Elingenjör - Elkonstruktör

Yrkeshögskolan Syd
Sammanfattning
YH-utbildning
Hässleholm
Klassrum
2 år (400 YH poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: 2023-08-28 - Hässleholm
Sista ansökan: 2023-05-15

Kursinnehåll

Kurser och poäng

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 YH-poäng
Anläggningar för överföring av el, produktionsanläggningar, elmiljö och övertoner, reservkraft, järnvägsanläggningar.
Kort och jordslutningsberäkningar, spänningsfall, dimensionera elnät för lågspänning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Ekonomi, 10 YH-poäng
Grundläggande ekonomiska begrepp, företagsformer, ekonomins betydelse för effektiva projekt.

Budgetering, finansiering och kalkylering relaterade till yrkesrollen.

Elinstallationer i byggnader, 40 YH-poäng
Överströmsskydd, ledningar, skyddsledare, skyddsutjämning.
Ritnings- och schemaläsning, praktiska kopplingsövningar, introduktion i programvaror för ritningar och scheman.
Dimensionering av kraft och belysningsanläggningar enligt handbok 421.
Kontroll före idrifttagning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elkonstruktion fastighet, 30 YH-poäng
Projektering av ritningar tex kraft, belysning, kanalisation och andra tekniska system. Vi arbetar med projekt hämtade ifrån verkligheten och har tillgång till alla programvaror som används i branschen. 3D projektering, samgransking och kollisionskontroller är en naturlig del i kursen.

Belysningsdesign och beräkningar i Dialux.
AMA och tekniska beskrivningar. Priskalkylering.

Elkonstruktion industri, 30 YH-poäng
Framtagning av kretsscheman och handlingar i EPLAN. I kursen designas ett apparatskåp med kretsscheman och layoutritningar. Handlingarna används för montering, driftsättning och felsökning av en komplett anläggning med motordrifter och styrningar.

Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, idrifttagning och felsökning. Maskiners elutrustning. Digitala och analoga signaler. Industriell kommunikation.

Maskindirektivet, Maskinsäkerhet, CE-märkning, riskanalyser. Analys och dokumentation i SISTEMA.

Elmaskiner, 12 YH-poäng
Transformatorn och roterande elmaskiner.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elteknik, 18 YH-poäng
Likström, växelström 1fas, växelström 3fas, mätteknik, felsökningsmetodik och analys av mätvärden.

Kursen innehåller: Ohms och Kirchhoffs lagar för serie- och parallellkoppling. Effektberäkning. Visar- och jw-metoden med resistiv, kapacitiv och induktiv last. Y- och D-koppling samt osymmetrisk trefasbelastning.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Entreprenadformer, avtalsrätt, förfrågningsunderlag, entreprenadjuridikens allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK). Lag om Offentlig Upphandling (LOU) och upphandlingsprocessen.

Examensprojekt, 20 YH-poäng
Den studerande ska genom ett examensprojekt genomföra ett arbete inom yrkesrollen. I examensprojektet integreras och utvecklas studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats inom tidigare kurser.

Högspänningsanläggningar, 16 YH-poäng
Jordningar och jordtag, jordfelsströmmar, primärapparater, dimensionera elnät för högspänning, högspänningshandboken.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Kommunikation, 10 YH-poäng
Övningar i skriftlig och muntlig kommunikation, CV och personligt brev, förberedande inför LIA ansökningsprocessen.
Officepaketet med fokus på Excel.
Teknisk engelska.

Matematik för ingenjörer, 12 YH-poäng
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskaper i matematik med fokus på den matematik som används i el-tekniska beräkningar.

Kursen innehåller: Linjära och ickelinjära funktioner och ekvationer, Potens- och exponentialfunktioner, Geometri och trigonometri, Statistik och modellering, Derivata och integraler.

LIA 1, 30 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

LIA 2, 80 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

PLC, 10 YH-poäng
Grundläggande PLC-programmering. Kunskaperna realiseras i en större uppgift där en fysisk anläggning programmeras, driftssätts och felsöks.
Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar.

Projektledning, 10 YH-poäng
Projektmetodik, projektstyrning och projektledning.

Regler och standarder, 12 YH-poäng
Ellagstiftningen, Elsäkerhetsverkets föreskrifter, Elinstallationsreglerna, Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1, Elinstallationer för lågspänning SS 437 01 02.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Säkerhetssystem och fastighetsautomation, 10 YH-poäng
Brandlarm, passage- och inbrottslarmsystem.
Fastighetsautomation.

Lärande i arbete (LIA)

Sammanlagt 22 av utbildningens 80 veckor består av lärande i arbete - LIA på företag i branschen.
Du väljer själv företag och ort där du vill göra dina LIA-perioder.

Exempel på företag är EON, LMT Elteknik AB, Grontmij AB, Kraftringen, One Nordic AB, WSP Sverige AB, ÅF Infrastructure AB, Levinsgruppen, IKKAB, Elias Syd AB, SWECO Systems AB, Kristianstad Elkonsult, COWI, Bravida Prenad, Malmberg Water, K-konsult, Comne Work, Ramböll med flera.

Om utbildningen

Plugga till elingenjör

Plugga till elingenjör

Utvecklingen inom elteknikbranschen går snabbt framåt och utbildningen ger dig den kompetens som efterfrågas av branschen. Utbildningen har funnits sedan 1996 och är välkänd i branschen. Behov av elkonstruktörer med en bred kunskap är mycket stora och arbetsmarknaden är mycket god även för nyexaminerade Elingenjörer.

Projekt och övningsuppgifter hämtas direkt från verkligheten och utbildningen utformas för att förbereda för yrkeslivet. Något som företagen vi samarbetar med uppskattar.


Vad gör en elingenjör?
En elingenjör är en person som arbetar med tekniska arbetsuppgifter kopplade till elektricitet och behövs inom flera fackområden tex bygg och industri. Du kommer att arbeta med att ta fram kundanpassade lösningar utifrån funktionsbeskrivningar och kravspecifikationer. Arbetet handlar ofta om att ta fram ritningar, scheman, tekniska beskrivningar och andra systemlösningar.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

En elingenjör som arbetar med elsystem i fastigheter arbetar med att designa belysning och kraftsystem i tex bostäder, skolor eller sjukhus. Dessa system projekteras i nära samråd med arkitekter, byggnadskonstruktörer och teknikkonsulter för att utforma morgondagens fastigheter.

En elingenjör som arbetar mot industrin arbetar nära automationsingenjörer och mekanikkonstruktörer för att tillsammans skapa maskiner och utrustningar som är en förutsättning inom den moderna industrin. Det kan tex handla om maskiner för att förpacka livsmedel eller bygga avancerade produktionslinjer inom bilindustrin.

Utbildningen lämpar sig även utmärkt för de som har ett mer praktiskt intresse och som kanske vill få rollen som projektledare inom elinstallationer.

För mer information om Elingenjör - Elkonstruktör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att kunna studera till Elingenjör krävs att du uppfyller följande

 • Grundläggande behörighet
 • Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet:

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som..

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i första stycket 2. Förordning (2016:1000).

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper:

För att bli behörig till Elingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att man ska anses behörig att gå utbildningen.

Den som har ansökt till utbildningen kommer kallas till ett antagningsprov.
Provet består av tre delar:

 • Svenska - Det språkliga testet avser att visa färdigheter i det svenska språket genom att uttrycka sig i skrift samt läs- och ordförståelse.
 • Matematik - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar i matematik tex algebra och trigonometri ifrån gymnasiekurserna i Matematik.
 • Ellära - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar ifrån gymnasiekursen Praktisk ellära tex grundläggande ellära, elanläggningars utförande, elsäkerhet och praktiskt arbete i elanläggningen.

För att uppfylla de särskilda förkunskapskraven så behöver den studerande uppnå resultatet Godkänt på antagningsprovet.

Antagningsprovet skrivs på något av följande datum:

 • 19/4 – 17:00 till 20:30
 • 11/5 – 17:00 till 20:30
 • 3/6 – 09:00 till 12:30

OBS: Endast ett provtillfälle per studerande.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Reportage

Reportage med Axel Falck

Möt Axel Falck, en av våra tidigare studerande som gick ut 2007 som berättar om vart livet tog honom efter Yrkeshögskolan Syd. Yrkeshögskolan Syd

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar;  - Bygg- Entreprenad- Anläggning- Automation- El och Elkraft- Energi- Tåg...


Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Öppet hus

Välkomna på Öppet hus på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Vi bjuder in till öppet hus!

För att få veta lite mer om utbildningarna och kika på våra lokaler hälsar vi er välkomna den 30 mars, 16:00-20:00.

Yrkeshögskolan Syds kansli, Norra Stationsgatan 9, Hässleholm

Utbildningarna:

 • Energiingenjör – Miljö, klimat, förnybart
 • Byggnadsingenjör – Produktionsledning
 • Entreprenadingenjör – Bygg & anläggning
 • Tågtekniker

Jacobsskolan, Hus 9, Stobyvägen 6, Hässleholm

Utbildningarna:

 • Elingenjör - Elkonstruktör
 • Elkraftsingenjör – Projektering & beredning
 • Automationsingenjör

Varmt välkomna!

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elingenjör - Elkonstruktör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Elingenjör - Elkonstruktör från Yrkeshögskolan Syd, fyll i följande uppgifter:

Reportage
Reportage med Axel Falck

Möt Axel Falck, en av våra tidigare studerande som gick ut 2007 som berättar om vart livet tog honom efter Yrkeshögskolan Syd. 

Läs mer
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.