Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Umeå
Klassrum
1,5 timmar
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2023 - Umeå
Tandsköterska

Tandsköterska

Efterfrågan på tandsköterskor är stor på arbetsmarknaden. När du har gått den här utbildningen har du kompetens att assistera en tandläkare. Du kommer att kunna arbeta med allt ifrån munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen.

Utbildningen är bunden med totalt cirka 24 träffar i Umeå om vardera 3–4 heldagar, där såväl föreläsningar som praktiska metodövningar erbjuds till stöd för lärandet. De träffar som innehåller examinationstillfällen är obligatoriska. Upplägget medger dock förhållandevis stort inslag av veckor med hemstudier och grupparbete på distans förutom LIA-perioderna (Lärande i arbete), vilket gör att vi har haft många studenter från hela övre Norrland som fått det att fungera väl, utan att behöva flytta. Under termin ett är det två veckors praktik, termin två och tre är det längre praktikperioder.

För mer information om Tandsköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

Behörighetskrav

1. Den som avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Den som har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. Den som är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. Den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet
Den sökande ska ha kunskaper från de gymnasiala kurserna Svenska 2, Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande

Urval

Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalet ska genomföras i enlighet med beskrivningen i utbildningsplanen och dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp fattar och protokollför beslut om antagning av studerande.

Urvalsgrunder
Urvalsprocessen kommer att göras på betyg. Vid samma antal poäng tillämpas lottning.

Antagning

Beslut om antagning till yrkeshögskoleutbildning fattas av ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppens beslut kan inte överklagas.

Tillgodoräknande

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Kursinnehåll

Obligatoriska kurser

 • Administration och organisation 30p
 • Anatomi, anestesi och farmakologi 20p
 • Examens arbete 10p
 • Lärande i arbete 1 15p
 • Lärande i arbete 2 25p
 • Lärande i arbete 3 40p
 • Material och miljö 20p
 • Munhålans och tändernas anatomi 10p
 • Odontologi 1 35p
 • Odontologi 2 30p
 • Oral hälsa 1 30p
 • Oral hälsa 2 25p
 • Teamtand 10p
 • Vårdhygien och smittskydd 25p
  Summa: 325p

Yrkeshögskolan Umeå Kommun

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av...


Läs mer om Yrkeshögskolan Umeå Kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Tandsköterska

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Umeå Kommun

Sveagatan 8
903 27 Umeå

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Tandsköterska från Yrkeshögskolan Umeå Kommun, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.