Praktiska utbildningar som ger arbete

yh-utbildningar

Praktiska utbildningar som ger arbete

Tanken med Yh-utbildningar är att de ska ge en snabbare väg ut i arbetslivet efter examen. Detta sker till stor del genom en nära kontakt med arbetslivet och mycket praktiskt arbete i form av lärande i arbete, LIA.
– Det är mer arbetsmarknadsanpassat. Det känns som att man kommer närmare den riktiga arbetsmarknaden, berättar William Lindblad, 27 år.

I juli 2009 bildades myndigheten för yrkeshögskolan. De ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. I den nya yrkeshögskolan ingår yrkeshögskoleutbildningar (Yh) och dessa utbildningar är uppbyggda så att de ska kunna leda till jobb direkt efter examen - något många som går dessa utbildningar får.

Ky-utbildningar har funnits som eftergymnasial utbildningsform sedan 2002. Idag har de istället ersatts av YH-utbildningar - en ny utbildningsform som startades 2009. YH-utbildningarna är uppbyggda på samma sätt som Ky-utbildningarna. De är skapade och anpassade efter ett specifikt behov på arbetsmarknaden. Det gör att de alltid har hög relevans och att de utexaminerade studenterna får jobb efter sin kompetens.

Kort om Yh-utbildningar

• Utbildningarna är eftergymnasiala och ofta ett till tre år långa

• Du utbildas för en tydlig yrkesroll 

• Teori varvas med praktik (Lärande i Arbete, LIA)

• Utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet

• Samtliga utbildningar är avgiftsfria och CSN-berättigade


William Lindblad läste en Yh-utbildning
inom personalrekrytering.
– Jag kände att jag inte hade tid med fyra års studier på ett universitet. Dessutom kände jag att praktiken skulle göra att jag fick ett försprång gentemot andra som ska konkurrera om samma jobb när man sedan kommer ut på arbetsmarknaden.

Intresset för dessa utbildningar har sedan starten varit hög och under de senaste åren har intresset bara ökat. Anledningen till detta anses vara ett bra studieresultat bland studenterna och det nära samarbetet med arbetsmarknaden.

Yh-utbildningarna är varken forskningsanknutna eller direkt vetenskapliga så som högskoleutbildningar. Utbildningarna vilar snarare på en grund av kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster och sedan anpassats utifrån arbetslivets krav på kompetens. Alla utbildningar under yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel av centrala studiestödsnämnden, CSN.

En av de största anledningarna till att dessa utbildningar har blivit så pass populära är praktiken. En stor del, ofta en fjärdedel av utbildningen, spenderas nämligen ute på företag där studenten får använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. Praktikperioderna kallas för lärande i arbete (LIA) och de är ypperliga tillfällen för studenten att få större arbetslivserfarenhet samt att knyta kontakter inom branschen, något som William känner igen sig i.
– LIA-perioden är ett oerhört bra tillfälle att visa upp sig och knyta kontakter. Jag gjorde min LIA på ett av Sveriges största bemanningsföretag och fick arbete där som jobbmäklare. Jag jobbar där än idag och trivs jättebra, berättar han.

Om man vill gå en Yh-utbildning söker man direkt till utbildningsanordnaren. Kursstarter och ansökningsdatum ligger utspridda över hela året. Vill man söka dessa utbildningar måste man därför vända sig till anordnaren av utbildningen.

Hitta din YH-utbildning idag!


Annonser