Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets, miljö- och arbetsmiljö, upphandling, produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig hur du kvalitetssäkrar arbetet samt hur du tillämpar förfrågningsunderlag och bygghandlingar i byggprojekt.
Efter avklarad, avgiftsfri och studiemedelsberättigad utbildning skulle du kunna ta dig an olika arbetsuppgifter och utmaningar såväl inne på kontoret som ute på byggarbetsplatsen och arbeta som bland annat byggnadsingenjör, arbetsledare eller platschef inom bygg och anläggning, bygglovshandläggare, CAD-ritare, arbetsmiljösamordnare. 

Hur ser framtidsutsikterna ut för byggnadsingenjörer?

Sverige satsar stora resurser på infrastruktur under kommande åren och arbetsmarknaden lider brist på ingenjörer med rätt kompetens. Personer som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn hjälper till i utvecklingen och byggandet av våra framtida och hållbara samhällen. Byggkonjunkturen är väldigt stark och byggverksamheten har utvecklats mycket under flera års tid. Möjligheterna till arbete är mycket goda för utbildade byggnadsingenjörer.

Vår utbildning, skräddarsydd efter branschens behov, ger dig en bred grund att stå på samt spetskompetens att tillämpa och utvecklas inom bygg-och anläggningsbranschen.

Framtiden ser ljus ut inom bygg- och anläggningsbranschen. Din börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd!

För mer information om Byggnadsingenjör - Produktionsledning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Kursnamn: Betongkonstruktioner
Kursen ger dig teoretiska kunskaper om betongarbeten främst inom husbyggnadssidan. Kursen behandlar betong av olika struktur, egenskaper och dess användningsområden samt betongteknologi, armeringsteknik, formbyggnad m.m. Certifiering och möjligheten att få kompetensintyg betongkonstruktioner klass II kommer att finnas.

Kursnamn: Byggproduktionsledning
Här får du kunskap om byggproduktionsledning och vilka faktorer som påverkar byggprocessen ur såväl byggherrens som entreprenörens perspektiv. Du får också praktiskt tillämpa mätning, avvägning och utsättning och en helhetssyn på allt som genomförs från projektets ursprungliga idé till förvaltningsskedet.

Kursnamn: Computer Aided Design - CAD
I kursen får du kunskaper i användandet av CAD-systemen Auto-Cad och Revit. Kursen förmedlar också övergripande kunskaper i ritningsläsning och om hur man hanterar digitala modeller i både 2D och 3D.

Kursnamn: Examensarbete
Här ska du utifrån givna förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom byggsektorn med hänsyn till aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. Examensarbetet består av en skriftlig rapport, muntlig redovisning och opponering.

Kursnamn: Byggteknik
Kursen ger dig kunskaper om olika byggmaterial tillverkningsprocesser, användningsområden och egenskaper samt fysikaliska begrepp som påverkar byggnadsdelars utformning med betoning på fukt och mögelproblematiken. Kursen har fokus på hållbart byggande. Övriga byggtekniska områden som behandlas under kursens gång är grundläggning, stommar, stomkomplettering, tak, skalskydd och ROT-verksamhet.

Kursnamn: Företags- och produktionsekonomi
Kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att beskriva, diskutera och använda företagsekonomiska begrepp och redovisningsformer samt de juridiska företagsformer som förekommer. De studerande får insikt i inköpsprocessen och hur inköp planeras och utförs, tids-, resurs- och kostnadseffektivt med minsta miljöpåverkan samt verkar för en långsiktig hållbar utveckling.

Kursnamn: Kvalitets- och miljöstyrning samt arbetsmiljö
Här får du branschspecifika kunskaper om såväl kvalitetsarbete som inre och yttre miljöarbete enligt rådande normer och lagstiftning. Kursen bidrar till en ökad medvetenhet och helhetssyn på hur kvalitets- och miljöarbetet påverkar styrningen av byggprocessen. Bas U och Bas P ingår i kursen.

Kursnamn: Ledarskap och organisationsutveckling
Efter denna kurs är du väl förtrogen med ledarskapet som förhållningssätt samt hur individer i grupp samverkar. Kursen ger ökad medvetenhet om egna inneboende resurser samt insikt i andra människors sätt att fungera. Kursens ökar medvetenhet hos den studerande om hur man formulerar inspirerande mål för arbetsgruppen, vägleder dem samt skapar delaktighet och motivation.

Kursnamn: LIA 1
Med handledning får du här en yrkesorientering om det dagliga arbetet som arbets-/produktionsledare. Du får en ökad arbetslivserfarenhet samt praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Syftet med kursen är också att utveckla din sociala och kommunikativa kompetens samt att din handlingsförmåga sätts på prov i en yrkesgemenskap.

Kursnamn: LIA 2
Här ska du i skarpt läge omsätta de teoretiska kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen. Efter kursen har du fått fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i det praktiska arbetet som Byggnadsingenjör och produktionsledare.

Kursnamn: Projektkommunikation
Kursen ger dig kunskaper, verktyg och träning för en effektiv och tydlig kommunikation i projekt på både svenska och engelska. I kursen får du lära dig branschengelska för skrivning av tekniska rapporter samt för att utveckla din förmåga i att kommunicera skriftligt och muntligt med fokus på intervju-, mötes-, och presentationsteknik.

Kursnamn: Digitala verktyg i byggprocessen
Här får du bekanta dig med ett urval av i branschen vanligt förekommande programvaror som används vid kalkylering, mängdning, planering och uppföljning. Program som används i kursen är bland andra Powerproject/BidCon, Bluebeam och Next. Du får tillräckliga kunskaper för att självständigt kalkylera och planera ett angivet projekt samt göra en resursplanering utifrån givna förutsättningar.

Kursnamn: Byggtekniska beräkningar med konstruktionsteknologi
Här får du kunskaper inom teknologi för att kunna kommunicera med leverantörer och konstruktörer. Kursen ger dig även kunskaper om konstruktioners tillförlitlighet samt konsekvenserna av felaktiga materialval utifrån dimensionerings- och konstruktionsprinciper. Kunskaperna i matematik som kursen förmedlar har byggnadsinriktning med tillämpade beräkningar.

Kursnamn: Entreprenadjuridik
Kursen ger dig kunskaper om olika entreprenadformer och beskriver det entreprenörsansvar som följer de olika formerna. Kursen ger dig även insikt i de offentliga upphandlingsreglerna och hur ett entreprenadavtal upprättas och hanteras. Du får insikt i hur man skapar ett förfrågningsunderlag inom bygg- och anläggningsbranschen och genomgång av uppbyggnad av ett förfrågningsunderlag. Kursen ger specialiserade kunskaper om tillämpning av olika för branschen relevanta regelverk i byggprojekt som exempelvis de allmänna bestämmelserna – AB04 och ABT06.

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 26 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort. Exempel på företag är: PEAB, NCC, SKANSKA, SVEVIA, Byggmästar´n i Skåne, NIMAB, Thages, Göinge Bygg, JSB AB, Erlandssons Bygg, JM AB, EBAB, Sveriges Byggindustrier, Sveriges kommuner med flera.

Så ansöker du

Du hittar ansökningslänken på vår hemsida! 

Här kan du läsa mer om behörighet till vår utbildning. Om du har en gymnasieexamen men saknar något av förkunskapskraven så finns det möjlighet att gå en preparandkurs. Detta kan du också läsa mer om på vår hemsida.

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

    motsvarande utbildning.

  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:

Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Reportage

Reportage med Philip Isaksson

Yrkeshögskolan Syd

Att få besök av tidigare studerande på Yrkeshögskolan Syd är alltid roligt och inspirerande. Vi bjöd in Philip Isaksson som slutade här för några år sedan för att höra vad han gör idag.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Byggnadsingenjör - Produktionsledning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Yrkeshögskolan Syd
Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar;  - Bygg- Entreprenad- Anläggning- Automation- El och Elkraft- Energi- Tåg...

Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Highlights