Visa yhutbildningar.se som: Mobil

YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som startade hösten 2009. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Praktik under YH-utbildningen (LIA)

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.

Staten bidrar med två tredjedelar av finansieringen av YH-utbildningarna och arbetslivet med en tredjedel - genom att erbjuda LIA-platser under en tredjedel av utbildningstiden. Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

Här kan du hitta YH-utbildningar!

Hur lång är en YH-utbildning?

En YH-utbildning är mellan ett halvår och uppåt, men oftast runt två år. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. En ettårig YH-utbildning är på 200 YH-poäng.

Vad kostar en YH-utbildning?

Samtliga YH-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Vad ger YH-utbildning för examen?

För att få en yrkeshögskoleexamen krävs det att din YH-utbildning är minst ett år, slutför du en YH-utbildning som är två år eller mer så får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En del utbildningar avslutas inte med examen, för dessa utfärdas ett utbildningsbevis.

Hur ansöker man till en YH-utbildning?

Om du är intresserad av att gå en utbildning inom ramen för yrkeshögskolan så vänder du dig till skolan direkt för att få ansökningsblanketter. Förutom ansökningsblanketterna måste du även skicka in samtliga ansökningshandlingar som efterfrågas, det kan vara dina betyg, ett personligt brev eller referenser från tidigare erfarenheter. Det finns inget generellt sista ansökningsdatum för dessa YH-utbildningar utan det är olika från utbildning till utbildning.

Sista ansökningsdatum och behörighetskrav hittar du i informationstexten om respektive utbildning under fliken sök YH-utbildning

Hur många YH-utbildningsplatser finns det?

Antalet platser inom yrkeshögskolan bestäms av riksdagen och varierar från år till år. Varje år godkänner Myndigheten för yrkeshögskolan de utbildningar där det saknas kompetent folk på arbetsmarknaden. 

Vilka anordnar YH-utbildning?

Yh-utbildningar anordnas av många skilda aktörer på många platser i landet. Det finns både offentliga utbildningsanordnare, t.ex. högskolor, och privata, både stora företag och små organisationer. Utbildningar ges inom de områden där kvalificerad arbetskraft behövs, det kan innebära allt från IT-utveckling till trädgårdsmästeri.

Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov. 

Hitta din YH-utbildning idag!


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in