Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Om YH-utbildning

YH-UTBILDNING

Den sista december 2013 upphörde KY (Kvalificerad Yrkesutbildning) som utbildningsform och ersattes av Yrkeshögskoleutbildning (YH).

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Tanken bakom yrkeshögskolans utbildningar är att de ska finnas när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar inom yrkeshögskolan startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Läs mer om Yrkeshögskolan här!

OLIKA TYPER AV
YH-UTBILDNINGAR

Mer info om YH-utbildningar

Påbyggnadsutbildning, även kallad PU, är en gammal typ av yrkeshögskoleutbildning som hade sista start den 31 augusti 2009. 

>>Läs mer om PU här!

Dessa utbildningar har fokus på ett ämnes- eller yrkesområde. Fungerar som komplement till gymnasial utbildning.

>>Läs mer om utbildningen här!

Lärlingsutbildningar passar dig som helst lär dig genom praktisk erfarenhet.

>>Här hittar du mer info!

- Jo, ungefär så var det.

Dock styrdes KY- och YH-utbildningarna av olika lagar och förordningar vilket gjorde att de skiljde sig åt vid till exempel poängsystem och examensbeteckningar.

Den sista KY-utbildningen startade den 31 augusti 2009, vilket innebär att KY-utbildningar nu helt ersatts av YH-utbildningar. 

>>Läs mer om KY-utbildningar här!

Hitta din YH-utbildning idag!


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från yhutbildningar.se
Logga in